Henk en Wiepie de Geeter
© HLdG 2002-2018  Voor het laatst bijgewerkt op: 10-10-2020

Genealogie

Huispagina

Genealogie.
Familienaam.
Allemaal familie??.
Parentelen.
Kwartierstaten.
Contact.
Allemaal familie?
Tijdens de nasporingen naar de vroegst bekende voorouders de Geeter komen we namen tegen waarvan het nog niet duidelijk is of ze tot onze tak van de familie behoren.
De eerst de Geeter ontmoeten we in Rotterdam.
Daar laten op 22 mei 1646 Isac Florijsse en Sara de Geeter in een Protestante kerk hun dochtertje Cornelija Florijsse dopen.
Als getuigen traden op Abram de Pram, Jannetge de Geeter en Trintge Willems.
De tweede de Geeter komen we tegen in Aardenburg (Zeeland). Daar gaat in 27 augustus 1667 in ondertrouw Gilles van den Kerckhove, weduwnaar van Tanneke van Raemsdonck, wonende in de Biesen met Neeltie de Geeter, jongedochter geboren en wonende te Eekloo. Andere de Geeter’s in Nederland zijn:
- In Arnemuiden  trouwde op 14 februari 1674 een Jan de Geeter  met Leyntje Gabriels van de Velde.

Ook  Catharina de Geeter dient vermeld te worden. Haar naam komen we tegen in de  Notariële Archieven (Gem.Archief) Amsterdam-deel 3298  akte  nr.124. Deze akte werd opgemaakt op 1 december 1688 en vermeldt dat de wees Catharina  de Geeter door  haar voogden Frederick Cock en Lucas Bols als winkelmeisje bij  Steven  Bernier werd  geplaatst.
- Op 29 juli 1704 is een Aarnout de Geeter getuige bij de doop van Cornelia van den  Nieuwstad in  Vlissingen. Zij was de dochter van Leventus van den Nieuwstad en Janna  Camps.
De volgende komen komen allen uit Middelburg.
Maria de Geeter
Begraven op 11 juli 1711
Op het Oude Kerkhof
Janneke de Geeter
Begraven op 6 mei 1713
Op het Oude Kerkhof

Josaias de Geeter en Sacharias de Geeter, gewoond hebbende in de Seegersstraat, begraven op 10  april 1729 bij de Nieuwe Kerk.

 

In Tussen de Goudkust, Nederland  (M.R. Doortmont, N. Everts & J.J. Vrij) en De Euro-Afrikaanse families van Bakergem, Woortman, Rühle en Huydecoper in: dNL 117 (2000) nr.5-6, p175  (bron Meertens instituut) wordt gesproken over Nicolaas van der Noot (Brussel 1665- Amsterdam 1730). Deze trouwt eerst met Barbe van Gersemeyer en later,  na het overlijden van zijn eerste vrouw,  in 1664 met Suzanne de Geeter.  Een zoon uit dit huwelijk is Dominicus Fransiscus  van der Noot de Geeter directeur–generaal en president van de Noord– en Zuidkust  van Afrika  (Goudkust–West Afrika).

 

Ook in België is de familienaam De Geeter al vroeg bekend.

- In Belsele woont het echtpaar Jan De Geeter – Margriet Hermans. Dit echtpaar liet hier tussen  1627 en 1647 verscheidene kinderen dopen

- In de gemeente St.Pauwels woonde het gezin van Adriaan de Geeter en Andrea de Backer.   Dit gezin liet tussen 1654 en 1677 de volgende kinderen dopen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Petronella De Geeter ging op 10 augustus 1674 te Verrebroek in ondertrouw met Egidius Vergauwen.  Als getuigen traden op Henricus de Geeter en Adrianus  Leugenhage. Nadat de  drie bannen (afkondigingen  van het  huwelijk) waren uitgesproken werd op 21  augustus 1674 het huwelijk voltrokken, onder getuigenis  van  Joannes Vergauwen en Andrisina Backers.

Het echtpaar kreeg drie kinderen:

 

 

 

 

 

 

Carel De Geeter
Geboren: St.Pauwels
1654
Sebastiaan De Geeter
Geboren: St.Pauwels
1656
Jacobus De Geeter
Geboren: St.Pauwels
1660
Amelberga De Geeter
Geboren: St.Pauwels
1665
Petrus De Geeter
Geboren: St.Pauwels
1667
Jan De Geeter
Geboren: St.Pauwels
1668
Magdelena De Geeter
Geboren: St.Pauwels
1674
Adrianus Vergauwen
Geboren: Verrebroek
18-08-1675
Egidius Vergauwen
Geboren: Verrebroek
21-11-1677
Jodocus Vergauwen
Geboren: Verrebroek
29-10-1682
Een andere Petronella De Geeter gaat op 3 november 1686 te Verrebroek in ondertrouw met Jacobus Smet. Getuigen hierbij zijn Roelandus Smet en Joanna Arents. De drie bannen worden op 3 oktober en 17 november 1686 uitgesproken. Op 17 november vindt onder getuigenis van Judocus Vergauwen en Joannes van de Velden het huwelijk plaats.
Petronella en Jacobus krijgen twee  kinderen nl:
1. Petrus Smet  geboren : Verrebroek  04-04-1690
2. Maria Anna Smet  geboren:  Verrebroek  15-03-1693
Uit de Staten van Goed (Verrebroek) van 19 Oktober 1696 blijkt dat Jacobus Smet voor deze datum  moet zijn overleden. Jan van de Velde en Jacques De Geeter worden voogden van Maria Anna  Smet.  Er zijn geen patrimoine goederen. Een huisje met schuurtje en stalling te Verrebroek op grond 1G van Danneel Borgillon gekocht van Jan Verbesselt staat wel in deze Staten van Goed vermeld. Petronella wenst niet te lang alleen te blijven. Zij gaat op 13 oktober 1696 in ondertrouw met   Jacobus Hendrix uit St.Niklaas.  Als getuigen hierbij treden op Judocus Laureys en Cornelia Leyten. Dit huwelijk gaat echter niet  door ("Nihil deest hic") Petronella zit niet bij de pakken neer. Een volgend huwelijk wordt aangekondigd. Op 25 november  1696 hertrouwt zij te Verrebroek met Petrus van Kerckhove. Als getuigen treden bij de ondertrouw  op: Judocus van Kerckhove en Cornelia Leyten. Bij het huwelijk zelf zijn de getuigen: Judocus van Berckmoes en Joannes van de Velden.
- Petrus De Geeter werd omstreeks 1667 geboren te St.Pauwels. Hij gaat op 4 mei 1701 in Verrebroek in  ondertrouw met Maria van Dosselaer. Getuigen hierbij zijn Petrus van  Kerckhove en Elisabeth van  den   Eeden. Nadat de drie bannen zijn uitgesproken vindt het huwelijk plaats op 16 mei 1701 onder getuigenis  van Petrus van Kerckhove en  Petronella De Geeter.
- Jacobus De Geeter werd geboren in St. Niklaas. Hij trouwde op 11 december 1717 met  Judoca van  Vlierberghe. Bij dit huwelijk traden Carel de Geeter en Petrus d’Hooge als getuigen op.
- In Vinkt trouwen op 1 juni 1723 Pieter Blancke -zoon van Joos Blancke en Elisabeth  De Geeter geboren te Aarsele op 20 april 1701 en Joanna Debil - dochter van Franciscus Debil en Marie van Hecke -  geboren te Vinkt op 16 juni 1701.
- In het Rijksarchief van Gent fonds Maldegem, resolutieboek register 597 vonden we dat Joannes De  Geeter fs Maertens, die geboren werd te Oost-Winckele op 3 september 1705 vrijlaat wordt van Maldegem.

De eerste De Geeter die in ieder geval tot onze familie behoort is Jacobus De Geeter. Hij was getuige bij het huwelijk van Petrus De Geeter en Josyna d'Haen. Het is niet bekend of hij de vader is van Petrus. Hij kan evengoed een broer, neef of iets dergelijks geweest zijn. In dat laatste geval is hij dus niet onze stamvader, maar komt die eer toe aan Petrus de Geeter.


(met dank aan neef Henk de Geeter uit Schoonoord voor het verzamelen van deze informatie)