Parenteel van Wybe Poppes

1 Wybe Poppes is geboren omstreeks 1620. Wybe is overleden.
Kind van Wybe uit onbekende relatie:
1 Sipke Wybes, geboren omstreeks 1650. Volgt 1.1.
1.1 Sipke Wybes is geboren omstreeks 1650, zoon van Wybe Poppes (zie 1). Sipke is overleden. Sipke trouwde, ongeveer 39 jaar oud, op 01-07-1689 in Haskerland met Tiets Pytters, ongeveer 39 jaar oud. Tiets is geboren omstreeks 1650. Tiets is overleden.
Kind van Sipke en Tiets:
1 Claas Sipkes, geboren omstreeks 1690. Volgt 1.1.1.
1.1.1 Claas Sipkes is geboren omstreeks 1690, zoon van Sipke Wybes (zie 1.1) en Tiets Pytters. Claas is overleden. Claas trouwde, ongeveer 11 jaar oud, op 30-01-1701 in Joure met Antje Franses, ongeveer 11 jaar oud. Antje is geboren omstreeks 1690. Antje is overleden.
Kind van Claas en Antje:
1 Sipke Claazes, geboren omstreeks 1725. Volgt 1.1.1.1.
1.1.1.1 Sipke Claazes is geboren omstreeks 1725, zoon van Claas Sipkes (zie 1.1.1) en Antje Franses. Sipke is overleden. Sipke trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 02-11-1749 in Joure met Acke Sybolts. Acke is overleden.
Kind van Sipke en Acke:
1 Claes Sipkes, geboren in Haskerhorne(Haskerland). Volgt 1.1.1.1.1.
1.1.1.1.1 Claes Sipkes is geboren in Haskerhorne(Haskerland), zoon van Sipke Claazes (zie 1.1.1.1) en Acke Sybolts. Claes is overleden op 29-08-1810 in Haskerland. Van het overlijden is aangifte gedaan. Claes trouwde op 09-05-1773 in Haskerhorne met Antje Thees Aukema, 22 jaar oud. Antje is geboren op 28-06-1750, dochter van Tee Auckes en Jeltje Frankes. Zij is gedoopt op 05-07-1750 in Haskerhorne. Antje is overleden op 08-10-1826 in Haskerland, 76 jaar oud.
Kinderen van Claes en Antje:
1 Eeke Klazes Ykema, geboren op 09-01-1774 in Joure(Haskerland. Volgt 1.1.1.1.1.1.
2 Thee Klazes Ykema, geboren op 15-07-1776 in Westermeer(Haskerland). Volgt 1.1.1.1.1.2.
3 Acke Klazes [1.1.1.1.1.3], geboren op 22-09-1779 in Westermeer(Haskerland). Zij is gedoopt op 18-10-1779 in Joure/Westermeer/Snikzwaag. Acke is overleden vóór 1781, ten hoogste 2 jaar oud.
4 Acke Klazes Ykema, geboren op 04-09-1781 in Westermeer(Haskerland). Volgt 1.1.1.1.1.4.
5 Sipke Klazes Ykema, geboren op 13-05-1785 in Haskerhorne(Haskerland). Volgt 1.1.1.1.1.5.
6 Jeltje Klazes Ykema, geboren op 29-06-1789 in Haskerhorne(Haskerland). Volgt 1.1.1.1.1.6.
1.1.1.1.1.1 Eeke Klazes Ykema is geboren op 09-01-1774 in Joure(Haskerland, zoon van Claes Sipkes (zie 1.1.1.1.1) en Antje Thees Aukema. Hij is gedoopt op 05-02-1774 in Joure(Haskerland). Eeke is overleden op 07-01-1842 in Haskerland, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-01-1842. Eeke trouwde, 28 jaar oud, op 16-05-1802 in Haskerhorne(Haskerland) met Klaaske Minnes Hoekstra, ongeveer 21 jaar oud. Klaaske is geboren omstreeks 1781 in Echten(Lemsterland). Klaaske is overleden op 23-07-1846 in Haskerland, ongeveer 65 jaar oud.
Kinderen van Eeke en Klaaske:
1 Antje Ykema [1.1.1.1.1.1.1], geboren op 31-03-1803 in Ouwsterhaule(Doniawerstal). Zij is gedoopt op 24-04-1803 in Ouwsterhaule(Doniawerstal). Antje is overleden op 02-11-1827 in Haskerland, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-11-1827. Antje bleef ongehuwd.
2 Minne Ykema, geboren op 16-03-1805 in Sint Johannesga(Schoterland). Volgt 1.1.1.1.1.1.2.
3 Rintske Ykema, geboren op 31-01-1807 in Oldeouwer(Doniawerstal). Volgt 1.1.1.1.1.1.3.
4 Akke Ykema, geboren op 07-10-1808 in Ouwsterhaule(Doniawerstal). Volgt 1.1.1.1.1.1.4.
5 Klaas Ykema, geboren op 15-04-1810 in Oldeouwer(Doniawerstal). Volgt 1.1.1.1.1.1.5.
6 Aagjen Ykema, geboren op 27-06-1812 in Langweer(Doniawerstal). Volgt 1.1.1.1.1.1.6.
7 Jeltje Ykema, geboren op 04-06-1817 in Oldeouwer(Doniawerstal). Volgt 1.1.1.1.1.1.7.
8 Teedske Ykema, geboren op 22-09-1819 in Haskerland. Volgt 1.1.1.1.1.1.8.
9 Tjalling Ykema, geboren op 07-04-1823 in Haskerland. Volgt 1.1.1.1.1.1.9.
1.1.1.1.1.1.2 Minne Ykema is geboren op 16-03-1805 in Sint Johannesga(Schoterland), zoon van Eeke Klazes Ykema (zie 1.1.1.1.1.1) en Klaaske Minnes Hoekstra. Hij is gedoopt op 14-04-1805 in Sint Johannesga(Schoterland). Minne is overleden op 31-12-1858 in Idaarderadeel, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-01-1858. Minne:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 16-05-1828 in Doniawerstal met Wytske Roels Rypkema. Wytske is overleden op 18-11-1841 in Joure.
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 18-04-1844 in Idaarderadeel met Sjouke Arjens de Groot, ongeveer 38 jaar oud. Sjouke is geboren omstreeks 1806 in Warga. Sjouke is overleden.
Kinderen van Minne en Wytske:
1 Yke Minnes Ykema, geboren op 12-12-1828 in Goingarijp (Doniawerstal). Volgt 1.1.1.1.1.1.2.1.
2 Oepke Ykema [1.1.1.1.1.1.2.2], geboren op 29-02-1832 in Doniawerstal. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-03-1832. Oepke is overleden op 14-08-1838 in Joure, 6 jaar oud.
3 Gerbrig Ykema, geboren op 20-10-1833 in Goingarijp (Doniawerstal). Volgt 1.1.1.1.1.1.2.3.
Kind van Minne en Sjouke:
4 Arjen Ykema, geboren op 26-12-1846 in Warga (Idaarderadeel). Volgt 1.1.1.1.1.1.2.4.
1.1.1.1.1.1.2.1 Yke Minnes Ykema is geboren op 12-12-1828 in Goingarijp (Doniawerstal), zoon van Minne Ykema (zie 1.1.1.1.1.1.2) en Wytske Roels Rypkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-12-1828. Yke is overleden. Yke:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 20-10-1850 in Haskerland met Aaltje Jans de Wees. Aaltje is overleden.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 09-05-1861 in Haskerland met Jacobje Jitzes Hofma. Jacobje is overleden.
Kinderen van Yke en Aaltje:
1 Minne Ykes Ykema [1.1.1.1.1.1.2.1.1], geboren op 19-02-1851 in Haskerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-02-1851. Minne is overleden op 27-09-1855 in Joure, 4 jaar oud.
2 Gerrit Jan Ykema, geboren op 06-05-1853 in Joure (Haskerland). Volgt 1.1.1.1.1.1.2.1.2.
3 Grietje Ykes Ykema, geboren op 31-10-1855 in Haskerland. Volgt 1.1.1.1.1.1.2.1.3.
4 Wytske Ykema, geboren op 01-04-1858 in Haskerland. Volgt 1.1.1.1.1.1.2.1.4.
1.1.1.1.1.1.2.1.2 Gerrit Jan Ykema is geboren op 06-05-1853 in Joure (Haskerland), zoon van Yke Minnes Ykema (zie 1.1.1.1.1.1.2.1) en Aaltje Jans de Wees. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-05-1853. Gerrit is overleden. Gerrit trouwde, 35 jaar oud, op 13-01-1889 in Haskerland met Jeltje de Jong, 29 of 30 jaar oud. Jeltje is geboren in 1859 in Joure (Haskerland). Jeltje is overleden.
Kinderen van Gerrit en Jeltje:
1 Yke Ykema [1.1.1.1.1.1.2.1.2.1], geboren op 13-07-1890 in Haskerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-07-1890. Yke is overleden.
2 Foekje Ykema [1.1.1.1.1.1.2.1.2.2], geboren op 20-08-1891 in Haskerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-08-1891. Foekje is overleden op 23-11-1891 in Haskerland, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-11-1891.
3 Auke Ykema, geboren op 05-07-1893 in Haskerland. Volgt 1.1.1.1.1.1.2.1.2.3.
4 Foekje Ykema [1.1.1.1.1.1.2.1.2.4], geboren op 30-12-1894 in Haskerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-12-1894. Foekje is overleden op 05-01-1895 in Haskerland, 6 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-01-1895.
5 Foekje Ykema [1.1.1.1.1.1.2.1.2.5], geboren op 04-02-1898 in Haskerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-02-1898. Foekje is overleden.
6 Aaltje Ykema [1.1.1.1.1.1.2.1.2.6], geboren op 11-01-1902 in Haskerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-01-1902. Aaltje is overleden.
1.1.1.1.1.1.2.1.2.3 Auke Ykema is geboren op 05-07-1893 in Haskerland, zoon van Gerrit Jan Ykema (zie 1.1.1.1.1.1.2.1.2) en Jeltje de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-07-1893. Auke is overleden op 07-05-1958, 64 jaar oud. Hij is begraven in Follega. Auke trouwde met Neeltje de Haan. Neeltje is geboren op 02-01-1897. Neeltje is overleden op 27-12-1980, 83 jaar oud. Zij is begraven in Follega.
1.1.1.1.1.1.2.1.3 Grietje Ykes Ykema is geboren op 31-10-1855 in Haskerland, dochter van Yke Minnes Ykema (zie 1.1.1.1.1.1.2.1) en Aaltje Jans de Wees. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-11-1855. Grietje is overleden. Grietje trouwde, 27 jaar oud, op 17-12-1882 in Oosthuizen met Cornelis Wals, 25 of 26 jaar oud. Cornelis is geboren in 1856 in Oosthuizen. Cornelis is overleden.
1.1.1.1.1.1.2.1.4 Wytske Ykema is geboren op 01-04-1858 in Haskerland, dochter van Yke Minnes Ykema (zie 1.1.1.1.1.1.2.1) en Aaltje Jans de Wees. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-04-1858. Wytske is overleden. Wytske trouwde, 24 jaar oud, op 25-06-1882 in Zaandijk met Jacob Nek, 26 of 27 jaar oud. Jacob is geboren in 1855 in Zaandijk. Jacob is overleden.
Kinderen van Wytske en Jacob:
1 Alida Jacoba Nek [1.1.1.1.1.1.2.1.4.1], geboren in 1883 in Zaandijk. Alida is overleden.
2 Grietje Nek [1.1.1.1.1.1.2.1.4.2], geboren in 1885 in Zaandijk. Grietje is overleden.
3 Wietske Nek [1.1.1.1.1.1.2.1.4.3], geboren in 1888 in Zaandijk. Wietske is overleden op 27-10-1920 in Zaandam, 31 of 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-10-1920.
4 Antje Nek [1.1.1.1.1.1.2.1.4.4], geboren in 1890 in Zaandijk. Antje is overleden.
5 Jacoba Nek [1.1.1.1.1.1.2.1.4.5], geboren in 1895 in Zaandijk. Jacoba is overleden.
1.1.1.1.1.1.2.3 Gerbrig Ykema is geboren op 20-10-1833 in Goingarijp (Doniawerstal), dochter van Minne Ykema (zie 1.1.1.1.1.1.2) en Wytske Roels Rypkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-10-1833. Gerbrig is overleden. Gerbrig trouwde, 27 jaar oud, op 09-05-1861 in Doniawerstal met Pieter Pieters Sybesma. Pieter is overleden.
1.1.1.1.1.1.2.4 Arjen Ykema is geboren op 26-12-1846 in Warga (Idaarderadeel), zoon van Minne Ykema (zie 1.1.1.1.1.1.2) en Sjouke Arjens de Groot. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-12-1846. Arjen is overleden op 12-09-1926 in Apeldoorn, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-09-1926. Arjen:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 15-11-1874 in Medemblik met Anna Alida Bruinier, ongeveer 27 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1847 in Grootebroek. Anna is overleden op 12-01-1894 in Wormen(Apeldoorn), ongeveer 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-01-1894.
(2) trouwde, 49 jaar oud, op 09-04-1896 in Apeldoorn met Dina Geertruida Huigen. Dina is overleden.
Kinderen van Arjen en Anna:
1 Johanna Ykema [1.1.1.1.1.1.2.4.1], geboren in 1875 in Medemblik. Johanna is overleden op 13-12-1875 in Medemblik, geen jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-12-1875.
2 Minne Yke Ykema, geboren op 05-04-1879 in Joure (Haskerland). Volgt 1.1.1.1.1.1.2.4.2.
3 NN Ykema [1.1.1.1.1.1.2.4.3], levenloos geboren zoon, geboren op 25-11-1880 in Zutphen. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-11-1880.
4 Guliam Ykema [1.1.1.1.1.1.2.4.4], geboren in 1883 in Apeldoorn. Guliam is overleden op 22-08-1883 in Apeldoorn, geen jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-08-1883.
5 Johanna Ykema [1.1.1.1.1.1.2.4.5], geboren op 07-08-1884 in Appeldoorn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-08-1884. Johanna is overleden op 29-08-1884 in Apeldoorn, 22 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-08-1884.
6 Guliam Ykema [1.1.1.1.1.1.2.4.6], geboren op 18-09-1885 in Apeldoorn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-09-1885. Guliam is overleden op 10-10-1885 in Apeldoorn, 22 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-10-1885.
7 Guliam Ykema [1.1.1.1.1.1.2.4.7], geboren op 10-05-1887 in Apeldoorn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-05-1887. Guliam is overleden op 14-08-1887 in Apeldoorn, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-08-1887.
8 Anna Alida Ykema, geboren op 22-12-1888 in Apeldoorn. Volgt 1.1.1.1.1.1.2.4.8.
1.1.1.1.1.1.2.4.2 Minne Yke Ykema is geboren op 05-04-1879 in Joure (Haskerland), zoon van Arjen Ykema (zie 1.1.1.1.1.1.2.4) en Anna Alida Bruinier. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-04-1879. Minne is overleden. Minne trouwde, 35 jaar oud, op 12-11-1914 in Dordrecht met Geertje van der Meijden. Geertje is overleden.
1.1.1.1.1.1.2.4.8 Anna Alida Ykema is geboren op 22-12-1888 in Apeldoorn, dochter van Arjen Ykema (zie 1.1.1.1.1.1.2.4) en Anna Alida Bruinier. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-12-1888. Anna is overleden. Anna trouwde, 31 jaar oud, op 19-02-1920 in Apeldoorn met Johannes Pater, 29 of 30 jaar oud. Johannes is geboren in 1890 in Apeldoorn. Johannes is overleden op 14-07-1949 in Apeldoorn, 58 of 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-07-1949.
1.1.1.1.1.1.3 Rintske Ykema is geboren op 31-01-1807 in Oldeouwer(Doniawerstal), dochter van Eeke Klazes Ykema (zie 1.1.1.1.1.1) en Klaaske Minnes Hoekstra. Zij is gedoopt op 22-02-1807 in Oldeouwer(Doniawerstal). Rintske is overleden op 23-03-1858 in Haskerland, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-03-1858. Rintske trouwde, 39 jaar oud, op 10-05-1846 in Schoterland met Bartele Lucas Baas, ongeveer 28 jaar oud. Bartele is geboren omstreeks 1818 in Oudeschoot. Bartele is overleden.
Kind van Rintske en Bartele:
1 Grietje Bartles Baas [1.1.1.1.1.1.3.1], geboren op 31-10-1847 in Haskerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-11-1847. Grietje is overleden.
1.1.1.1.1.1.4 Akke Ykema is geboren op 07-10-1808 in Ouwsterhaule(Doniawerstal), dochter van Eeke Klazes Ykema (zie 1.1.1.1.1.1) en Klaaske Minnes Hoekstra. Zij is gedoopt op 30-10-1808 in Ouwsterhaule(Doniawerstal). Akke is overleden op 02-01-1890 in Haskerland, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-01-1890. Akke trouwde, 26 jaar oud, op 31-10-1834 in Doniawerstal met Rodmer Rodmers van Wijngaarden, 28 jaar oud. Rodmer is geboren op 22-01-1806 in Terkaple (Utingeradeel), zoon van Rodmer Rodmers van Wijngaarden en Aaltje Hyltjes Bootsma. Hij is gedoopt op 06-04-1806 in Terkaple en Akmarijp. Rodmer is overleden.
Kinderen van Akke en Rodmer:
1 Antje van Wijngaarden, geboren op 08-08-1835 in Goingarijp (Doniawerstal). Volgt 1.1.1.1.1.1.4.1.
2 Radmer van Wijngaarden [1.1.1.1.1.1.4.2], geboren op 28-10-1837 in Goingarijp (Doniawerstal). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-10-1837. Radmer is overleden op 15-06-1858 in Oldemarkt, 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-02-1859. Radmer bleef ongehuwd.
3 Yke Rodmers van Wijngaarden, geboren op 13-11-1839 in Terkaple (Utingeradeel). Volgt 1.1.1.1.1.1.4.3.
4 Aaltje Rodmers van Wijngaarden, geboren op 15-04-1842 in Utingeradeel. Volgt 1.1.1.1.1.1.4.4.
5 Hyltje Rodmers van Wijngaarden [1.1.1.1.1.1.4.5], geboren op 11-04-1845 in Haskerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-04-1845. Hyltje is overleden op 12-06-1846 in Haskerland, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-06-1846.
6 Klaaske Rodmers van Wijngaarden [1.1.1.1.1.1.4.6], geboren op 12-02-1848 in Haskerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-02-1848. Klaaske is overleden op 08-10-1855 in Haskerland, 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-10-1855.
1.1.1.1.1.1.4.1 Antje van Wijngaarden is geboren op 08-08-1835 in Goingarijp (Doniawerstal), dochter van Rodmer Rodmers van Wijngaarden en Akke Ykema (zie 1.1.1.1.1.1.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-08-1835. Antje is overleden. Antje trouwde, 28 jaar oud, op 15-05-1864 in Haskerland met Thiemen Ekkelboom. Thiemen is overleden.
1.1.1.1.1.1.4.3 Yke Rodmers van Wijngaarden is geboren op 13-11-1839 in Terkaple (Utingeradeel), zoon van Rodmer Rodmers van Wijngaarden en Akke Ykema (zie 1.1.1.1.1.1.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-11-1839. Yke is overleden op 13-09-1897 in Groningen, 57 jaar oud. Yke:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 15-05-1864 in Haskerland met Lummigje Harmens Mink. Lummigje is overleden.
(2) trouwde, 26 jaar oud, op 29-04-1866 in Haskerland met Pietje Groenhof, 25 jaar oud. Zie 1.1.1.1.1.1.6.4 voor persoonsgegevens van Pietje.
(3) trouwde, 35 jaar oud, op 04-11-1875 in Haskerland met Petronella Anna van Gorkum. Petronella is geboren in Leeuwarden. Petronella is overleden.
Kinderen van Yke en Pietje:
1 Rodmer van Wijngaarden [1.1.1.1.1.1.4.3.1], geboren op 06-09-1867 in Joure (Haskerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-09-1867. Rodmer is overleden.
2 Gerben van Wijngaarden [1.1.1.1.1.1.4.3.2], geboren op 09-08-1869 in Joure (Haskerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-08-1869. Gerben is overleden.
3 Klaas van Wijngaarden [1.1.1.1.1.1.4.3.3], geboren op 22-02-1875 in Joure (Haskerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-02-1875. Klaas is overleden.
1.1.1.1.1.1.4.4 Aaltje Rodmers van Wijngaarden is geboren op 15-04-1842 in Utingeradeel, dochter van Rodmer Rodmers van Wijngaarden en Akke Ykema (zie 1.1.1.1.1.1.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-04-1842. Aaltje is overleden op 30-11-1922 in Groningen, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan. Aaltje trouwde, 28 jaar oud, op 06-08-1870 in Wymbritseradeel met Sybren Smits. Sybren is overleden.
1.1.1.1.1.1.5 Klaas Ykema is geboren op 15-04-1810 in Oldeouwer(Doniawerstal), zoon van Eeke Klazes Ykema (zie 1.1.1.1.1.1) en Klaaske Minnes Hoekstra. Hij is gedoopt op 29-04-1810 in Oldeouwer(Doniawerstal). Klaas is overleden op 17-05-1861 in Haskerland, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-05-1861. Klaas trouwde, 29 jaar oud, op 18-09-1839 in Schoterland met Doetje Ydes Huizinga, ongeveer 29 jaar oud. Doetje is geboren omstreeks 1810 in In de compagnie onder Jubbega. Doetje is overleden op 02-11-1886 in Haskerland, ongeveer 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-11-1886.
Kinderen van Klaas en Doetje:
1 Hiltje Ykema, geboren op 30-11-1840 in Haskerland. Volgt 1.1.1.1.1.1.5.1.
2 Yke Klazes Ykema, geboren op 11-10-1842 in Haskerland. Volgt 1.1.1.1.1.1.5.2.
3 Klaaske Klazes Ykema [1.1.1.1.1.1.5.3], geboren op 24-04-1846 in Haskerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-04-1846. Klaaske is overleden op 17-01-1862 in Haskerland, 15 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-01-1862. Klaaske bleef ongehuwd.
4 Yde Ykema, geboren op 28-01-1850 in Haskerland. Volgt 1.1.1.1.1.1.5.4.
5 Sipke Klazes Ykema [1.1.1.1.1.1.5.5], geboren op 04-02-1854 in Haskerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-02-1854. Sipke is overleden op 19-11-1921 in Haskerland, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-11-1921.
6 Siebolt Ykema, geboren op 20-02-1858 in Haskerland. Volgt 1.1.1.1.1.1.5.6.
1.1.1.1.1.1.5.1 Hiltje Ykema is geboren op 30-11-1840 in Haskerland, dochter van Klaas Ykema (zie 1.1.1.1.1.1.5) en Doetje Ydes Huizinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-11-1840. Hiltje is overleden op 29-05-1883 in Haskerland, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-05-1883. Hiltje trouwde, 23 jaar oud, op 27-11-1864 in Haskerland met Jan Sjoerds Postma. Jan is overleden.
Kinderen van Hiltje en Jan:
1 Klaas Postma [1.1.1.1.1.1.5.1.1], geboren op 23-05-1866 in Haskerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-05-1866. Klaas is overleden.
2 Fokeltje Postma [1.1.1.1.1.1.5.1.2], geboren op 21-08-1869 in Haskerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-08-1869. Fokeltje is overleden.
1.1.1.1.1.1.5.2 Yke Klazes Ykema is geboren op 11-10-1842 in Haskerland, zoon van Klaas Ykema (zie 1.1.1.1.1.1.5) en Doetje Ydes Huizinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-10-1842. Yke is overleden op 26-11-1921 in Haskerland, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-11-1921. Yke trouwde, 38 jaar oud, op 12-12-1880 in Haskerland met Gepke Booi, 27 jaar oud. Gepke is geboren op 31-01-1853. Gepke is overleden.
Kinderen van Yke en Gepke:
1 Klaas Ykema [1.1.1.1.1.1.5.2.1], geboren op 12-08-1881 in Haskerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-08-1881. Klaas is overleden.
2 Doetje Ykema, geboren op 14-04-1883 in Joure (Haskerland). Volgt 1.1.1.1.1.1.5.2.2.
3 Hiltje Ykema [1.1.1.1.1.1.5.2.3], geboren op 03-03-1885 in Haskerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-03-1885. Hiltje is overleden op 15-03-1885 in Haskerland, 12 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-03-1885. Hiltje bleef ongehuwd.
4 Aaltje Ykema, geboren op 20-12-1886 in Haskerland. Volgt 1.1.1.1.1.1.5.2.4.
5 Huite Ykema [1.1.1.1.1.1.5.2.5], geboren op 08-06-1889 in Haskerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-06-1889. Huite is overleden op 06-10-1971, 82 jaar oud. Hij is begraven in Joure (algemeen).
6 Sipke Ykema [1.1.1.1.1.1.5.2.6], geboren op 05-09-1891 in Haskerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-09-1891. Sipke is overleden op 30-10-1969, 78 jaar oud. Hij is begraven in Joure (algemeen).
7 Yde Ykema [1.1.1.1.1.1.5.2.7], geboren op 17-10-1893 in Haskerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-10-1893. Yde is overleden op 10-12-1935 in Haskerland, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-12-1935.
8 Tjitze Ykema, geboren op 26-02-1896 in Haskerland. Volgt 1.1.1.1.1.1.5.2.8.
1.1.1.1.1.1.5.2.2 Doetje Ykema is geboren op 14-04-1883 in Joure (Haskerland), dochter van Yke Klazes Ykema (zie 1.1.1.1.1.1.5.2) en Gepke Booi. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-04-1883. Doetje is overleden op 08-08-1957, 74 jaar oud. Zij is begraven in Joure (algemeen). Doetje trouwde, 21 jaar oud, op 28-04-1904 in Haskerland met Hans Sap, 28 jaar oud. Hans is geboren op 25-10-1875 in Sint Nicolaasga. Hans is overleden op 08-11-1944, 69 jaar oud.
1.1.1.1.1.1.5.2.4 Aaltje Ykema is geboren op 20-12-1886 in Haskerland, dochter van Yke Klazes Ykema (zie 1.1.1.1.1.1.5.2) en Gepke Booi. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-12-1886. Aaltje is overleden op 20-09-1973, 86 jaar oud. Zij is begraven in Oudehaske. Aaltje trouwde, 23 jaar oud, op 19-05-1910 in Haskerland met Jan Adema, 24 jaar oud. Jan is geboren op 28-12-1885. Jan is overleden op 07-12-1963, 77 jaar oud. Hij is begraven in Oudehaske.
1.1.1.1.1.1.5.2.8 Tjitze Ykema is geboren op 26-02-1896 in Haskerland, zoon van Yke Klazes Ykema (zie 1.1.1.1.1.1.5.2) en Gepke Booi. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-02-1896. Tjitze is overleden. Tjitze trouwde, 26 jaar oud, op 22-06-1922 in Haskerland met Yttje Dorhout. Yttje is overleden.
1.1.1.1.1.1.5.4 Yde Ykema is geboren op 28-01-1850 in Haskerland, zoon van Klaas Ykema (zie 1.1.1.1.1.1.5) en Doetje Ydes Huizinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-01-1850. Yde is overleden op 04-04-1900 in Haskerland, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-04-1900. Yde trouwde, 36 jaar oud, op 30-05-1886 in Haskerland met Reinskje Eekhof. Reinskje is overleden.
Kinderen van Yde en Reinskje:
1 Klaas Ykema, geboren op 19-08-1888 in Langezwaag (Opsterland). Volgt 1.1.1.1.1.1.5.4.1.
2 Janke Ykema, geboren op 15-11-1890 in Langezwaag (Opsterland). Volgt 1.1.1.1.1.1.5.4.2.
3 Gerrit Ykema [1.1.1.1.1.1.5.4.3], geboren op 27-08-1892 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-08-1892. Gerrit is overleden op 10-08-1895 in Opsterland, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-08-1895.
4 Johannes Ykema [1.1.1.1.1.1.5.4.4], geboren op 24-11-1894 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-11-1894. Johannes is overleden.
5 Doetje Ykema [1.1.1.1.1.1.5.4.5], geboren op 09-03-1897 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-03-1897. Doetje is overleden.
6 Gerrit Ykema [1.1.1.1.1.1.5.4.6], geboren op 08-04-1899 in Opsterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-04-1899. Gerrit is overleden.
1.1.1.1.1.1.5.4.1 Klaas Ykema is geboren op 19-08-1888 in Langezwaag (Opsterland), zoon van Yde Ykema (zie 1.1.1.1.1.1.5.4) en Reinskje Eekhof. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-08-1888. Klaas is overleden. Klaas trouwde, 23 jaar oud, op 20-06-1912 in Haskerland met Anna van der Meulen, 23 of 24 jaar oud. Anna is geboren in 1888 in Joure. Anna is overleden.
1.1.1.1.1.1.5.4.2 Janke Ykema is geboren op 15-11-1890 in Langezwaag (Opsterland), dochter van Yde Ykema (zie 1.1.1.1.1.1.5.4) en Reinskje Eekhof. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-11-1890. Janke is overleden op 19-06-1934 in Utrecht, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-06-1934. Zij is begraven in Joure (algemeen). Janke trouwde, 22 jaar oud, op 28-11-1912 in Haskerland met Doede Brandenburg, 25 jaar oud. Doede is geboren op 03-04-1887. Doede is overleden op 15-02-1976, 88 jaar oud. Hij is begraven in Joure (algemeen).
Kind van Janke en Doede:
1 NN Brandenburg [1.1.1.1.1.1.5.4.2.1], levenloos geboren kind, geboren op 24-10-1914 in Joure(Haskerland. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-10-1914.
1.1.1.1.1.1.5.6 Siebolt Ykema is geboren op 20-02-1858 in Haskerland, zoon van Klaas Ykema (zie 1.1.1.1.1.1.5) en Doetje Ydes Huizinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-02-1858. Siebolt is overleden. Siebolt trouwde, 41 jaar oud, op 02-11-1899 in Haskerland met Willemina Bouwman, 39 jaar oud. Willemina is geboren op 24-03-1860 in Meppel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-03-1860. Willemina is overleden op 07-10-1933 in Joure, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-10-1933.
1.1.1.1.1.1.6 Aagjen Ykema is geboren op 27-06-1812 in Langweer(Doniawerstal), dochter van Eeke Klazes Ykema (zie 1.1.1.1.1.1) en Klaaske Minnes Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-06-1812. Aagjen is overleden op 17-12-1885 in Hemelumer Oldeferd, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-12-1885. Aagjen trouwde, 21 jaar oud, op 27-03-1834 in Hemelumer Oldeferd met Gerben Bruggts Groenhof. Gerben is overleden.
Kinderen van Aagjen en Gerben:
1 Brugt Groenhof [1.1.1.1.1.1.6.1], geboren op 02-08-1834 in Hemelumer Oldeferd. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-08-1834. Brugt is overleden.
2 Klaaske Groenhof [1.1.1.1.1.1.6.2], geboren op 25-04-1836 in Hemelumer Oldeferd. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-04-1836. Klaaske is overleden op 01-11-1837 in Hemelumer Oldeferd, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-11-1837.
3 Klaaske Groenhof [1.1.1.1.1.1.6.3], geboren op 22-04-1838 in Hemelumer Oldeferd. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-04-1838. Klaaske is overleden op 01-09-1905 in Hemelumer Oldeferd, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-09-1905.
4 Pietje Groenhof, geboren op 11-08-1840 in Hemelumer Oldeferd. Volgt 1.1.1.1.1.1.6.4.
5 Rinske Groenhof [1.1.1.1.1.1.6.5], geboren op 13-04-1843 in Hemelumer Oldeferd. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-04-1843. Rinske is overleden.
6 Yke Groenhof [1.1.1.1.1.1.6.6], geboren op 12-11-1844 in Hemelumer Oldeferd. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-11-1844. Yke is overleden.
7 Trijntje Groenhof [1.1.1.1.1.1.6.7], geboren op 25-12-1847 in Nijega(Hemelumer Oldeferd). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-12-1847. Trijntje is overleden op 19-02-1901 in Sloten(NH), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-02-1901.
8 Minne Groenhof [1.1.1.1.1.1.6.8], geboren op 10-03-1850 in Hemelumer Oldeferd. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-03-1850. Minne is overleden.
9 Rinske Groenhof [1.1.1.1.1.1.6.9], geboren op 10-04-1852 in Hemelumer Oldeferd. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-04-1852. Rinske is overleden.
10 Jacob Groenhof [1.1.1.1.1.1.6.10], geboren op 31-12-1854 in Hemelumer Oldeferd. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-01-1855. Jacob is overleden.
11 Anne Groenhof [1.1.1.1.1.1.6.11], geboren op 08-06-1857 in Hemelumer Oldeferd. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-06-1857. Anne is overleden.
1.1.1.1.1.1.6.4 Pietje Groenhof is geboren op 11-08-1840 in Hemelumer Oldeferd, dochter van Gerben Bruggts Groenhof en Aagjen Ykema (zie 1.1.1.1.1.1.6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-08-1840. Pietje is overleden. Pietje trouwde, 25 jaar oud, op 29-04-1866 in Haskerland met Yke Rodmers van Wijngaarden, 26 jaar oud. Zie 1.1.1.1.1.1.4.3 voor persoonsgegevens van Yke.
Kinderen van Pietje en Yke: zie 1.1.1.1.1.1.4.3.
1.1.1.1.1.1.7 Jeltje Ykema is geboren op 04-06-1817 in Oldeouwer(Doniawerstal), dochter van Eeke Klazes Ykema (zie 1.1.1.1.1.1) en Klaaske Minnes Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-06-1817. Jeltje is overleden. Jeltje trouwde, 23 jaar oud, op 22-05-1841 in Idaarderadeel met Atze Joukes Schaap, ongeveer 21 jaar oud. Atze is geboren omstreeks 1820 in Roordahuizum. Atze is overleden.
Kinderen van Jeltje en Atze:
1 Hendrikjen Atzes Schaap [1.1.1.1.1.1.7.1], geboren op 16-03-1842 in Gaasterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-03-1842. Hendrikjen is overleden.
2 Yke Schaap [1.1.1.1.1.1.7.2], geboren op 27-02-1851 in Gaasterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-03-1851. Yke is overleden.
1.1.1.1.1.1.8 Teedske Ykema is geboren op 22-09-1819 in Haskerland, dochter van Eeke Klazes Ykema (zie 1.1.1.1.1.1) en Klaaske Minnes Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-09-1819. Teedske is overleden op 16-03-1917 in Utingeradeel, 97 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-03-1917. Teedske trouwde, 29 jaar oud, op 30-03-1849 in Haskerland met Klaas Wygers van Dijk. Klaas is overleden.
Kind van Teedske uit onbekende relatie:
1 Joukjen Ykema [1.1.1.1.1.1.8.1], geboren op 22-12-1842 in Haskerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-12-1842. Joukjen is overleden op 19-01-1843 in Haskerland, 28 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-01-1843. Joukjen bleef ongehuwd.
Kinderen van Teedske en Klaas:
2 Jantje Klazes van Dijk [1.1.1.1.1.1.8.2], geboren op 28-10-1849 in Utingeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-10-1849. Jantje is overleden op 23-01-1893 in Utingeradeel, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-01-1893.
3 Klaaske van Dijk [1.1.1.1.1.1.8.3], geboren op 10-01-1852 in Akkrum (Utingeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-01-1852. Klaaske is overleden op 08-10-1925 in Utingeradeel, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-10-1925.
4 Rinske Klazes van Dijk [1.1.1.1.1.1.8.4], geboren op 31-07-1856 in Utingeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-08-1856. Rinske is overleden op 02-01-1879 in Utingeradeel, 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-01-1879. Rinske bleef ongehuwd.
1.1.1.1.1.1.9 Tjalling Ykema is geboren op 07-04-1823 in Haskerland, zoon van Eeke Klazes Ykema (zie 1.1.1.1.1.1) en Klaaske Minnes Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-04-1823. Tjalling is overleden op 04-01-1905 in Doniawerstal, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-01-1905. Tjalling trouwde, 30 jaar oud, op 13-05-1853 in Doniawerstal met Leentje Aukes Brouwer. Leentje is overleden.
Kinderen van Tjalling en Leentje:
1 Jacobjen Ykema [1.1.1.1.1.1.9.1], geboren op 17-04-1854 in Doniawerstal. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-04-1854. Jacobjen is overleden op 21-08-1857 in Doniawerstal, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-08-1857.
2 Jacobjen Ykema, geboren op 18-01-1858 in Scharren (Doniawerstal). Volgt 1.1.1.1.1.1.9.2.
3 Yke Ykema, geboren op 30-12-1859 in Doniawerstal. Volgt 1.1.1.1.1.1.9.3.
4 Auke Ykema [1.1.1.1.1.1.9.4], geboren op 04-01-1862 in Doniawerstal. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-01-1862. Auke is overleden op 23-01-1863 in Doniawerstal, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-01-1863.
5 Klaaske Ykema, geboren op 01-08-1863 in Ouwsterhaule(Doniawerstal). Volgt 1.1.1.1.1.1.9.5.
6 Marijke Ykema, geboren op 16-06-1865 in Doniawerstal. Volgt 1.1.1.1.1.1.9.6.
1.1.1.1.1.1.9.2 Jacobjen Ykema is geboren op 18-01-1858 in Scharren (Doniawerstal), dochter van Tjalling Ykema (zie 1.1.1.1.1.1.9) en Leentje Aukes Brouwer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-01-1858. Jacobjen is overleden op 14-01-1943, 84 jaar oud. Zij is begraven in Katlijk. Jacobjen trouwde, 31 jaar oud, op 11-05-1889 in Doniawerstal met Tjeerd Wiebes Hoekstra. Tjeerd is overleden.
1.1.1.1.1.1.9.3 Yke Ykema is geboren op 30-12-1859 in Doniawerstal, zoon van Tjalling Ykema (zie 1.1.1.1.1.1.9) en Leentje Aukes Brouwer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-01-1860. Yke is overleden op 31-07-1945, 85 jaar oud. Hij is begraven in Ouwsterhaule. Yke trouwde, 24 jaar oud, op 23-05-1884 in Doniawerstal met Jantje Papjes, 30 jaar oud. Jantje is geboren op 28-04-1854 in Haskerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-04-1854. Jantje is overleden op 04-12-1936 in Doniawerstal, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-12-1936.
Kinderen van Yke en Jantje:
1 Tjalling Ykema [1.1.1.1.1.1.9.3.1], geboren op 12-04-1886 in Haskerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-04-1886. Tjalling is overleden op 12-01-1962 in Heerenveen, 75 jaar oud. Hij is begraven in Rottum(Schoterland).
2 Tjibbe Ykema [1.1.1.1.1.1.9.3.2], geboren op 05-05-1888 in Snikzwaag(Haskerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-05-1888. Tjibbe is overleden op 06-11-1973 in Joure, 85 jaar oud. Hij is begraven in Rottum(Schoterland).
1.1.1.1.1.1.9.5 Klaaske Ykema is geboren op 01-08-1863 in Ouwsterhaule(Doniawerstal), dochter van Tjalling Ykema (zie 1.1.1.1.1.1.9) en Leentje Aukes Brouwer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-08-1863. Klaaske is overleden op 17-04-1935 in Doniawerstal, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-04-1935. Klaaske trouwde, 25 jaar oud, op 10-05-1889 in Utingeradeel met Auke de Vries, ongeveer 22 jaar oud. Auke is geboren omstreeks 1867 in Grouw(Idaarderadeel). Auke is overleden.
1.1.1.1.1.1.9.6 Marijke Ykema is geboren op 16-06-1865 in Doniawerstal, dochter van Tjalling Ykema (zie 1.1.1.1.1.1.9) en Leentje Aukes Brouwer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-06-1865. Marijke is overleden op 17-01-1955, 89 jaar oud. Zij is begraven in Bolsward. Marijke trouwde met Jan de Jong. Jan is geboren op 30-05-1868. Jan is overleden op 06-04-1932, 63 jaar oud. Hij is begraven in Bolsward.
1.1.1.1.1.2 Thee Klazes Ykema is geboren op 15-07-1776 in Westermeer(Haskerland), zoon van Claes Sipkes (zie 1.1.1.1.1) en Antje Thees Aukema. Hij is gedoopt op 04-08-1776 in Joure/Westermeer/Snikzwaag. Thee is overleden op 24-03-1852 in Haskerland, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-03-1852. Thee trouwde, 26 jaar oud, op 08-05-1803 in Haskerhorne met Pietertje Feikes Oosting, ongeveer 18 jaar oud. Pietertje is geboren omstreeks 1785 in Haskerland. Pietertje is overleden op 03-05-1867, ongeveer 82 jaar oud.
Kinderen van Thee en Pietertje:
1 Jantje Ykema, geboren op 26-11-1804 in Haskerhorne(Haskerland). Volgt 1.1.1.1.1.2.1.
2 Antje Ykema, geboren op 09-07-1807 in Haskerhorne(Haskerland). Volgt 1.1.1.1.1.2.2.
3 Klaas Ykema, geboren op 15-04-1810 in Haskerhorne(Haskerland). Volgt 1.1.1.1.1.2.3.
4 Feike Ykema, geboren op 10-12-1813 in Haskerland. Volgt 1.1.1.1.1.2.4.
5 Thae Ykema, geboren op 19-02-1817 in Haskerland. Volgt 1.1.1.1.1.2.5.
6 Trijntje Ykema [1.1.1.1.1.2.6], geboren op 04-03-1820 in Haskerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-03-1820. Trijntje is overleden op 05-03-1820 in Haskerland, 1 dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-03-1820. Trijntje bleef ongehuwd.
1.1.1.1.1.2.1 Jantje Ykema is geboren op 26-11-1804 in Haskerhorne(Haskerland), dochter van Thee Klazes Ykema (zie 1.1.1.1.1.2) en Pietertje Feikes Oosting. Zij is gedoopt op 16-12-1804 in Haskerhorne(Haskerland). Jantje is overleden op 28-02-1890 in Haskerland, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-03-1890. Zij is begraven in Haskerhorne. Jantje trouwde, 23 jaar oud, op 24-05-1828 in Haskerland met Jentje Wybrens Kornelis, 23 jaar oud. Jentje is geboren op 09-02-1805 in Haskerdijken(Haskerland). Jentje is overleden op 18-08-1886 in Haskerhorne(Haskerland), 81 jaar oud. Hij is begraven in Haskerhorne.
Kind van Jantje en Jentje:
1 Wybren Jentjes Kornelis [1.1.1.1.1.2.1.1], geboren op 20-05-1843 in Haskerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-05-1843. Wybren is overleden.
1.1.1.1.1.2.2 Antje Ykema is geboren op 09-07-1807 in Haskerhorne(Haskerland), dochter van Thee Klazes Ykema (zie 1.1.1.1.1.2) en Pietertje Feikes Oosting. Zij is gedoopt op 28-07-1807 in Haskerhorne(Haskerland). Antje is overleden op 29-06-1881 in Schoterland, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-06-1881. Zij is begraven in Oudeschoot kerk. Antje trouwde, 20 jaar oud, op 14-06-1828 in Haskerland met Pieter Geerts Sierdsma, 22 jaar oud. Pieter is geboren op 29-07-1805 in Haskerhorne. Pieter is overleden op 10-04-1883 in Gaast, 77 jaar oud. Hij is begraven in Oudeschoot kerk.
Kinderen van Antje en Pieter:
1 Geert Pieters Sierdsma [1.1.1.1.1.2.2.1], geboren op 18-07-1829 in Gaast. Geert is overleden op 09-01-1892 in Gaast, 62 jaar oud. Hij is begraven in Oudeschoot kerk.
2 Pietertje Pieters Sierdsma [1.1.1.1.1.2.2.2], geboren op 26-09-1831 in Rotstergaast. Pietertje is overleden.
3 Mattje Pieters Sierdsma [1.1.1.1.1.2.2.3], geboren op 12-07-1834 in Rotstergaast. Mattje is overleden.
4 Trijntje Sierdsma [1.1.1.1.1.2.2.4], geboren op 07-03-1837 in Rotstergaast. Trijntje is overleden.
5 Thee Pieters Sierdsma [1.1.1.1.1.2.2.5], geboren op 20-04-1844 in Rotstergaast. Thee is overleden.
6 Jacob Pieters Sierdsma [1.1.1.1.1.2.2.6], geboren op 21-01-1848 in Rotstergaast. Jacob is overleden.
1.1.1.1.1.2.3 Klaas Ykema is geboren op 15-04-1810 in Haskerhorne(Haskerland), zoon van Thee Klazes Ykema (zie 1.1.1.1.1.2) en Pietertje Feikes Oosting. Hij is gedoopt op 29-04-1810 in Haskerhorne(Haskerland). Klaas is overleden. Klaas trouwde, 33 jaar oud, op 21-05-1843 in Haskerland met Trijntje Geeuwkes van der Veen. Trijntje is overleden.
Kinderen van Klaas en Trijntje:
1 Thee Klazes Ykema, geboren op 30-11-1844 in Haskerhorne(Haskerland). Volgt 1.1.1.1.1.2.3.1.
2 Maike Ykema, geboren op 11-02-1848 in Haskerland. Volgt 1.1.1.1.1.2.3.2.
3 Geeuwke Ykema, geboren op 21-09-1850 in Haskerland. Volgt 1.1.1.1.1.2.3.3.
4 Pieter Ykema, geboren op 05-02-1853 in Haskerhorne(Haskerland). Volgt 1.1.1.1.1.2.3.4.
5 Jaring Ykema, geboren op 11-04-1856 in Haskerland. Volgt 1.1.1.1.1.2.3.5.
6 Feike Ykema [1.1.1.1.1.2.3.6], geboren op 23-05-1858 in Haskerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-05-1858. Feike is overleden op 07-12-1892 in Haskerland, 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-12-1892.
7 Pietertje Ykema, geboren op 15-10-1860 in Haskerland. Volgt 1.1.1.1.1.2.3.7.
1.1.1.1.1.2.3.1 Thee Klazes Ykema is geboren op 30-11-1844 in Haskerhorne(Haskerland), zoon van Klaas Ykema (zie 1.1.1.1.1.2.3) en Trijntje Geeuwkes van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-11-1844. Thee is overleden op 11-11-1926 in Rottum(Schoterland), 81 jaar oud. Hij is begraven in Haskerhorne. Thee trouwde, 25 jaar oud, op 29-05-1870 in Haskerland met Tjitske Tjeerds Hoekstra, 24 jaar oud. Tjitske is geboren op 08-07-1845 in Haskerhorne(Haskerland), dochter van Tjeerd Hanzes Hoekstra en Klaaske Aukema. Tjitske is overleden op 26-12-1917 in Nieuweschoot(Schoterland), 72 jaar oud. Zij is begraven in Haskerhorne.
Kinderen van Thee en Tjitske:
1 Klaaske Ykema, geboren op 22-04-1871 in Haskerland. Volgt 1.1.1.1.1.2.3.1.1.
2 Trijntje Ykema, geboren op 04-11-1872 in Haskerland. Volgt 1.1.1.1.1.2.3.1.2.
3 Klaas Ykema [1.1.1.1.1.2.3.1.3], geboren op 08-11-1875 in Oudehaske(Haskerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-11-1875. Klaas is overleden op 23-07-1880 in Schoterland, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-07-1880.
4 Tjeerd Ykema [1.1.1.1.1.2.3.1.4], geboren op 01-03-1877 in Nieuweschoot(Schoterland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-03-1877. Tjeerd is overleden.
5 Geeuwke Ykema, geboren op 13-04-1879 in Nieuweschoot(Schoterland). Volgt 1.1.1.1.1.2.3.1.5.
6 Zwaantje Ykema [1.1.1.1.1.2.3.1.6], geboren op 08-02-1881 in Nieuweschoot(Schoterland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-02-1881. Zwaantje is overleden op 09-11-1883 in Schoterland, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-11-1883.
7 Klaas Ykema [1.1.1.1.1.2.3.1.7], geboren op 18-01-1883 in Nieuweschoot(Schoterland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-01-1883. Klaas is overleden op 15-11-1883 in Schoterland, 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-11-1883.
8 Zwaantje Ykema [1.1.1.1.1.2.3.1.8], geboren op 17-10-1884 in Nieuweschoot(Schoterland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-10-1884. Zwaantje is overleden op 17-04-1917, 32 jaar oud. Zij is begraven in Haskerhorne.
9 Maaike Ykema, geboren op 10-12-1886 in Nieuweschoot(Schoterland). Volgt 1.1.1.1.1.2.3.1.9.
10 Klaas Ykema, geboren op 14-07-1892 in Nieuweschoot(Schoterland). Volgt 1.1.1.1.1.2.3.1.10.
1.1.1.1.1.2.3.1.1 Klaaske Ykema is geboren op 22-04-1871 in Haskerland, dochter van Thee Klazes Ykema (zie 1.1.1.1.1.2.3.1) en Tjitske Tjeerds Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-04-1871. Klaaske is overleden op 24-06-1936 in Geesteren (Tubbergen), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-06-1936. Klaaske trouwde, 22 jaar oud, op 25-05-1893 in Schoterland met Jacob Sjoerd Voetberg, 24 jaar oud. Jacob is geboren op 15-11-1868 in Delfstrahuizen (Schoterland), zoon van Hendrik Voetberg en Geesje Jacobs Langeraap. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-11-1868. Jacob is overleden op 09-10-1941 in Geesteren (Tubbergen), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-10-1941.
Kinderen van Klaaske en Jacob:
1 Hendrik Voetberg [1.1.1.1.1.2.3.1.1.1], geboren op 02-04-1894 in Schoterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-04-1894. Hendrik is overleden op 12-12-1967 in Hengelo, 73 jaar oud.
2 Tjitske Voetberg [1.1.1.1.1.2.3.1.1.2], geboren op 27-06-1896 in Schoterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-06-1896. Tjitske is overleden.
3 Theo Voetberg, geboren op 23-02-1898 in Schoterland. Volgt 1.1.1.1.1.2.3.1.1.3.
4 Wiebe Meine Voetberg, geboren op 05-05-1900 in Schoterland. Volgt 1.1.1.1.1.2.3.1.1.4.
5 Geesje Voetberg [1.1.1.1.1.2.3.1.1.5], geboren op 07-10-1902 in Schoterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-10-1902. Geesje is overleden op 31-10-1918 in Haskerland, 16 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-11-1918.
6 NN Voetberg [1.1.1.1.1.2.3.1.1.6], levenloos geboren dochter, geboren op 07-02-1906 in Utingeradeel. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-02-1906.
7 Hiltje Voetberg, geboren op 18-02-1907 in Utingeradeel. Volgt 1.1.1.1.1.2.3.1.1.7.
1.1.1.1.1.2.3.1.1.3 Theo Voetberg is geboren op 23-02-1898 in Schoterland, zoon van Jacob Sjoerd Voetberg en Klaaske Ykema (zie 1.1.1.1.1.2.3.1.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-02-1898. Theo is overleden op 09-09-1970 in Holland Michigan, 72 jaar oud. Theo trouwde, 26 jaar oud, op 01-05-1924 in Oldeboorn met Gepke de Vries. Gepke is overleden.
Kind van Theo en Gepke:
1 Feitze Voetberg [1.1.1.1.1.2.3.1.1.3.1], geboren in 1927. Feitze is overleden in 1928 in Tubbergen, 0 of 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
1.1.1.1.1.2.3.1.1.4 Wiebe Meine Voetberg is geboren op 05-05-1900 in Schoterland, zoon van Jacob Sjoerd Voetberg en Klaaske Ykema (zie 1.1.1.1.1.2.3.1.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-05-1900. Wiebe is overleden op 12-05-1951 in Almelo, 51 jaar oud. Wiebe trouwde met Alie van der Weerd. Alie is overleden.
1.1.1.1.1.2.3.1.1.7 Hiltje Voetberg is geboren op 18-02-1907 in Utingeradeel, dochter van Jacob Sjoerd Voetberg en Klaaske Ykema (zie 1.1.1.1.1.2.3.1.1). Hiltje is overleden op 12-02-1998 in Grand Rapids, 90 jaar oud. Hiltje trouwde, 22 jaar oud, op 24-05-1929 in Almelo met Willem Kapteijn, 25 jaar oud. Willem is geboren op 06-09-1903 in Aarlanderveen. Willem is overleden op 11-06-1986 in Grand Rapids Michigan, 82 jaar oud.
1.1.1.1.1.2.3.1.2 Trijntje Ykema is geboren op 04-11-1872 in Haskerland, dochter van Thee Klazes Ykema (zie 1.1.1.1.1.2.3.1) en Tjitske Tjeerds Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-11-1872. Trijntje is overleden. Trijntje trouwde, 25 jaar oud, op 05-05-1898 in Schoterland met Klaas Heida. Klaas is overleden.
1.1.1.1.1.2.3.1.5 Geeuwke Ykema is geboren op 13-04-1879 in Nieuweschoot(Schoterland), zoon van Thee Klazes Ykema (zie 1.1.1.1.1.2.3.1) en Tjitske Tjeerds Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-04-1879. Geeuwke is overleden op 31-08-1956, 77 jaar oud. Hij is begraven in Tjerkgaast(kerk). Geeuwke trouwde met Geeske de Haan. Geeske is geboren op 06-02-1883 in Follega(Lemsterland). Geeske is overleden op 27-01-1946, 62 jaar oud. Zij is begraven in Tjerkgaast(kerk).
1.1.1.1.1.2.3.1.9 Maaike Ykema is geboren op 10-12-1886 in Nieuweschoot(Schoterland), dochter van Thee Klazes Ykema (zie 1.1.1.1.1.2.3.1) en Tjitske Tjeerds Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-12-1886. Maaike is overleden. Maaike trouwde, 24 jaar oud, op 11-05-1911 in Schoterland met Bauke van Es. Bauke is overleden.
1.1.1.1.1.2.3.1.10 Klaas Ykema is geboren op 14-07-1892 in Nieuweschoot(Schoterland), zoon van Thee Klazes Ykema (zie 1.1.1.1.1.2.3.1) en Tjitske Tjeerds Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-07-1892. Klaas is overleden. Klaas trouwde, 25 jaar oud, op 10-05-1918 in Schoterland met Detje Jonkman. Detje is overleden.
1.1.1.1.1.2.3.2 Maike Ykema is geboren op 11-02-1848 in Haskerland, dochter van Klaas Ykema (zie 1.1.1.1.1.2.3) en Trijntje Geeuwkes van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-02-1848. Maike is overleden op 29-05-1879 in Haskerland, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-05-1879. Maike trouwde, 26 jaar oud, op 04-12-1874 in Haskerland met Jan Fokkes Minnesma, 28 jaar oud. Zie 1.1.1.1.1.4.4.1 voor persoonsgegevens van Jan.
1.1.1.1.1.2.3.3 Geeuwke Ykema is geboren op 21-09-1850 in Haskerland, zoon van Klaas Ykema (zie 1.1.1.1.1.2.3) en Trijntje Geeuwkes van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-09-1850. Geeuwke is overleden op 14-05-1917 in Utrecht, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-05-1917. Hij is begraven in Haskerhorne. Geeuwke trouwde, 41 jaar oud, op 09-06-1892 in Haskerland met Elske Hosper, 27 of 28 jaar oud. Elske is geboren in 1864 in Oldeouer (Doniawerstal). Elske is overleden op 06-09-1902 in Haskerland, 37 of 38 jaar oud.
Kinderen van Geeuwke en Elske:
1 Elisabeth Ykema, geboren op 06-04-1893 in Westermeer (Haskerland). Volgt 1.1.1.1.1.2.3.3.1.
2 Pietertje Ykema, geboren op 08-03-1895 in Haskerland. Volgt 1.1.1.1.1.2.3.3.2.
3 Grietje Ykema [1.1.1.1.1.2.3.3.3], geboren op 01-09-1899 in Haskerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-09-1899. Grietje is overleden op 09-12-1918 in Haskerland, 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-12-1918.
1.1.1.1.1.2.3.3.1 Elisabeth Ykema is geboren op 06-04-1893 in Westermeer (Haskerland), dochter van Geeuwke Ykema (zie 1.1.1.1.1.2.3.3) en Elske Hosper. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-04-1893. Elisabeth is overleden. Elisabeth trouwde, 24 jaar oud, op 10-05-1917 in Haskerland met Koenraad van der Lenderink. Koenraad is overleden.
1.1.1.1.1.2.3.3.2 Pietertje Ykema is geboren op 08-03-1895 in Haskerland, dochter van Geeuwke Ykema (zie 1.1.1.1.1.2.3.3) en Elske Hosper. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-03-1895. Pietertje is overleden op 02-01-1924 in Haskerland, 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-01-1924. Pietertje trouwde, 22 jaar oud, op 05-04-1917 in Haskerland met Thae Woudstra. Thae is overleden.
1.1.1.1.1.2.3.4 Pieter Ykema is geboren op 05-02-1853 in Haskerhorne(Haskerland), zoon van Klaas Ykema (zie 1.1.1.1.1.2.3) en Trijntje Geeuwkes van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-02-1853. Pieter is overleden op 17-01-1919 in Schoten(Haarlem), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan. Pieter trouwde, 23 jaar oud, op 04-08-1876 in Schoterland met Eva Philippina Beck, 23 jaar oud. Eva is geboren op 06-03-1853 in Beneden Knype(Schoterland), dochter van Johan Jacob Beck en Amelia Hendrika Helena Bouwmeester. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-03-1853. Eva is overleden op 03-04-1927 in Haarlem, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Kinderen van Pieter en Eva:
1 Amelia Hendrika Helena Ykema, geboren op 21-06-1877 in Luinjeberd(Aengwirden). Volgt 1.1.1.1.1.2.3.4.1.
2 Klaas Thee Ykema, geboren op 25-02-1879 in Luinjeberd(Aengwirden). Volgt 1.1.1.1.1.2.3.4.2.
3 Catharina Ykema, geboren op 13-12-1885 in Hoogezand. Volgt 1.1.1.1.1.2.3.4.3.
4 Johanna Jacoba Ykema [1.1.1.1.1.2.3.4.4], geboren op 25-11-1891 in Hoogezand. Van de geboorte is aangifte gedaan. Johanna is overleden.
1.1.1.1.1.2.3.4.1 Amelia Hendrika Helena Ykema is geboren op 21-06-1877 in Luinjeberd(Aengwirden), dochter van Pieter Ykema (zie 1.1.1.1.1.2.3.4) en Eva Philippina Beck. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-06-1877. Amelia is overleden. Amelia trouwde, 24 jaar oud, op 30-04-1902 in Hoogezand met Johan Willem Romijn, ongeveer 27 jaar oud. Johan is geboren omstreeks 1875 in Rotterdam.
1.1.1.1.1.2.3.4.2 Klaas Thee Ykema is geboren op 25-02-1879 in Luinjeberd(Aengwirden), zoon van Pieter Ykema (zie 1.1.1.1.1.2.3.4) en Eva Philippina Beck. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-02-1879. Klaas is overleden op 11-11-1959 in Deventer, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-11-1959. Klaas trouwde, 30 jaar oud, op 03-02-1910 in Groningen met Sophia Christina Zimmermann, 29 jaar oud. Sophia is geboren op 03-01-1881 in Groningen, dochter van Heinrich Christiaan Loudeweig Zimmermann en Maria Catharina Dassel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-01-1881. Sophia is overleden op 27-11-1964 om 15:04 in Groningen, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-12-1964.
Kinderen van Klaas en Sophia:
1 Maria Catharina Sophia Ykema [1.1.1.1.1.2.3.4.2.1], geboren op 27-08-1913 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-08-1913. Maria is overleden.
2 Pieter Klaas Ykema [1.1.1.1.1.2.3.4.2.2], geboren op 16-07-1916 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-07-1916. Pieter is overleden.
3 Hans Louis Ykema [1.1.1.1.1.2.3.4.2.3], geboren op 14-?-1917 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-11-1917. Hans is overleden.
1.1.1.1.1.2.3.4.3 Catharina Ykema is geboren op 13-12-1885 in Hoogezand, dochter van Pieter Ykema (zie 1.1.1.1.1.2.3.4) en Eva Philippina Beck. Van de geboorte is aangifte gedaan. Catharina is overleden op 13-09-1951 in Delft, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan. Catharina trouwde, 25 jaar oud, op 06-06-1911 in Hoogezand met Renso Kamps, ongeveer 26 jaar oud. Renso is geboren omstreeks 1885 in Sappemeer. Renso is overleden op 27-01-1951 in Delft, ongeveer 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
1.1.1.1.1.2.3.5 Jaring Ykema is geboren op 11-04-1856 in Haskerland, zoon van Klaas Ykema (zie 1.1.1.1.1.2.3) en Trijntje Geeuwkes van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-04-1856. Jaring is overleden op 30-05-1928 in Sint Nicilaasga(Doniawerstal), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-05-1928. Jaring:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 08-05-1885 in Lemsterland met Geesje Dijkstra, ongeveer 27 jaar oud. Geesje is geboren omstreeks 1858. Geesje is overleden op 23-02-1890 in Haskerland, ongeveer 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-02-1890.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 29-06-1893 in Haskerland met Jacoba de Vries, 23 jaar oud. Jacoba is geboren op 05-10-1869 in Haskerland, dochter van Watze Jans de Vries en Elske Alberts van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-10-1869. Jacoba is overleden op 02-12-1936 in Haskerland, 67 jaar oud.
Kinderen van Jaring en Geesje:
1 Trijntje Ykema, geboren op 16-04-1886 in Haskerhorne (Haskerland). Volgt 1.1.1.1.1.2.3.5.1.
2 Siebrigje Ykema, geboren op 07-05-1888 in Haskerland. Volgt 1.1.1.1.1.2.3.5.2.
Kinderen van Jaring en Jacoba:
3 Elske Ykema, geboren op 29-11-1893 in Haskerland. Volgt 1.1.1.1.1.2.3.5.3.
4 Maaike Ykema, geboren op 02-09-1897 in Haskerland. Volgt 1.1.1.1.1.2.3.5.4.
5 Watze Ykema, geboren op 21-07-1899 in Haskerhorne(Haskerland). Volgt 1.1.1.1.1.2.3.5.5.
6 NN Ykema [1.1.1.1.1.2.3.5.6], levenloos geboren dochter, geboren op 12-01-1901 in Haskerland. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-01-1901.
1.1.1.1.1.2.3.5.1 Trijntje Ykema is geboren op 16-04-1886 in Haskerhorne (Haskerland), dochter van Jaring Ykema (zie 1.1.1.1.1.2.3.5) en Geesje Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-04-1886. Trijntje is overleden. Trijntje trouwde met Rieuwert Huisman. Rieuwert is geboren op 18-04-1886 in Niieuweschoot. Rieuwert is overleden.
Kinderen van Trijntje en Rieuwert:
1 Haaije Huisman [1.1.1.1.1.2.3.5.1.1], geboren op 12-02-1912 in Mildam(Schoterland).
2 Jaring Huisman [1.1.1.1.1.2.3.5.1.2], geboren op 24-04-1913 in Mildam(Schoterland).
3 Tietje Huisman [1.1.1.1.1.2.3.5.1.3], geboren op 23-10-1914 in Langezwaag (Opsterland).
4 Geesje Huisman [1.1.1.1.1.2.3.5.1.4], geboren op 06-03-1916 in Langezwaag (Opsterland).
5 Gelske Huisman [1.1.1.1.1.2.3.5.1.5], geboren op 03-03-1919 in Langezwaag (Opsterland).
6 Siebrigje Huisman [1.1.1.1.1.2.3.5.1.6], geboren op 03-03-1919 in Langezwaag (Opsterland).
1.1.1.1.1.2.3.5.2 Siebrigje Ykema is geboren op 07-05-1888 in Haskerland, dochter van Jaring Ykema (zie 1.1.1.1.1.2.3.5) en Geesje Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-05-1888. Siebrigje is overleden op 10-07-1974, 86 jaar oud. Zij is begraven in Oudehaske. Siebrigje trouwde, 21 jaar oud, op 17-02-1910 in Haskerland met Luite Krikke, 21 jaar oud. Luite is geboren op 03-05-1888 in Oudehaske. Luite is overleden op 20-05-1944, 56 jaar oud. Hij is begraven in Oudehaske.
1.1.1.1.1.2.3.5.3 Elske Ykema is geboren op 29-11-1893 in Haskerland, dochter van Jaring Ykema (zie 1.1.1.1.1.2.3.5) en Jacoba de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-11-1893. Elske is overleden op 03-01-1937, 43 jaar oud. Zij is begraven in Broek- Noord. Elske trouwde met Wybe Pekema. Wybe is geboren op 08-10-1891. Wybe is overleden op 16-06-1978 in Joure, 86 jaar oud. Hij is begraven in Broek- Noord.
1.1.1.1.1.2.3.5.4 Maaike Ykema is geboren op 02-09-1897 in Haskerland, dochter van Jaring Ykema (zie 1.1.1.1.1.2.3.5) en Jacoba de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-09-1897. Maaike is overleden op 09-01-1984, 86 jaar oud. Zij is begraven in Joure (algemeen). Maaike trouwde, 23 jaar oud, op 02-06-1921 in Haskerland met Willem Wind, 23 jaar oud. Willem is geboren op 03-01-1898. Willem is overleden op 18-03-1970, 72 jaar oud. Hij is begraven in Joure (algemeen).
1.1.1.1.1.2.3.5.5 Watze Ykema is geboren op 21-07-1899 in Haskerhorne(Haskerland), zoon van Jaring Ykema (zie 1.1.1.1.1.2.3.5) en Jacoba de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-07-1899. Watze is overleden op 14-01-1930 in Sint Nicilaasga, 30 jaar oud. Hij is begraven in Tjerkgaast. Watze trouwde met D. Swart. D. is overleden.
1.1.1.1.1.2.3.7 Pietertje Ykema is geboren op 15-10-1860 in Haskerland, dochter van Klaas Ykema (zie 1.1.1.1.1.2.3) en Trijntje Geeuwkes van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-10-1860. Pietertje is overleden op 16-01-1892 in Schoterland, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-01-1892. Pietertje trouwde, 23 jaar oud, op 11-05-1884 in Haskerland met Lammert Hoekstra. Lammert is overleden.
Kind van Pietertje en Lammert:
1 NN Hoekstra [1.1.1.1.1.2.3.7.1], levenloos geboren dochter, geboren op 16-01-1892 in Schoterland. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-01-1892.
1.1.1.1.1.2.4 Feike Ykema is geboren op 10-12-1813 in Haskerland, zoon van Thee Klazes Ykema (zie 1.1.1.1.1.2) en Pietertje Feikes Oosting. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-12-1813. Feike is overleden op 01-07-1880 in Schoterland, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-07-1880. Feike trouwde, 24 jaar oud, op 20-05-1838 in Haskerland met Geertje Meintes Dijkstra. Geertje is overleden.
Kinderen van Feike en Geertje:
1 Jacobjen Ykema [1.1.1.1.1.2.4.1], geboren op 09-01-1839 in Haskerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-01-1839. Jacobjen is overleden.
2 Thee Feikes Ykema, geboren op 27-10-1840 in Schoterland. Volgt 1.1.1.1.1.2.4.2.
3 Pietertje Feikes Ykema [1.1.1.1.1.2.4.3], geboren op 22-12-1843 in Schoterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-12-1843. Pietertje is overleden op 08-07-1876 in Schoterland, 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-07-1876. Pietertje bleef ongehuwd.
4 Jantje Ykema [1.1.1.1.1.2.4.4], geboren op 05-02-1847 in Schoterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-02-1847. Jantje is overleden op 09-05-1847 in Schoterland, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-05-1847.
5 Jantje Ykema [1.1.1.1.1.2.4.5], geboren op 19-09-1848 in Schoterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-09-1848. Jantje is overleden.
1.1.1.1.1.2.4.2 Thee Feikes Ykema is geboren op 27-10-1840 in Schoterland, zoon van Feike Ykema (zie 1.1.1.1.1.2.4) en Geertje Meintes Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-10-1840. Thee is overleden. Thee trouwde, 28 jaar oud, op 17-05-1869 in Stavoren met Tjitske Veldstra, ongeveer 25 jaar oud. Tjitske is geboren omstreeks 1844. Tjitske is overleden.
Kinderen van Thee en Tjitske:
1 Jeltje Ykema, geboren op 30-05-1871 in Hindeloopen. Volgt 1.1.1.1.1.2.4.2.1.
2 Wouter Haring Ykema [1.1.1.1.1.2.4.2.2], geboren op 10-09-1876 in Hemelumer Oldeferd. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-09-1876. Wouter is overleden op 26-04-1899 in Hemelumer Oldeferd, 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-04-1899.
3 Jacoba Ykema [1.1.1.1.1.2.4.2.3], geboren op 15-11-1878 in Hemelumer Oldeferd. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-11-1878. Jacoba is overleden.
4 Aaltje Ykema, geboren op 13-02-1881 in Hemelumer Oldeferd. Volgt 1.1.1.1.1.2.4.2.4.
5 Jantje Ykema, geboren op 11-07-1884 in Hemelumer Oldeferd. Volgt 1.1.1.1.1.2.4.2.5.
1.1.1.1.1.2.4.2.1 Jeltje Ykema is geboren op 30-05-1871 in Hindeloopen, dochter van Thee Feikes Ykema (zie 1.1.1.1.1.2.4.2) en Tjitske Veldstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-05-1871. Jeltje is overleden op 20-09-1937 in Amsterdam, 66 jaar oud. Jeltje trouwde, 24 jaar oud, op 15-05-1896 in Sloten (NH) met Pieter Langereis, 24 of 25 jaar oud. Pieter is geboren in 1871 in Nieuwe Niedorp. Pieter is overleden.
1.1.1.1.1.2.4.2.4 Aaltje Ykema is geboren op 13-02-1881 in Hemelumer Oldeferd, dochter van Thee Feikes Ykema (zie 1.1.1.1.1.2.4.2) en Tjitske Veldstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-02-1881. Aaltje is overleden op 20-12-1975, 94 jaar oud. Zij is begraven in Warns. Aaltje trouwde met Geert E. de Vries. Geert is geboren op 09-09-1881. Geert is overleden op 23-01-1946, 64 jaar oud. Hij is begraven in Warns.
1.1.1.1.1.2.4.2.5 Jantje Ykema is geboren op 11-07-1884 in Hemelumer Oldeferd, dochter van Thee Feikes Ykema (zie 1.1.1.1.1.2.4.2) en Tjitske Veldstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-07-1884. Jantje is overleden op 12-11-1959, 75 jaar oud. Zij is begraven in Workum algemeen. Jantje trouwde met Jacob Harkema. Jacob is geboren op 24-03-1882. Jacob is overleden op 14-10-1954, 72 jaar oud. Hij is begraven in Workum algemeen.
1.1.1.1.1.2.5 Thae Ykema is geboren op 19-02-1817 in Haskerland, zoon van Thee Klazes Ykema (zie 1.1.1.1.1.2) en Pietertje Feikes Oosting. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-02-1817. Thae is overleden op 02-05-1902 in Haskerland, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-05-1902. Thae trouwde, 26 jaar oud, op 21-05-1843 in Haskerland met Marchjen Jacobs Cloo, 24 jaar oud. Marchjen is geboren op 28-12-1818 in Haskerland, dochter van Jacob Tymens Cloo en Hylkjen Gerrit Kelderhuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-12-1818. Marchjen is overleden op 04-05-1883 in Haskerland, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-05-1883.
Kinderen van Thae en Marchjen:
1 Thee Thees Ykema, geboren op 29-11-1844 in Haskerland. Volgt 1.1.1.1.1.2.5.1.
2 Hylkjen Thees Ykema, geboren op 01-08-1846 in Haskerland. Volgt 1.1.1.1.1.2.5.2.
3 Jacob Ykema, geboren op 20-08-1849 in Rotsterhaule(Schoterland). Volgt 1.1.1.1.1.2.5.3.
4 Pietertje Ykema, geboren op 08-10-1853 in Langezwaag(Opsterland). Volgt 1.1.1.1.1.2.5.4.
5 Jantje Ykema, geboren op 19-08-1857 in Langezwaag(Opsterland). Volgt 1.1.1.1.1.2.5.5.
1.1.1.1.1.2.5.1 Thee Thees Ykema is geboren op 29-11-1844 in Haskerland, zoon van Thae Ykema (zie 1.1.1.1.1.2.5) en Marchjen Jacobs Cloo. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-11-1844. Thee is overleden op 21-03-1899 in Leeuwarderadeel, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-03-1899. Thee trouwde, 30 jaar oud, op 27-05-1875 in Utingeradeel met Janke Klazes van der Weide, ongeveer 27 jaar oud. Janke is geboren omstreeks 1848 in Akkrum (Utingeradeel). Janke is overleden op 22-02-1890 in Leeuwarderadeel, ongeveer 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-02-1890.
Kinderen van Thee en Janke:
1 Klaas Ykema [1.1.1.1.1.2.5.1.1], geboren op 28-05-1876 in Utingeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-05-1876. Klaas is overleden op 28-12-1876 in Utingeradeel, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-12-1876.
2 Margje Ykema, geboren op 05-05-1877 in Nes(Utingeradeel). Volgt 1.1.1.1.1.2.5.1.2.
3 Thee Ykema, geboren op 07-02-1880 in Akkrum (Utingeradeel). Volgt 1.1.1.1.1.2.5.1.3.
4 Klaas Ykema [1.1.1.1.1.2.5.1.4], geboren op 22-05-1882 in Utingeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-05-1882. Klaas is overleden.
5 Sies Klaas Ykema, geboren op 10-02-1885 in Leeuwarderadeel. Volgt 1.1.1.1.1.2.5.1.5.
1.1.1.1.1.2.5.1.2 Margje Ykema is geboren op 05-05-1877 in Nes(Utingeradeel), dochter van Thee Thees Ykema (zie 1.1.1.1.1.2.5.1) en Janke Klazes van der Weide. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-05-1877. Margje is overleden op 02-04-1902 in Leeuwarderadeel, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-04-1902. Margje trouwde, 23 jaar oud, op 16-06-1900 in Leeuwarderadeel met Pieter Koopmans, ongeveer 23 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1877 in Kimswerd(Wonseradeel). Pieter is overleden.
Kind van Margje en Pieter:
1 Douwe Koopmans [1.1.1.1.1.2.5.1.2.1], geboren op 09-05-1901 in Leeuwarderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-05-1901. Douwe is overleden.
1.1.1.1.1.2.5.1.3 Thee Ykema is geboren op 07-02-1880 in Akkrum (Utingeradeel), zoon van Thee Thees Ykema (zie 1.1.1.1.1.2.5.1) en Janke Klazes van der Weide. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-02-1880. Thee is overleden. Thee trouwde, 25 jaar oud, op 20-05-1905 in Leeuwarderadeel met Aukje Hoekstra, ongeveer 28 jaar oud. Aukje is geboren omstreeks 1877 in Akkerwoude(Dantumadeel). Aukje is overleden.
1.1.1.1.1.2.5.1.5 Sies Klaas Ykema is geboren op 10-02-1885 in Leeuwarderadeel, zoon van Thee Thees Ykema (zie 1.1.1.1.1.2.5.1) en Janke Klazes van der Weide. Sies is overleden op 20-01-1970 in Leeuwarden, 84 jaar oud. Sies trouwde, 23 jaar oud, op 19-05-1908 in Recklinghausen met Trijntje Hondema, 18 jaar oud. Trijntje is geboren op 26-02-1890 in Leeuwarden. Trijntje is overleden op 21-12-1955 in Franeker, 65 jaar oud.
Kinderen van Sies en Trijntje:
1 Martha Catharina Ykema [1.1.1.1.1.2.5.1.5.1], geboren op 11-05-1914 in Recklinghausen.
2 Theo Sies Ykema [1.1.1.1.1.2.5.1.5.2], geboren op 11-06-1917 in Leeuwarden. Theo is overleden op 13-11-1942 in Middelandse Zee, 25 jaar oud. Hij is begraven in Zeemansgraf.
3 Jan Sies Ykema [1.1.1.1.1.2.5.1.5.3], geboren op 30-05-1929 in Leeuwarden.
1.1.1.1.1.2.5.2 Hylkjen Thees Ykema is geboren op 01-08-1846 in Haskerland, dochter van Thae Ykema (zie 1.1.1.1.1.2.5) en Marchjen Jacobs Cloo. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-08-1846. Hylkjen is overleden op 15-07-1914 in Haskerland, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-07-1914. Hylkjen trouwde, 30 jaar oud, op 20-05-1877 in Haskerland met Johannes Broers van der Meer. Johannes is overleden.
1.1.1.1.1.2.5.3 Jacob Ykema is geboren op 20-08-1849 in Rotsterhaule(Schoterland), zoon van Thae Ykema (zie 1.1.1.1.1.2.5) en Marchjen Jacobs Cloo. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-08-1849. Jacob is overleden op 21-03-1924 in Utingeradeel, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-03-1924. Jacob trouwde, 25 jaar oud, op 14-05-1875 in Utingeradeel met Aaltje Thomas Bijlsma, ongeveer 25 jaar oud. Aaltje is geboren omstreeks 1850 in Oldeboorn. Aaltje is overleden.
Kinderen van Jacob en Aaltje:
1 Margje Jacobs Ykema, geboren op 19-02-1876 in Oldeboorn(Utingeradeel). Volgt 1.1.1.1.1.2.5.3.1.
2 Thomas Ykema, geboren op 12-10-1879 in Utingeradeel. Volgt 1.1.1.1.1.2.5.3.2.
3 Thee Ykema [1.1.1.1.1.2.5.3.3], geboren op 06-11-1881 in Utingeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-11-1881. Thee is overleden.
4 Elske Ykema, geboren op 26-04-1885 in Utingeradeel. Volgt 1.1.1.1.1.2.5.3.4.
5 Froukje Ykema, geboren op 23-11-1888 in Utingeradeel. Volgt 1.1.1.1.1.2.5.3.5.
6 Thee Ykema, geboren omstreeks 1889 in Joure(Haskerland. Volgt 1.1.1.1.1.2.5.3.6.
1.1.1.1.1.2.5.3.1 Margje Jacobs Ykema is geboren op 19-02-1876 in Oldeboorn(Utingeradeel), dochter van Jacob Ykema (zie 1.1.1.1.1.2.5.3) en Aaltje Thomas Bijlsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-02-1876. Margje is overleden op 26-04-1928 in Utingeradeel, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-04-1928. Margje trouwde, 28 jaar oud, op 12-05-1904 in Utingeradeel met Frederik Kroes, 26 of 27 jaar oud. Frederik is geboren in 1877 in Jubbega Schurega (Schoterland). Frederik is overleden.
1.1.1.1.1.2.5.3.2 Thomas Ykema is geboren op 12-10-1879 in Utingeradeel, zoon van Jacob Ykema (zie 1.1.1.1.1.2.5.3) en Aaltje Thomas Bijlsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-10-1879. Thomas is overleden op 29-01-1972, 92 jaar oud. Hij is begraven in Oldeboorn kerkhof. Thomas trouwde met Rinske Bethlehem. Rinske is overleden.
1.1.1.1.1.2.5.3.4 Elske Ykema is geboren op 26-04-1885 in Utingeradeel, dochter van Jacob Ykema (zie 1.1.1.1.1.2.5.3) en Aaltje Thomas Bijlsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-04-1885. Elske is overleden op 14-01-1959, 73 jaar oud. Zij is begraven in Wartena. Elske trouwde, 24 jaar oud, op 06-05-1909 in Tietjerksteradeel met Jan Sipkes Castelein, 26 jaar oud. Jan is geboren op 14-02-1883 in Suawoude. Jan is overleden op 19-10-1942, 59 jaar oud. Hij is begraven in Wartena.
1.1.1.1.1.2.5.3.5 Froukje Ykema is geboren op 23-11-1888 in Utingeradeel, dochter van Jacob Ykema (zie 1.1.1.1.1.2.5.3) en Aaltje Thomas Bijlsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-11-1888. Froukje is overleden. Froukje trouwde, 33 jaar oud, op 14-06-1922 in Maarssen met Auke Dijkstra, 28 of 29 jaar oud. Auke is geboren in 1893 in Idaarderadeel. Auke is overleden.
1.1.1.1.1.2.5.3.6 Thee Ykema is geboren omstreeks 1889 in Joure(Haskerland, zoon van Jacob Ykema (zie 1.1.1.1.1.2.5.3) en Aaltje Thomas Bijlsma. Thee is overleden. Thee trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 08-05-1919 in Utingeradeel met Catharina Nijdam. Catharina is overleden.
1.1.1.1.1.2.5.4 Pietertje Ykema is geboren op 08-10-1853 in Langezwaag(Opsterland), dochter van Thae Ykema (zie 1.1.1.1.1.2.5) en Marchjen Jacobs Cloo. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-10-1853. Pietertje is overleden op 08-12-1913 in Groningen, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-12-1913. Pietertje trouwde, 22 jaar oud, op 14-05-1876 in Haskerland met Gerben Waijer. Gerben is overleden.
1.1.1.1.1.2.5.5 Jantje Ykema is geboren op 19-08-1857 in Langezwaag(Opsterland), dochter van Thae Ykema (zie 1.1.1.1.1.2.5) en Marchjen Jacobs Cloo. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-08-1857. Jantje is overleden. Jantje:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 22-05-1881 in Schoterland met Pieter de Vries, ongeveer 29 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1852 in Sintjohannesga. Pieter is overleden.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 25-02-1894 in Schoterland met Jan Sloothaak, ongeveer 43 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1851 in Rotsterhaule(Schoterland). Jan is overleden op 22-02-1931 in Zuidlaren, ongeveer 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-02-1931.
1.1.1.1.1.4 Acke Klazes Ykema is geboren op 04-09-1781 in Westermeer(Haskerland), dochter van Claes Sipkes (zie 1.1.1.1.1) en Antje Thees Aukema. Zij is gedoopt op 23-09-1781 in Joure/Westermeer/Snikzwaag. Acke is overleden op 16-06-1855 in Doniawerstal, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-06-1855. Acke trouwde, 23 jaar oud, op 05-05-1805 in Haskerhorne met Jan Ludzes Frankema. Jan is een zoon van Ludzen Jans Frankema. Jan is overleden.
Kinderen van Acke en Jan:
1 Rigtje Jans Frankema [1.1.1.1.1.4.1], geboren op 09-03-1806 in Ouwsterhaule (Doniawerstal). Zij is gedoopt op 06-04-1806. Rigtje is overleden vóór 1811, ten hoogste 5 jaar oud.
2 Antje Frankema [1.1.1.1.1.4.2], geboren op 20-01-1809 in Ouwsterhaule (Doniawerstal). Zij is gedoopt op 12-02-1809. Antje is overleden op 20-06-1812 in Doniawerstal, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-06-1812.
3 Antje Frankema, geboren op 09-08-1812 in Doniawerstal. Volgt 1.1.1.1.1.4.3.
4 Rigtje Frankema, geboren op 11-10-1815 in Doniawerstal. Volgt 1.1.1.1.1.4.4.
1.1.1.1.1.4.3 Antje Frankema is geboren op 09-08-1812 in Doniawerstal, dochter van Jan Ludzes Frankema en Acke Klazes Ykema (zie 1.1.1.1.1.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-08-1812. Antje is overleden op 21-01-1905 in Doniawerstal, 92 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-01-1905. Antje trouwde, 23 jaar oud, op 12-02-1836 in Doniawerstal met Fetze Folkerts Schootstra. Fetze is overleden.
1.1.1.1.1.4.4 Rigtje Frankema is geboren op 11-10-1815 in Doniawerstal, dochter van Jan Ludzes Frankema en Acke Klazes Ykema (zie 1.1.1.1.1.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-10-1815. Rigtje is overleden op 26-08-1853 in Haskerland, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-08-1853. Rigtje trouwde, 24 jaar oud, op 30-04-1840 in Doniawerstal met Fokke Minnesma, 28 jaar oud. Fokke is geboren op 29-06-1811 in Oudehaske (Haskerland). Fokke is overleden op 30-03-1897 in Haskerland, 85 jaar oud.
Kind van Rigtje en Fokke:
1 Jan Fokkes Minnesma, geboren op 05-06-1846 in Haskerland. Volgt 1.1.1.1.1.4.4.1.
1.1.1.1.1.4.4.1 Jan Fokkes Minnesma is geboren op 05-06-1846 in Haskerland, zoon van Fokke Minnesma en Rigtje Frankema (zie 1.1.1.1.1.4.4). Jan is overleden op 06-04-1896 in Haskerland, 49 jaar oud. Jan trouwde, 28 jaar oud, op 04-12-1874 in Haskerland met Maike Ykema, 26 jaar oud. Zie 1.1.1.1.1.2.3.2 voor persoonsgegevens van Maike.
1.1.1.1.1.5 Sipke Klazes Ykema is geboren op 13-05-1785 in Haskerhorne(Haskerland), zoon van Claes Sipkes (zie 1.1.1.1.1) en Antje Thees Aukema. Hij is gedoopt op 29-05-1785 in Haskerhorne(Haskerland). Sipke is overleden op 13-04-1869 in Haskerland, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-04-1869. Sipke trouwde, 22 jaar oud, op 24-05-1807 in Joure-Haskerhorne met Tjitske Eeuwkes de Jong, 25 of 26 jaar oud. Tjitske is geboren in 1781 in Luinjeberd(Aengwirden). Tjitske is overleden op 03-02-1843 in Haskerland, 61 of 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-02-1843.
Kinderen van Sipke en Tjitske:
1 Vroukje Ykema, geboren op 06-02-1808 in Haskerhorne(Haskerland). Volgt 1.1.1.1.1.5.1.
2 Klaas Sipkes Ykema, geboren op 03-11-1810 in Haskerhorne(Haskerland). Volgt 1.1.1.1.1.5.2.
3 Antje Sipkes Ykema, geboren op 19-03-1814 in Haskerland. Volgt 1.1.1.1.1.5.3.
4 Yke (Joek) Ykema, geboren op 28-08-1816 in Haskerland. Volgt 1.1.1.1.1.5.4.
5 Jeltje Ykema [1.1.1.1.1.5.5], geboren op 24-01-1819 om 13:00 in Haskerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-01-1819. Jeltje is overleden op 18-07-1820 in Haskerland, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-07-1820.
6 Siebold Ykema, geboren op 05-02-1821 in Haskerland. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.
7 Jeltje Ykema, geboren op 13-01-1824 in Haskerdijken(Haskerland). Volgt 1.1.1.1.1.5.7.
1.1.1.1.1.5.1 Vroukje Ykema is geboren op 06-02-1808 in Haskerhorne(Haskerland), dochter van Sipke Klazes Ykema (zie 1.1.1.1.1.5) en Tjitske Eeuwkes de Jong. Zij is gedoopt op 28-02-1808 in Oudehaske Haskerhorne. Vroukje is overleden op 15-03-1883 in Schoterland, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-03-1883. Vroukje trouwde, 51 jaar oud, op 01-05-1859 in Schoterland met Albert Jaitjes van der Veer, ongeveer 52 jaar oud. Albert is geboren omstreeks 1807 in Joure(Haskerland. Albert is overleden.
1.1.1.1.1.5.2 Klaas Sipkes Ykema is geboren op 03-11-1810 in Haskerhorne(Haskerland), zoon van Sipke Klazes Ykema (zie 1.1.1.1.1.5) en Tjitske Eeuwkes de Jong. Hij is gedoopt op 02-12-1810 in Haskerhorne(Haskerland). Klaas is overleden op 13-08-1838 in Schoterland, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-08-1838. Klaas trouwde, 24 jaar oud, op 29-03-1835 in Schoterland met Janke Jelles Kerkstra, 22 jaar oud. Janke is geboren op 25-10-1812 in Nieuweschoot(Schoterland), dochter van Jelle Kerkstra en Hylkjen Fokkes van Bartjes. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-10-1812. Janke is overleden op 01-04-1858 in Schoterland, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-04-1858. Janke trouwde later op 13-11-1839 in Schoterland met Jacob Marcus Hogeveen (geb. 1809).
Kind van Klaas en Janke:
1 Sipke Klazes Ykema [1.1.1.1.1.5.2.1], geboren op 22-06-1836 in Schoterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-06-1836. Sipke is overleden op 22-05-1863 in Haskerland, 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-05-1863.
1.1.1.1.1.5.3 Antje Sipkes Ykema is geboren op 19-03-1814 in Haskerland, dochter van Sipke Klazes Ykema (zie 1.1.1.1.1.5) en Tjitske Eeuwkes de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-03-1814. Antje is overleden op 28-10-1853 in Haskerland, 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-10-1853. Antje trouwde, 26 jaar oud, op 05-06-1840 in Haskerland met Joost Sipkes Sipkema. Joost is overleden.
Kinderen van Antje en Joost:
1 Afke Joostes Sipkema [1.1.1.1.1.5.3.1], geboren op 30-05-1841 in Haskerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-06-1841. Afke is overleden.
2 Tjitske Sipkema [1.1.1.1.1.5.3.2], geboren op 02-10-1843 in Haskerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-10-1843. Tjitske is overleden.
3 Sipke Sipkema, geboren op 05-08-1846 in Joure (Haskerland). Volgt 1.1.1.1.1.5.3.3.
4 Jieuwkje Sipkema [1.1.1.1.1.5.3.4], geboren op 30-12-1849 in Haskerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-12-1849. Jieuwkje is overleden.
1.1.1.1.1.5.3.3 Sipke Sipkema is geboren op 05-08-1846 in Joure (Haskerland), zoon van Joost Sipkes Sipkema en Antje Sipkes Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-08-1846. Sipke is overleden. Sipke trouwde, 23 jaar oud, op 08-05-1870 in Haskerland met Tjitske Tettes Hosper. Zie 1.1.1.1.1.5.7.1 voor persoonsgegevens van Tjitske.
1.1.1.1.1.5.4 Yke (Joek) Ykema is geboren op 28-08-1816 in Haskerland, zoon van Sipke Klazes Ykema (zie 1.1.1.1.1.5) en Tjitske Eeuwkes de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-08-1816. Joek is overleden op 21-05-1849 in Haskerland, 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-05-1849. Joek trouwde, 21 jaar oud, op 13-05-1838 in Haskerland met Afke Alberts van der Gaast, ongeveer 26 jaar oud. Afke is geboren omstreeks 1812 in Haskerhorne. Afke is overleden op 16-08-1854 in Haskerland, ongeveer 42 jaar oud. Afke is weduwe van Klaas Jochems Oenema (1807-1835), met wie zij trouwde op 25-12-1831 in Lemsterland.
1.1.1.1.1.5.6 Siebold Ykema is geboren op 05-02-1821 in Haskerland, zoon van Sipke Klazes Ykema (zie 1.1.1.1.1.5) en Tjitske Eeuwkes de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-02-1821. Siebold is overleden op 04-07-1892 in Haskerland, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-07-1892. Siebold trouwde, 34 jaar oud, op 27-05-1855 in Haskerland met Wybichjen van den Berg, 16 jaar oud. Wybichjen is geboren op 29-05-1838 in Hoornsterzwaag(Schoterland), dochter van Zwaantje Jacobs van den Berg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-05-1838. Wybichjen is overleden op 05-03-1874 in Hoornsterzwaag(Schoterland), 35 jaar oud.
Kinderen van Siebold en Wybichjen:
1 Tjitske Ykema, geboren op 15-07-1856 in Haskerland. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.1.
2 Sipke Ykema, geboren op 10-09-1858 in Haskerland. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.2.
3 Jacob Ykema, geboren op 03-08-1860 in Haskerland. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.3.
4 Zwaantje Ykema, geboren op 23-02-1862 in Haskerland. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.4.
5 Klaas Siebolds Ykema, geboren op 21-11-1863 in Haskerhorne(Haskerland). Volgt 1.1.1.1.1.5.6.5.
6 Anne Ykema, geboren op 04-07-1865 in Haskerland. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.6.
7 Wiebren Ykema [1.1.1.1.1.5.6.7], geboren op 07-06-1867 in Haskerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-06-1867. Wiebren is overleden.
8 Akke Ykema, geboren op 26-11-1868 in Haskerland. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.8.
9 Jacoba Ykema, geboren op 14-03-1873 in Haskerland. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.9.
1.1.1.1.1.5.6.1 Tjitske Ykema is geboren op 15-07-1856 in Haskerland, dochter van Siebold Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6) en Wybichjen van den Berg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-07-1856. Tjitske is overleden op 27-08-1910 in Haskerland, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-08-1910. Tjitske trouwde, 23 jaar oud, op 18-01-1880 in Haskerland met Jacob Jans Dijkstra, 20 jaar oud. Jacob is geboren op 05-12-1859 in Haskerland. Jacob is overleden op 31-07-1935 in Haskerland, 75 jaar oud.
Kinderen van Tjitske en Jacob:
1 Aaltje Dijkstra [1.1.1.1.1.5.6.1.1], geboren op 24-10-1880 in Haskerland. Aaltje is overleden.
2 Zwaantje Dijkstra [1.1.1.1.1.5.6.1.2], geboren op 18-01-1882 in Haskerland. Zwaantje is overleden.
3 Jan Dijkstra [1.1.1.1.1.5.6.1.3], geboren op 07-05-1884 in JHaskerl. Jan is overleden.
4 Siebolt Dijkstra, geboren op 21-07-1886 in Haskerland. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.1.4.
5 Wiebrigje Dijkstra, geboren op 19-12-1889 in Oudehaske (Haskerland). Volgt 1.1.1.1.1.5.6.1.5.
6 Baukje Dijkstra [1.1.1.1.1.5.6.1.6], geboren op 18-05-1893 in Haskerland. Baukje is overleden.
7 NN Dijkstra [1.1.1.1.1.5.6.1.7], levenloos geboren zoon, geboren op 06-06-1896 in Haskerland.
8 Wiebren Dijkstra, geboren op 30-04-1899 in Haskerland. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.1.8.
1.1.1.1.1.5.6.1.4 Siebolt Dijkstra is geboren op 21-07-1886 in Haskerland, zoon van Jacob Jans Dijkstra en Tjitske Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.1). Siebolt is overleden. Siebolt trouwde, 24 jaar oud, op 19-01-1911 in JHaskerland met Tjaltje van der Meer, 24 jaar oud. Tjaltje is geboren op 01-02-1886 in Doniawerstal. Tjaltje is overleden op 16-03-1931 in Haskerland, 45 jaar oud.
1.1.1.1.1.5.6.1.5 Wiebrigje Dijkstra is geboren op 19-12-1889 in Oudehaske (Haskerland), dochter van Jacob Jans Dijkstra en Tjitske Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.1). Wiebrigje is overleden. Wiebrigje trouwde, 26 jaar oud, op 11-05-1916 in Menaldumadeel met Wopke Jousma, 22 jaar oud. Wopke is geboren op 30-11-1893 in Marssum(Menaldumadeel), zoon van Bauke Jousma en Tjitske Bosma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-12-1893. Wopke is overleden.
Kinderen van Wiebrigje en Wopke:
1 Bouke Jousma. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.1.5.1.
2 Tjisse Jousma [1.1.1.1.1.5.6.1.5.2].
3 Jacob (Jappie) Jousma, geboren op 25-12-1919. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.1.5.3.
4 NN Jousma [1.1.1.1.1.5.6.1.5.4], levenloos geboren dochter, geboren op 31-03-1923 in Menaldumadeel. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-03-1923.
1.1.1.1.1.5.6.1.5.1 Bouke Jousma, zoon van Wopke Jousma en Wiebrigje Dijkstra (zie 1.1.1.1.1.5.6.1.5). Bouke trouwde met Hanne Scheen.
1.1.1.1.1.5.6.1.5.3 Jacob (Jappie) Jousma is geboren op 25-12-1919, zoon van Wopke Jousma en Wiebrigje Dijkstra (zie 1.1.1.1.1.5.6.1.5). Jappie is overleden op 19-09-1991, 71 jaar oud. Hij is begraven op 24-09-1991 in Leeuwarden Noorderbegraafplaats. Jappie trouwde met Hinke de Boer. Hinke is geboren op 07-11-1919. Hinke is overleden op 09-04-1992, 72 jaar oud. Zij is gecremeerd op 13-04-1992 in Goutum.
Kind van Jappie en Hinke:
1 Wiepie Jousma [1.1.1.1.1.5.6.1.5.3.1].
1.1.1.1.1.5.6.1.8 Wiebren Dijkstra is geboren op 30-04-1899 in Haskerland, zoon van Jacob Jans Dijkstra en Tjitske Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.1). Wiebren is overleden op 26-08-1950, 51 jaar oud. Hij is begraven in Haskerhorne. Wiebren trouwde, 20 jaar oud, op 26-02-1920 in Haskerland met Pietertje Ekkers, 21 jaar oud. Pietertje is geboren op 19-02-1899 in Haskerland. Pietertje is overleden op 12-03-1990, 91 jaar oud. Zij is begraven in Haskerhorne.
1.1.1.1.1.5.6.2 Sipke Ykema is geboren op 10-09-1858 in Haskerland, zoon van Siebold Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6) en Wybichjen van den Berg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-09-1858. Sipke is overleden op 11-07-1923 in Purmerend, 64 jaar oud. Sipke:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 19-02-1882 in Haskerland met Elizabeth Muhlberg, 21 jaar oud. Elizabeth is geboren op 23-10-1860 in Kampen, dochter van Gustav Wilhelm Muhlberg en Jansjen Jansen. Elizabeth is overleden op 23-09-1895 in Amsterdam, 34 jaar oud.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 02-12-1896 in Amsterdam met Foekjen Willems Scholten, 25 jaar oud. Foekjen is geboren op 15-01-1871 in Oudehaske. Foekjen is overleden op 16-12-1953 in Amsterdam, 82 jaar oud. Zij is begraven op 19-12-1953 in Amsterdam.
Kinderen van Sipke en Elizabeth:
1 Sybolt Ykema, geboren op 26-09-1882 in Wymbritseradeel. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.2.1.
2 Gustav Wilhelm Ykema, geboren op 23-10-1883 in Wymbritseradeel. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.2.2.
3 Johannes Ykema, geboren op 23-04-1885 in Smallingerland. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.2.3.
4 Klaas Ykema, geboren op 18-10-1886 in Smallingerland. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.2.4.
5 Jacob Ykema, geboren op 14-10-1888 in Doniawerstal. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.2.5.
6 Gerrit Hendrik Ykema, geboren op 20-07-1890 in Martenshoek (Hoogezand). Volgt 1.1.1.1.1.5.6.2.6.
7 Wybigjen Ykema, geboren op 08-10-1892 in Sneek. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.2.7.
8 Jansjen Ykema [1.1.1.1.1.5.6.2.8], geboren op 12-11-1894 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-11-1894. Jansjen is overleden op 06-08-1897, 2 jaar oud.
Kinderen van Sipke en Foekjen:
9 Gepke Ykema, geboren op 09-02-1897 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.2.9.
10 Egbert Jan Ykema, geboren op 04-05-1899 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.2.10.
11 Jansje Ykema, geboren op 08-04-1901 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.2.11.
12 Kersje Ykema [1.1.1.1.1.5.6.2.12], geboren op 18-11-1902 in Amsterdam. Kersje is overleden op 04-01-1904 in Amsterdam, 1 jaar oud.
13 Kersje Ykema, geboren op 17-11-1904 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.2.13.
14 Anne Ykema, geboren op 20-10-1906 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.2.14.
15 Frederik Ykema, geboren op 08-04-1909 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.2.15.
16 Willem Ykema, geboren op 03-10-1911 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.2.16.
1.1.1.1.1.5.6.2.1 Sybolt Ykema is geboren op 26-09-1882 in Wymbritseradeel, zoon van Sipke Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.2) en Elizabeth Muhlberg. Sybolt is overleden op 10-02-1957, 74 jaar oud. Hij is begraven op 14-02-1957 in De Nieuwe Ooster(Amsterdam). Sybolt trouwde, 40 jaar oud, op 09-11-1922 in Amsterdam met Neeltje Looijen, 42 of 43 jaar oud. Neeltje is geboren in 1879 in Amsterdam. Neeltje is overleden.
1.1.1.1.1.5.6.2.2 Gustav Wilhelm Ykema is geboren op 23-10-1883 in Wymbritseradeel, zoon van Sipke Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.2) en Elizabeth Muhlberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-10-1883. Gustav is overleden op 29-12-1976 in Rotterdam, 93 jaar oud. Gustav:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 04-07-1906 in Amsterdam met Alida Frederika van Hal, 18 of 19 jaar oud. Alida is geboren in 1887 in Amsterdam. Alida is overleden vóór 1897, ten hoogste 10 jaar oud.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 19-01-1921 in Amsterdam met Maria Anna Kribs, 42 jaar oud. Maria is geboren op 25-09-1878 in Walscheid (Duitsland). Maria is overleden.
Kinderen van Gustav en Alida:
1 Gustav Wilhelm Ykema, geboren op 13-05-1907 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.2.2.1.
2 Johannes Ykema, geboren op 24-07-1914 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.2.2.2.
1.1.1.1.1.5.6.2.2.1 Gustav Wilhelm Ykema is geboren op 13-05-1907 in Amsterdam, zoon van Gustav Wilhelm Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.2.2) en Alida Frederika van Hal. Gustav is overleden in 1992 in Amsterdam, 84 of 85 jaar oud. Gustav trouwde, 27 jaar oud, op 25-05-1934 met Aaltje (Ali) de Jong, 29 jaar oud. Ali is geboren op 24-11-1904. Ali is overleden op 30-01-1995 in Amsterdam, 90 jaar oud.
Kinderen van Gustav en Ali:
1 Ina Frederika Ykema, geboren in 1944. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.2.2.1.1.
2 Egbert Gustav (Bert) Ykema, geboren in 1945. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.2.2.1.2.
1.1.1.1.1.5.6.2.2.1.1 Ina Frederika Ykema is geboren in 1944, dochter van Gustav Wilhelm Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.2.2.1) en Aaltje (Ali) de Jong. Ina is overleden. Ina:
(1) trouwde met A.H. Bijl.
(2) trouwde met Gijs Voorstman.
1.1.1.1.1.5.6.2.2.1.2 Egbert Gustav (Bert) Ykema is geboren in 1945, zoon van Gustav Wilhelm Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.2.2.1) en Aaltje (Ali) de Jong. Bert trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 31-01-1975 met C.L.C. (Ineke) Plasmeijer.
Kinderen van Bert en Ineke:
1 Anne-Marie Ykema [1.1.1.1.1.5.6.2.2.1.2.1], geboren op 01-01-1977.
2 Elmer Egbert Ykema [1.1.1.1.1.5.6.2.2.1.2.2], geboren op 07-04-1979.
1.1.1.1.1.5.6.2.2.2 Johannes Ykema is geboren op 24-07-1914 in Amsterdam, zoon van Gustav Wilhelm Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.2.2) en Alida Frederika van Hal. Johannes is overleden op 29-01-1986 in Kitchener Ontario, 71 jaar oud (oorzaak: longkanker). Johannes trouwde, 25 jaar oud, op 01-11-1939 in Amsterdam met Katharina Johanna van Ingen, 25 jaar oud. Katharina is geboren op 24-08-1914.
Kinderen van Johannes en Katharina:
1 Alida Frederika Ykema [1.1.1.1.1.5.6.2.2.2.1], geboren op 29-03-1942 in Amsterdam. Alida is overleden in 1945.
2 Gustav Ykema [1.1.1.1.1.5.6.2.2.2.2], geboren op 28-04-1953 in Apeldoorn.
1.1.1.1.1.5.6.2.3 Johannes Ykema is geboren op 23-04-1885 in Smallingerland, zoon van Sipke Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.2) en Elizabeth Muhlberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-04-1885. Johannes is overleden in 1964, 78 of 79 jaar oud. Johannes trouwde, 26 jaar oud, op 27-03-1912 in Amsterdam met Maria Scheffler, 26 of 27 jaar oud. Maria is geboren in 1885. Maria is overleden in 1962, 76 of 77 jaar oud.
1.1.1.1.1.5.6.2.4 Klaas Ykema is geboren op 18-10-1886 in Smallingerland, zoon van Sipke Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.2) en Elizabeth Muhlberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-10-1886. Klaas is overleden.
Kinderen van Klaas uit onbekende relatie:
1 Larry Ykema [1.1.1.1.1.5.6.2.4.1].
2 Kenneth Ykema [1.1.1.1.1.5.6.2.4.2].
1.1.1.1.1.5.6.2.5 Jacob Ykema is geboren op 14-10-1888 in Doniawerstal, zoon van Sipke Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.2) en Elizabeth Muhlberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-10-1888. Jacob is overleden op 21-01-1946, 57 jaar oud. Jacob trouwde, 37 jaar oud, op 06-05-1926 in Amsterdam met Hillegonda Vink, ongeveer 32 jaar oud. Hillegonda is geboren omstreeks 1894 in Ransdorp. Hillegonda is overleden.
1.1.1.1.1.5.6.2.6 Gerrit Hendrik Ykema is geboren op 20-07-1890 in Martenshoek (Hoogezand), zoon van Sipke Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.2) en Elizabeth Muhlberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-07-1890. Gerrit is overleden. Gerrit trouwde, 21 jaar oud, op 21-03-1912 in Stavenisse met Neeltje van ’t Veer. Neeltje is geboren in Stavenisse.
Kind van Gerrit en Neeltje:
1 Sipke Eliza Ykema [1.1.1.1.1.5.6.2.6.1], geboren op 14-08-1912 in Stavenisse. Sipke is overleden.
1.1.1.1.1.5.6.2.7 Wybigjen Ykema is geboren op 08-10-1892 in Sneek, dochter van Sipke Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.2) en Elizabeth Muhlberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-10-1892. Wybigjen is overleden op 16-10-1964, 72 jaar oud. Wybigjen trouwde, 21 jaar oud, op 12-08-1914 in Amsterdam met Frans Adolf Princen, 21 jaar oud. Frans is geboren op 06-01-1893 in Amsterdam, zoon van Cornelis Princen en Geertje Essels. Frans is overleden in 1968, 74 of 75 jaar oud.
Kinderen van Wybigjen en Frans:
1 Jacoba Elisabeth Princen [1.1.1.1.1.5.6.2.7.1], geboren op 24-05-1915.
2 Frans Adolf Princen [1.1.1.1.1.5.6.2.7.2], geboren in 1920.
3 Derk Gerrit Princen [1.1.1.1.1.5.6.2.7.3], geboren op 03-09-1928. Derk is overleden in 1945, 16 of 17 jaar oud.
1.1.1.1.1.5.6.2.9 Gepke Ykema is geboren op 09-02-1897 in Amsterdam, dochter van Sipke Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.2) en Foekjen Willems Scholten. Gepke is overleden op 16-12-1983 in Amstelveen, 86 jaar oud. Zij is begraven op 21-12-1983 in De Nieuwe Ooster(Amsterdam). Gepke trouwde, 21 jaar oud, op 30-03-1918 in Purmerend met Frederik Willem de Vries, 21 jaar oud. Frederik is geboren op 11-09-1896 in Purmerend. Frederik is overleden op 25-05-1962 in Amsterdam, 65 jaar oud.
1.1.1.1.1.5.6.2.10 Egbert Jan Ykema is geboren op 04-05-1899 in Amsterdam, zoon van Sipke Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.2) en Foekjen Willems Scholten. Egbert is overleden op 04-11-1977 in Amsterdam, 78 jaar oud. Hij is gecremeerd op 09-11-1977 in Amsterdam. Egbert trouwde, 29 jaar oud, op 09-05-1928 in Amsterdam met Margaretha Frougina de Jonge, 23 jaar oud. Margaretha is geboren op 30-12-1904 in Westerholt(DLD). Margaretha is overleden op 26-12-1990 in Amsterdam, 85 jaar oud. Zij is gecremeerd op 31-12-1990 in Amsterdam.
Kinderen van Egbert en Margaretha:
1 Sipke Ykema, geboren op 17-06-1929 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.2.10.1.
2 Jan Ykema, geboren op 20-08-1931 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.2.10.2.
3 Foekjen Ykema, geboren op 22-02-1933 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.2.10.3.
4 Trientje Ykema, geboren op 28-12-1938 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.2.10.4.
1.1.1.1.1.5.6.2.10.1 Sipke Ykema is geboren op 17-06-1929 in Amsterdam, zoon van Egbert Jan Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.2.10) en Margaretha Frougina de Jonge. Sipke trouwde met H.J. van Hooiwerff.
1.1.1.1.1.5.6.2.10.2 Jan Ykema is geboren op 20-08-1931 in Amsterdam, zoon van Egbert Jan Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.2.10) en Margaretha Frougina de Jonge. Jan:
(1) trouwde met A.J. Lankamp.
(2) trouwde met L. Martherus.
Kinderen van Jan en A.J.:
1 Paula Ykema [1.1.1.1.1.5.6.2.10.2.1].
2 Carla Ykema [1.1.1.1.1.5.6.2.10.2.2].
1.1.1.1.1.5.6.2.10.3 Foekjen Ykema is geboren op 22-02-1933 in Amsterdam, dochter van Egbert Jan Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.2.10) en Margaretha Frougina de Jonge. Foekjen trouwde met Jan Willem Hendrik van Rossum.
1.1.1.1.1.5.6.2.10.4 Trientje Ykema is geboren op 28-12-1938 in Amsterdam, dochter van Egbert Jan Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.2.10) en Margaretha Frougina de Jonge. Trientje:
(1) trouwde met Ruurd Coom.
(2) trouwde met Alfred Stol.
1.1.1.1.1.5.6.2.11 Jansje Ykema is geboren op 08-04-1901 in Amsterdam, dochter van Sipke Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.2) en Foekjen Willems Scholten. Jansje is overleden op 06-10-1977 in Velsen, 76 jaar oud. Zij is begraven op 10-10-1977 in Velsen. Jansje trouwde, 21 jaar oud, op 30-09-1922 in Purmerend met Auke Meijer, 24 jaar oud. Auke is geboren op 07-03-1898 in Purmerend. Auke is overleden op 05-03-1969 in Velsen, 70 jaar oud. Hij is begraven op 08-03-1969 in Velsen.
1.1.1.1.1.5.6.2.13 Kersje Ykema is geboren op 17-11-1904 in Amsterdam, dochter van Sipke Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.2) en Foekjen Willems Scholten. Kersje is overleden op 01-08-1975 in Amsterdam, 70 jaar oud. Zij is begraven op 06-08-1975 in De Nieuwe Ooster(Amsterdam). Kersje trouwde, 24 jaar oud, op 27-12-1928 in Amsterdam met Meijer Vieijra, 29 jaar oud. Meijer is geboren op 12-10-1899 in Amsterdam. Meijer is overleden op 28-01-1948 in Amsterdam, 48 jaar oud.
1.1.1.1.1.5.6.2.14 Anne Ykema is geboren op 20-10-1906 in Amsterdam, zoon van Sipke Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.2) en Foekjen Willems Scholten. Anne is overleden op 19-03-1986 in Rheden, 79 jaar oud. Anne:
(1) trouwde met Geertje Carmiggelt.
(2) trouwde, 25 jaar oud, op 11-11-1931 in Amsterdam met Hendrika Burger.
Kinderen van Anne en Geertje:
1 Geertje Ykema [1.1.1.1.1.5.6.2.14.2].
2 Anne Ykema [1.1.1.1.1.5.6.2.14.3].
Kind van Anne en Hendrika:
3 Johanna Ykema [1.1.1.1.1.5.6.2.14.1].
1.1.1.1.1.5.6.2.15 Frederik Ykema is geboren op 08-04-1909 in Amsterdam, zoon van Sipke Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.2) en Foekjen Willems Scholten. Frederik is overleden op 12-07-1971 in Amersfoort, 62 jaar oud. Hij is begraven op 15-07-1971 in Amersfoort. Frederik trouwde met Geerdina Aalderika Sissingh. Geerdina is overleden.
Kinderen van Frederik en Geerdina:
1 Hermanus Ykema. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.2.15.1.
2 Anette Ykema. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.2.15.2.
3 Sipke Date Klaas Ykema. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.2.15.3.
4 Aaldrik Ebbens Ykema. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.2.15.4.
5 Jacob Willem Ykema. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.2.15.5.
1.1.1.1.1.5.6.2.15.1 Hermanus Ykema, zoon van Frederik Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.2.15) en Geerdina Aalderika Sissingh. Hermanus trouwde met Lies Willemse.
Kinderen van Hermanus en Lies:
1 Darren Ykema [1.1.1.1.1.5.6.2.15.1.1].
2 Yvette Ykema [1.1.1.1.1.5.6.2.15.1.2].
3 Corey Ykema [1.1.1.1.1.5.6.2.15.1.3].
1.1.1.1.1.5.6.2.15.2 Anette Ykema, dochter van Frederik Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.2.15) en Geerdina Aalderika Sissingh. Anette trouwde met Joop van Doorn.
1.1.1.1.1.5.6.2.15.3 Sipke Date Klaas Ykema, zoon van Frederik Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.2.15) en Geerdina Aalderika Sissingh. Sipke trouwde met Gre van Zwieten.
Kinderen van Sipke en Gre:
1 Yme Ykema [1.1.1.1.1.5.6.2.15.3.1].
2 Ewoud Ykema [1.1.1.1.1.5.6.2.15.3.2].
3 Yke Ykema [1.1.1.1.1.5.6.2.15.3.3].
1.1.1.1.1.5.6.2.15.4 Aaldrik Ebbens Ykema, zoon van Frederik Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.2.15) en Geerdina Aalderika Sissingh. Aaldrik trouwde met Marion van Leek.
Kinderen van Aaldrik en Marion:
1 Elvira Ykema [1.1.1.1.1.5.6.2.15.4.1].
2 Fiona Ykema [1.1.1.1.1.5.6.2.15.4.2].
1.1.1.1.1.5.6.2.15.5 Jacob Willem Ykema, zoon van Frederik Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.2.15) en Geerdina Aalderika Sissingh. Jacob trouwde met Johanna Rekers.
Kinderen van Jacob en Johanna:
1 Ronald Ykema [1.1.1.1.1.5.6.2.15.5.1].
2 Marcel Ykema [1.1.1.1.1.5.6.2.15.5.2].
1.1.1.1.1.5.6.2.16 Willem Ykema is geboren op 03-10-1911 in Amsterdam, zoon van Sipke Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.2) en Foekjen Willems Scholten. Willem is overleden op 10-06-1958, 46 jaar oud. Hij is begraven op 13-06-1958 in De Nieuwe Ooster(Amsterdam). Willem trouwde met Catharina Dijkman.
1.1.1.1.1.5.6.3 Jacob Ykema is geboren op 03-08-1860 in Haskerland, zoon van Siebold Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6) en Wybichjen van den Berg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-08-1860. Jacob is overleden op 03-08-1931 in Wildervank, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-08-1931. Hij is begraven in Stadskanaal Kniggestraat. Jacob trouwde, 23 jaar oud, op 11-05-1884 in Schoterland met Trijntje Jacobs Hofma, 20 jaar oud. Trijntje is geboren op 23-10-1863 in Opsterland. Trijntje is overleden op 22-04-1942 in Stadskanaal, 78 jaar oud. Zij is begraven in Stadskanaal Kniggestraat.
Kinderen van Jacob en Trijntje:
1 Wiebrigje Ykema [1.1.1.1.1.5.6.3.1], geboren op 12-12-1884 in Sintjohannesga(Schoterland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-12-1884. Wiebrigje is overleden op 21-03-1893 in Wildervank, 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-03-1893.
2 Rigtje Ykema, geboren op 12-12-1884 in Sintjohannesga(Schoterland). Volgt 1.1.1.1.1.5.6.3.2.
3 Gooitske Ykema, geboren op 02-06-1886 in Opsterland. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.3.3.
4 Siebold Ykema, geboren op 26-01-1888 in Farmsum (Delfzijl). Volgt 1.1.1.1.1.5.6.3.4.
5 Tjitske Ykema, geboren op 26-11-1889 in Hoogezand. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.3.5.
6 Trijntje Ykema, geboren op 14-03-1892 in Wildervank. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.3.6.
7 Wiebergje Ykema, geboren op 28-12-1894 in Wildervank. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.3.7.
8 Antje Ykema, geboren op 14-02-1898 in Wildervank. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.3.8.
9 Wieberen Ykema, geboren op 13-09-1900 in Wildervank. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.3.9.
10 Akke Ykema, geboren op 09-04-1904 in Wildervank. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.3.10.
11 Jacoba Ykema, geboren na 1904. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.3.11.
1.1.1.1.1.5.6.3.2 Rigtje Ykema is geboren op 12-12-1884 in Sintjohannesga(Schoterland), dochter van Jacob Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.3) en Trijntje Jacobs Hofma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-12-1884. Rigtje is overleden op 06-01-1967, 82 jaar oud. Zij is begraven in Musselkanaal Floralaan. Rigtje trouwde, 28 jaar oud, op 07-06-1913 in Onstwedde met Willem Koster, 24 jaar oud. Willem is geboren op 25-03-1889 in Wildervank. Van de geboorte is aangifte gedaan. Willem is overleden op 21-03-1962, 72 jaar oud. Hij is begraven in Musselkanaal Floralaan.
Kind van Rigtje en Willem:
1 Jacob Koster, geboren op 06-10-1915 in Onstwedde. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.3.2.1.
1.1.1.1.1.5.6.3.2.1 Jacob Koster is geboren op 06-10-1915 in Onstwedde, zoon van Willem Koster en Rigtje Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.3.2). Jacob is overleden op 11-01-1944 in Vlagtwedde, 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-01-1944. Hij is begraven in Musselkanaal Floralaan. Jacob trouwde met Cornelia Kiewiet. Cornelia is overleden.
1.1.1.1.1.5.6.3.3 Gooitske Ykema is geboren op 02-06-1886 in Opsterland, dochter van Jacob Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.3) en Trijntje Jacobs Hofma. Gooitske is overleden op 24-06-1963, 77 jaar oud. Zij is begraven in Nieuwe Pekela Herv.. Gooitske trouwde, 23 jaar oud, op 05-03-1910 in Wilxdervank met Jan Lentz, 23 jaar oud. Jan is geboren op 18-10-1886 in Gasselterboerveenschemond, zoon van Geert Lentz en Hilke Klatter. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-10-1886. Jan is overleden op 04-10-1967, 80 jaar oud. Hij is begraven in Nieuwe Pekela Herv..
Kinderen van Gooitske en Jan:
1 Trijntje Lentz [1.1.1.1.1.5.6.3.3.1], geboren op 07-11-1911 in Stadskanaal (Onstwedde). Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-11-1911. Trijntje is overleden op 20-11-1913 in Stadskanaal (Onstwedde), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
2 Trijntje Lentz [1.1.1.1.1.5.6.3.3.2], geboren in 1915 in Stadskanaal(Onstwedde). Trijntje is overleden op 03-05-1916 in Groningen, 0 of 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-05-1916.
1.1.1.1.1.5.6.3.4 Siebold Ykema is geboren op 26-01-1888 in Farmsum (Delfzijl), zoon van Jacob Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.3) en Trijntje Jacobs Hofma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-01-1888. Siebold is overleden. Siebold trouwde, 24 jaar oud, op 11-01-1913 in Onstwedde met Albertje Orsel, ongeveer 18 jaar oud. Albertje is geboren omstreeks 1895 in Onstwedde. Albertje is overleden.
Kind van Siebold en Albertje:
1 Jacob Ykema [1.1.1.1.1.5.6.3.4.1], geboren in 1913. Jacob is overleden op 11-01-1914 in Stadskanaal (Onstwedde), 0 of 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
1.1.1.1.1.5.6.3.5 Tjitske Ykema is geboren op 26-11-1889 in Hoogezand, dochter van Jacob Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.3) en Trijntje Jacobs Hofma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-11-1889. Tjitske is overleden op 30-11-1973, 84 jaar oud. Zij is begraven in Veendam Buitenwoelhof. Tjitske trouwde, 22 jaar oud, op 16-03-1912 in Wildervank met Willem Folkers, 20 jaar oud. Willem is geboren op 28-10-1891 in Onstwedde. Willem is overleden op 24-01-1970, 78 jaar oud. Hij is begraven in Veendam Buitenwoelhof.
Kind van Tjitske en Willem:
1 Wessel Folkers [1.1.1.1.1.5.6.3.5.1], geboren in 1936 in Windeweer(Hoogezand). Wessel is overleden op 30-07-1936 in Windeweer(Hoogezand), geen jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-07-1936.
1.1.1.1.1.5.6.3.6 Trijntje Ykema is geboren op 14-03-1892 in Wildervank, dochter van Jacob Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.3) en Trijntje Jacobs Hofma. Van de geboorte is aangifte gedaan. Trijntje is overleden. Trijntje trouwde, 27 jaar oud, op 18-10-1919 in Wildervank met Antonie Hendrik Dubbelman, ongeveer 24 jaar oud. Antonie is geboren omstreeks 1895 in Rotterdam. Antonie is overleden.
Kinderen van Trijntje en Antonie:
1 Antonie Jacob Dubbelman [1.1.1.1.1.5.6.3.6.1], geboren op 26-11-1919 in Dusseldorf.
2 Trijntje Eva Dubbelman [1.1.1.1.1.5.6.3.6.2], geboren op 21-01-1921 in Drunen.
3 Jacob Antonie Dubbelman [1.1.1.1.1.5.6.3.6.3], geboren op 26-04-1922 in Rotterdam.
4 Margje Pieternella Dubbelman [1.1.1.1.1.5.6.3.6.4], geboren op 27-12-1923 in Rotterdam.
1.1.1.1.1.5.6.3.7 Wiebergje Ykema is geboren op 28-12-1894 in Wildervank, dochter van Jacob Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.3) en Trijntje Jacobs Hofma. Van de geboorte is aangifte gedaan. Wiebergje is overleden op 05-01-1978, 83 jaar oud. Zij is begraven in Stadskanaal noord. Wiebergje trouwde, 23 jaar oud, op 18-05-1918 in Wildervank met Willem Klad, 21 jaar oud. Willem is geboren op 08-04-1897 in Wildervank, zoon van Klaas Klad en Haika Harmanna Duiven. Willem is overleden op 24-01-1974, 76 jaar oud. Hij is begraven in Stadskanaal noord.
Kinderen van Wiebergje en Willem:
1 Haika Harmanna (Mannie) Klad, geboren op 01-11-1918 in Wildervank. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.3.7.1.
2 Trijntje Klad [1.1.1.1.1.5.6.3.7.2], geboren op 09-01-1920. Trijntje is overleden op 05-11-2006, 86 jaar oud.
1.1.1.1.1.5.6.3.7.1 Haika Harmanna (Mannie) Klad is geboren op 01-11-1918 in Wildervank, dochter van Willem Klad en Wiebergje Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.3.7). Mannie is overleden op 17-08-1952 in Groningen, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-08-1852. Mannie trouwde met Leonardus (Leo) Teerling. Leo is geboren op 26-04-1919. Leo is overleden.
Kinderen van Mannie en Leo:
1 Jan Geert Teerling [1.1.1.1.1.5.6.3.7.1.1], geboren vóór 1952.
2 Harmanna Wiebergje (Mannie) Teerling [1.1.1.1.1.5.6.3.7.1.2], geboren op 17-08-1952 in Groningen.
1.1.1.1.1.5.6.3.8 Antje Ykema is geboren op 14-02-1898 in Wildervank, dochter van Jacob Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.3) en Trijntje Jacobs Hofma. Van de geboorte is aangifte gedaan. Antje is overleden. Antje trouwde, 24 jaar oud, op 25-02-1922 in Wildervank met Jan Veldhuis, 32 jaar oud. Jan is geboren op 02-12-1889 in Wildervank. Jan is overleden op 27-06-1956, 66 jaar oud. Hij is begraven in Stadskanaal noord.
1.1.1.1.1.5.6.3.9 Wieberen Ykema is geboren op 13-09-1900 in Wildervank, zoon van Jacob Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.3) en Trijntje Jacobs Hofma. Van de geboorte is aangifte gedaan. Wieberen is overleden. Wieberen trouwde met Riek Weber. Riek is overleden.
1.1.1.1.1.5.6.3.10 Akke Ykema is geboren op 09-04-1904 in Wildervank, dochter van Jacob Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.3) en Trijntje Jacobs Hofma. Van de geboorte is aangifte gedaan. Akke is overleden. Akke trouwde met Anton van Goon. Anton is overleden.
1.1.1.1.1.5.6.3.11 Jacoba Ykema is geboren na 1904, dochter van Jacob Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.3) en Trijntje Jacobs Hofma. Jacoba is overleden. Jacoba trouwde met Nanno Nanninga. Nanno is overleden.
1.1.1.1.1.5.6.4 Zwaantje Ykema is geboren op 23-02-1862 in Haskerland, dochter van Siebold Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6) en Wybichjen van den Berg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-02-1862. Zwaantje is overleden. Zwaantje trouwde, 21 jaar oud, op 12-05-1883 in Wymbritseradeel met Haring Nauta, 25 jaar oud. Haring is geboren op 23-03-1858 in Wymbritseradeel. Haring is overleden.
Kinderen van Zwaantje en Haring:
1 Tjitske Nauta [1.1.1.1.1.5.6.4.1], geboren op 11-01-1884 in Wymbritseradeel. Tjitske is overleden.
2 Lolle Nauta [1.1.1.1.1.5.6.4.2], geboren op 03-12-1885 in Wymbritseradeel. Lolle is overleden op 06-12-1885 in Wymbritseradeel, 3 dagen oud.
3 NN Nauta [1.1.1.1.1.5.6.4.3], levenloos geboren dochter, geboren op 08-04-1887 in Wymbritseradeel.
4 Lolle Nauta [1.1.1.1.1.5.6.4.4], geboren op 09-05-1888 in Wymbritseradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-05-1888. Lolle is overleden op 01-01-1890 in Wymbritseradeel, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-01-1890.
5 Wybrigje Nauta [1.1.1.1.1.5.6.4.5], geboren op 06-12-1890 in Wymbritseradeel. Wybrigje is overleden op 23-01-1979 in Brunssum, 88 jaar oud.
6 Lolle Nauta [1.1.1.1.1.5.6.4.6], geboren op 11-01-1893 in Sneek. Lolle is overleden.
1.1.1.1.1.5.6.5 Klaas Siebolds Ykema is geboren op 21-11-1863 in Haskerhorne(Haskerland), zoon van Siebold Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6) en Wybichjen van den Berg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-11-1863. Klaas is overleden op 17-12-1936 in Haskerland, 73 jaar oud. Hij is begraven in Haskerhorne. Klaas trouwde, 28 jaar oud, op 24-01-1892 in Haskerland met Baukje Klompmaker, 25 jaar oud. Baukje is geboren op 05-07-1866 in Oudehaske(Haskerland), dochter van Thijs Alberts Klompmaker en Roelofje Roelof Soeten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-07-1866. Baukje is overleden op 21-02-1949 in Oudehaske(Haskerland), 82 jaar oud. Zij is begraven op 25-02-1949 in Haskerhorne(Haskerland).
Kinderen van Klaas en Baukje:
1 Siebold Ykema, geboren op 09-06-1892 in Haskerland. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.5.1.
2 Thijs Ykema, geboren op 08-03-1894 in Haskerland. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.5.2.
3 Sipke Ykema [1.1.1.1.1.5.6.5.3], geboren op 08-12-1895 in Oudehaske(Haskerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-12-1895. Sipke is overleden op 15-12-1910 in Oudehaske(Haskerland), 15 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-12-1910. Hij is begraven in Haskerhorne(Haskerland). Sipke bleef ongehuwd.
4 Roelofje Ykema, geboren op 19-12-1897 in Haskerland. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.5.4.
5 Wijbigjen (Wyke) Ykema, geboren op 26-04-1900 in Haskerland. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.5.5.
6 Hendrikje (Hinke) Ykema, geboren op 27-11-1902 in Haskerland. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.5.6.
7 Johanna Anna Ykema, geboren op 24-01-1905. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.5.7.
1.1.1.1.1.5.6.5.1 Siebold Ykema is geboren op 09-06-1892 in Haskerland, zoon van Klaas Siebolds Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.5) en Baukje Klompmaker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-06-1892. Siebold is overleden op 04-08-1958 in Heerlen, 66 jaar oud. Hij is begraven op 07-08-1958 in Heerlen, algemene begraafplaats. Siebold trouwde, 29 jaar oud, op 01-06-1922 in Haskerland met Antje Maijer, 29 jaar oud. Antje is geboren op 23-02-1893 in Utingeradeel, dochter van Atze Douwes Maijer en Hendrikje Hornstra. Antje is overleden op 17-05-1954 in Heerlen, 61 jaar oud.
Kinderen van Siebold en Antje:
1 Hendrikje (Hennie) Ykema. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.5.1.1.
2 Baukje Ykema, geboren in 1924. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.5.1.2.
3 Klaas Ykema, geboren op 06-07-1925 in Oudehaske. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.5.1.3.
4 NN Ykema [1.1.1.1.1.5.6.5.1.4], geboren op 05-10-1926 in Oudehaske (Haskerland). NN is overleden op 05-10-1926 in Oudehaske (Haskerland), geen dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-10-1926.
1.1.1.1.1.5.6.5.1.1 Hendrikje (Hennie) Ykema, dochter van Siebold Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.5.1) en Antje Maijer. Hennie is overleden. Hennie trouwde met Jan Reinsma. Jan is geboren op 20-06-1920, zoon van Domincus Wilhelmus Reinsma en Ieke Nicolai. Jan is overleden op 03-01-1986 in Utrecht, 65 jaar oud. Hij is begraven in Utrecht Daelwijck.
Kinderen van Hennie en Jan:
1 Dominicus (Nicolaas) Reinsma. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.5.1.1.1.
2 Siebold Reinsma [1.1.1.1.1.5.6.5.1.1.2].
3 Jelle Reinsma [1.1.1.1.1.5.6.5.1.1.3].
1.1.1.1.1.5.6.5.1.1.1 Dominicus (Nicolaas) Reinsma, zoon van Jan Reinsma en Hendrikje (Hennie) Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.5.1.1). Nicolaas trouwde met Gabriele.
Kind van Nicolaas en Gabriele:
1 Sabrina Reinsma [1.1.1.1.1.5.6.5.1.1.1.1], geboren op 28-07-1972 in Berlijn.
1.1.1.1.1.5.6.5.1.2 Baukje Ykema is geboren in 1924, dochter van Siebold Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.5.1) en Antje Maijer. Baukje is overleden op 19-08-2003 in Landgraaf, 78 of 79 jaar oud. Zij is gecremeerd op 25-08-2003 in Heerlen. Baukje trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 12-04-1945 met Martinus (Tinus) van der Eijnden, 23 of 24 jaar oud. Tinus is geboren in 1921. Tinus is overleden op 23-09-2000 in Landgraaf, 78 of 79 jaar oud. Hij is gecremeerd.
Kinderen van Baukje en Tinus:
1 Hendrik (Henk) van der Eijnden, geboren op 12-05-1961 in Kerkrade. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.5.1.2.1.
2 Wilhelmina Augusta van der Eijnden [1.1.1.1.1.5.6.5.1.2.2], geboren op 02-10-1969 in Heerlen.
1.1.1.1.1.5.6.5.1.2.1 Hendrik (Henk) van der Eijnden is geboren op 12-05-1961 in Kerkrade, zoon van Martinus (Tinus) van der Eijnden en Baukje Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.5.1.2). Henk begon een relatie met Clarita.
Kind van Henk en Clarita:
1 Sanne van der Eijnden [1.1.1.1.1.5.6.5.1.2.1.1].
1.1.1.1.1.5.6.5.1.3 Klaas Ykema is geboren op 06-07-1925 in Oudehaske, zoon van Siebold Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.5.1) en Antje Maijer. Klaas is overleden op 22-06-2005 in Heerlen, 79 jaar oud. Hij is gecremeerd op 28-06-2005 in Heerlen. Klaas trouwde met Adriana Anthomia Johanna Schalk. Adriana is geboren op 19-03-1921 in Soerakarta. Adriana is overleden op 15-08-1994 in Heerlen, 73 jaar oud.
Kind van Klaas en Adriana:
1 Jos Ykema [1.1.1.1.1.5.6.5.1.3.1].
1.1.1.1.1.5.6.5.2 Thijs Ykema is geboren op 08-03-1894 in Haskerland, zoon van Klaas Siebolds Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.5) en Baukje Klompmaker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-03-1894. Thijs is overleden op 25-08-1974, 80 jaar oud. Hij is begraven in Oudehaske. Thijs trouwde, 24 jaar oud, op 23-05-1918 in Haskerland met Antje Postma, 24 jaar oud. Antje is geboren op 17-01-1894 in Opsterland, dochter van Lammert Postma en Froukje Aardema. Antje is overleden op 30-12-1989 in Oudehaske(Haskerland), 95 jaar oud. Zij is begraven in Oudehaske.
Kinderen van Thijs en Antje:
1 Froukje Ykema, geboren in 1919. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.5.2.1.
2 Boukje Ykema, geboren op 16-09-1920 in Oudehaske. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.5.2.2.
1.1.1.1.1.5.6.5.2.1 Froukje Ykema is geboren in 1919, dochter van Thijs Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.5.2) en Antje Postma. Froukje is overleden op 10-09-1987 in Gorredijk, 67 of 68 jaar oud. Zij is gecremeerd op 15-09-1987 in Goutum. Froukje trouwde, 41 of 42 jaar oud, op 07-03-1961 in Opsterland met Gerrit Leffering, ongeveer 58 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1903. Gerrit is overleden op 08-03-1983 in Terwispel (Opsterland), ongeveer 80 jaar oud.
Kind van Froukje en Gerrit:
1 Evert Leffering. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.5.2.1.1.
1.1.1.1.1.5.6.5.2.1.1 Evert Leffering, zoon van Gerrit Leffering en Froukje Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.5.2.1). Evert trouwde met T.M. van der Meer.
Kinderen van Evert en T.M.:
1 Gerrit Leffering [1.1.1.1.1.5.6.5.2.1.1.1], geboren in 1990 in Terwispel.
2 Anke Wieke Leffering [1.1.1.1.1.5.6.5.2.1.1.2], geboren in 1993 in Terwispel.
3 Marijke Leffering [1.1.1.1.1.5.6.5.2.1.1.3], geboren in 1996 in Terwispel.
1.1.1.1.1.5.6.5.2.2 Boukje Ykema is geboren op 16-09-1920 in Oudehaske, dochter van Thijs Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.5.2) en Antje Postma. Boukje is overleden op 14-02-1999 in Amersfoort, 78 jaar oud.
Kind van Boukje uit onbekende relatie:
1 Anna Janette (Annet) Ykema [1.1.1.1.1.5.6.5.2.2.1], geboren op 12-11-1957 in Arnhem.
1.1.1.1.1.5.6.5.4 Roelofje Ykema is geboren op 19-12-1897 in Haskerland, dochter van Klaas Siebolds Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.5) en Baukje Klompmaker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-12-1897. Roelofje is overleden op 30-03-1975, 77 jaar oud. Zij is begraven in Joure (algemeen). Roelofje trouwde, 23 jaar oud, op 12-05-1921 in JHaskerland met Beene Moet, 27 jaar oud. Beene is geboren op 27-10-1893 in Haskerland, zoon van Roelof Moet en Marttje Pietersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-10-1893. Beene is overleden op 14-02-1978, 84 jaar oud. Hij is begraven in Joure (algemeen). Roelofje en Beene bleven kinderloos.
1.1.1.1.1.5.6.5.5 Wijbigjen (Wyke) Ykema is geboren op 26-04-1900 in Haskerland, dochter van Klaas Siebolds Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.5) en Baukje Klompmaker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-04-1900. Wyke is overleden op 05-10-1995 in Leeuwarden, 95 jaar oud. Zij is begraven op 09-10-1995 in Goutum. Wyke trouwde, 22 jaar oud, op 01-06-1922 in Haskerland met Gabe de Jong, 22 jaar oud. Gabe is geboren op 14-07-1899 in Rottum(Schoterland), zoon van Jacob Gabes (Jacob) de Jong en Saakje Meerding. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-07-1899. Gabe is overleden op 17-02-1967 in Goutum, 67 jaar oud (oorzaak: ziekte). Hij is begraven op 21-02-1967 in Goutum.
Kinderen van Wyke en Gabe:
1 Janke de Jong, geboren op 08-04-1923 in Utingeradeel. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.5.5.1.
2 Sipkje (Sippie) de Jong, geboren op 15-06-1926 in Oudehaske. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.5.5.2.
1.1.1.1.1.5.6.5.5.1 Janke de Jong is geboren op 08-04-1923 om 07:45 in Utingeradeel, dochter van Gabe de Jong en Wijbigjen (Wyke) Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.5.5). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-04-1923. Janke is overleden op 24-10-2007 in Leeuwarden, 84 jaar oud. Zij is begraven op 29-10-2007 in Goutum. Janke:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 08-02-1946 in Leeuwarden met Hendrik Klaas de Vries, 28 jaar oud. Hendrik is geboren op 13-09-1917 in Sint Jacobiparochie, zoon van Klaas Hendriks de Vries en Atje Sjoukes van der Ley. Hendrik is overleden op 19-01-1987 in Leeuwarden, 69 jaar oud (oorzaak: ziekte). Hij is begraven op 23-01-1987 in Goutum.
(2) trouwde, 80 jaar oud, op 08-04-2003 in Leeuwarden met Anne Soepboer, 78 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 08-04-2003 in Wirdum. Anne is geboren op 17-06-1924 in Hemrik. Anne is overleden op 22-10-2015 in Weidum, 91 jaar oud. Hij is begraven op 28-10-2015 in Wurdum. Anne is weduwnaar van Trijntje Upper (1928-1995), met wie hij trouwde op 21-05-1949 in Blokzijl.
Kinderen van Janke en Hendrik:
1 NN de Vries [1.1.1.1.1.5.6.5.5.1.1], levenloos geboren zoon, geboren op 21-01-1947 in Goutum. Hij is begraven op 25-01-1947 in Goutum.
2 Wijbigjen (Wiepie) de Vries, geboren op 22-02-1948 in Goutum. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.5.5.1.2.
3 Atje (Attie) de Vries, geboren op 14-04-1952 in Goutum. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.5.5.1.3.
4 Sipkje (Sippie) de Vries, geboren op 10-11-1954 in Leeuwarden. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.5.5.1.4.
1.1.1.1.1.5.6.5.5.1.2 Wijbigjen (Wiepie) de Vries is geboren op 22-02-1948 in Goutum, dochter van Hendrik Klaas de Vries en Janke de Jong (zie 1.1.1.1.1.5.6.5.5.1). Wiepie trouwde, 21 jaar oud, op 17-12-1969 in Leeuwarden met Hendrik Lenard (Henk) de Geeter, 23 jaar oud. Henk is geboren op 12-05-1946 in Assen, zoon van Roelf de Geeter en Jeichien (Gien) Bakker.
Kinderen van Wiepie en Henk:
1 René Marcel (Rene) de Geeter, geboren op 17-05-1970 in Assen. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.5.5.1.2.1.
2 Karin Ingeborg (Karin) de Geeter, geboren op 19-04-1972 in Assen. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.5.5.1.2.2.
3 Sandra Brigitte (Sandra) de Geeter, geboren op 19-04-1972 in Assen. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.5.5.1.2.3.
1.1.1.1.1.5.6.5.5.1.2.1 René Marcel (Rene) de Geeter is geboren op 17-05-1970 in Assen, zoon van Hendrik Lenard (Henk) de Geeter en Wijbigjen (Wiepie) de Vries (zie 1.1.1.1.1.5.6.5.5.1.2). Rene:
(1) trouwde, 33 jaar oud, op 24-10-2003 in Beverwijk met Cynthia Jensma. De scheiding werd uitgesproken in 2005.
(2) ging samenwonen, 36 jaar oud, op 01-04-2007 met Yvette Chantal (Yvette) Stapelkamp, 33 jaar oud. Yvette is geboren op 12-05-1973 in Amsterdam, dochter van Robert Stapelkamp en Elisabeth van Dalen.
Kind van Rene en Yvette:
1 Milou Charlotte de Geeter [1.1.1.1.1.5.6.5.5.1.2.1.1], geboren op 04-04-2009 in Amsterdam.
1.1.1.1.1.5.6.5.5.1.2.2 Karin Ingeborg (Karin) de Geeter is geboren op 19-04-1972 in Assen, dochter van Hendrik Lenard (Henk) de Geeter en Wijbigjen (Wiepie) de Vries (zie 1.1.1.1.1.5.6.5.5.1.2). Karin ging samenwonen met Marinus Cornelis (Marco) Jansen. Marco is geboren op 01-09-1970 in Renkum, zoon van Hendrik-Jan Jansen en Margriet Valkenburg.
Kinderen van Karin en Marco:
1 Jildou Nynke (Jildou) Jansen [1.1.1.1.1.5.6.5.5.1.2.2.1], geboren op 24-05-2010 om 12:10 in Groningen. Bij de geboorte woog Jildou 2275 gr en was zij 44 cm lang.
2 Jelmer Sytze Hendrik Jansen [1.1.1.1.1.5.6.5.5.1.2.2.2], geboren op 15-11-2011 in Groningen.
1.1.1.1.1.5.6.5.5.1.2.3 Sandra Brigitte (Sandra) de Geeter is geboren op 19-04-1972 in Assen, dochter van Hendrik Lenard (Henk) de Geeter en Wijbigjen (Wiepie) de Vries (zie 1.1.1.1.1.5.6.5.5.1.2). Sandra ging samenwonen, 24 jaar oud, op 01-02-1997 in Amersfoort met Ruud Baartmans, 29 jaar oud. Een samenlevingscontract werd op 01-02-2001 in Amersfoort getekend. Ruud is geboren op 11-09-1967 in Schiedam, zoon van Leonardus Jacobus (Leo) Baartmans en Joke de Vette.
Kinderen van Sandra en Ruud:
1 Bas Baartmans [1.1.1.1.1.5.6.5.5.1.2.3.1], geboren op 01-06-1997 om 17:10 in Baarn. Bij de geboorte woog Bas 3060 gr en was hij 50 cm lang.
2 Daan Baartmans [1.1.1.1.1.5.6.5.5.1.2.3.2], geboren op 25-12-2001 om 20:08 in Hoogland. Bij de geboorte woog Daan 3460 gr en was hij 50 cm lang.
1.1.1.1.1.5.6.5.5.1.3 Atje (Attie) de Vries is geboren op 14-04-1952 in Goutum, dochter van Hendrik Klaas de Vries en Janke de Jong (zie 1.1.1.1.1.5.6.5.5.1). Attie is overleden op 16-01-2020 in Bitgummole, 67 jaar oud. Zij is gecremeerd op 21-01-2020 in Marsum. Attie trouwde, 20 jaar oud, op 28-11-1972 in Leeuwarden met Frans Hoogland, 23 jaar oud. Frans is geboren op 23-08-1949 in Leeuwarden, zoon van Jan Fransz Hoogland en Tjitske Paulus (Tjitske) van der Heide.
Kinderen van Attie en Frans:
1 Sibrand Jan (Sibrand) Hoogland, geboren op 18-07-1976 in Leeuwarden. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.5.5.1.3.1.
2 Folkert Henk Hoogland [1.1.1.1.1.5.6.5.5.1.3.2], geboren op 26-11-1978 in Beetgumermolen.
1.1.1.1.1.5.6.5.5.1.3.1 Sibrand Jan (Sibrand) Hoogland is geboren op 18-07-1976 in Leeuwarden, zoon van Frans Hoogland en Atje (Attie) de Vries (zie 1.1.1.1.1.5.6.5.5.1.3). Sibrand trouwde, 24 jaar oud, op 26-09-2000 in Leeuwarden met Suleika Zefanja Melissa (Suleika) Frieswijk, 20 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken in 1 v.Chr. in ?. Suleika is geboren op 16-09-1980 in Leeuwarden. Zij is gedoopt op 24-05-1981 in Leeuwarden.
Kinderen van Sibrand en Suleika:
1 Sven Armando Silvester (Sven) Hoogland [1.1.1.1.1.5.6.5.5.1.3.1.1], geboren op 01-01-2001 in Leeuwarden.
2 Silvano Luca Kiran (Silvano) Hoogland [1.1.1.1.1.5.6.5.5.1.3.1.2], geboren op 18-09-2007 om 17:41 in Musselkanaal. Bij de geboorte woog Silvano 3725 gr en was hij 48 cm lang.
1.1.1.1.1.5.6.5.5.1.4 Sipkje (Sippie) de Vries is geboren op 10-11-1954 in Leeuwarden, dochter van Hendrik Klaas de Vries en Janke de Jong (zie 1.1.1.1.1.5.6.5.5.1). Sippie is overleden op 09-08-1998 in Leeuwarden, 43 jaar oud (oorzaak: ziekte). Zij is begraven op 13-08-1998 in Leeuwarden Noorderbegraafplaats. Sippie bleef kinderloos. Sippie trouwde, 39 jaar oud, op 31-08-1994 in Leeuwarden met Arthur Hickman, 55 jaar oud. Arthur is geboren op 18-07-1939 in Engeland.
1.1.1.1.1.5.6.5.5.2 Sipkje (Sippie) de Jong is geboren op 15-06-1926 in Oudehaske, dochter van Gabe de Jong en Wijbigjen (Wyke) Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.5.5). Sippie is overleden op 19-06-2007 in Leeuwarden, 81 jaar oud. Zij is begraven op 23-06-2007 in Goutum. Sippie trouwde, 21 jaar oud, op 27-08-1947 in Leeuwarden met Piebe de Jong, 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 27-08-1947 in Huizum. Piebe is geboren op 10-12-1922 in Huizum, zoon van Jouwert de Jong en Tietje Stienstra. Piebe is overleden op 14-06-2010 in Leeuwarden, 87 jaar oud. Hij is gecremeerd op 18-06-2010 in Goutum.
Kinderen van Sippie en Piebe:
1 Joop de Jong [1.1.1.1.1.5.6.5.5.2.1], geboren op 10-09-1947 in Leeuwarden.
2 Wilhelmina (Willie) de Jong, geboren op 11-08-1951 in Leeuwarden. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.5.5.2.2.
3 Peter de Jong, geboren op 22-04-1955 in Leeuwarden. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.5.5.2.3.
1.1.1.1.1.5.6.5.5.2.2 Wilhelmina (Willie) de Jong is geboren op 11-08-1951 in Leeuwarden, dochter van Piebe de Jong en Sipkje (Sippie) de Jong (zie 1.1.1.1.1.5.6.5.5.2). Willie trouwde, 25 jaar oud, op 17-06-1977 in Leeuwarden met Rob Roza, 23 jaar oud. Rob is geboren op 01-11-1953 in Leeuwarden.
Kinderen van Willie en Rob:
1 Ellen Jolanda (Ellen) Roza, geboren op 21-12-1986 in Leeuwarden. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.5.5.2.2.1.
2 Erik Martijn (Erik) Roza [1.1.1.1.1.5.6.5.5.2.2.2], geboren op 11-11-1989 in Ermelo.
1.1.1.1.1.5.6.5.5.2.2.1 Ellen Jolanda (Ellen) Roza is geboren op 21-12-1986 in Leeuwarden, dochter van Rob Roza en Wilhelmina (Willie) de Jong (zie 1.1.1.1.1.5.6.5.5.2.2). Ellen trouwde, 30 jaar oud, op 26-05-2017 met Richard van Mameren.
1.1.1.1.1.5.6.5.5.2.3 Peter de Jong is geboren op 22-04-1955 in Leeuwarden, zoon van Piebe de Jong en Sipkje (Sippie) de Jong (zie 1.1.1.1.1.5.6.5.5.2). Peter is overleden op 26-06-2000 in Leeuwarden, 45 jaar oud. Hij is begraven op 30-06-2000 in Huizumer begraafplaats. Peter trouwde, 26 jaar oud, op 15-10-1981 in Harlingen met Harminka C. Koornstra. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 15-10-1981 in Harlingen.
Kinderen van Peter en Harminka:
1 Rudmer Roeland (Rudmer) de Jong [1.1.1.1.1.5.6.5.5.2.3.1], geboren op 16-03-1987 in Leeuwarden.
2 Rixt Marrit (Rixt) de Jong [1.1.1.1.1.5.6.5.5.2.3.2], geboren op 15-11-1989 in Leeuwarden.
3 Fardou Jesk (Fardou) de Jong [1.1.1.1.1.5.6.5.5.2.3.3], geboren op 11-11-1994 in Leeuwarden.
1.1.1.1.1.5.6.5.6 Hendrikje (Hinke) Ykema is geboren op 27-11-1902 in Haskerland, dochter van Klaas Siebolds Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.5) en Baukje Klompmaker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-11-1902. Hinke is overleden op 26-07-1970 in Heerenveen, 67 jaar oud. Zij is begraven op 30-07-1970 in Tjalleberd. Hinke trouwde, 43 jaar oud, op 03-10-1946 in Heerenveen met Egbert Schipper, 49 jaar oud. Egbert is geboren op 19-04-1897 in Tjalleberd (Aengwirden), zoon van Klaas Klazes Schipper en Hendrikje Egberts Huisman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-04-1897. Egbert is overleden op 12-05-1977 in Heerenveen, 80 jaar oud. Hinke en Egbert bleven kinderloos.
1.1.1.1.1.5.6.5.7 Johanna Anna Ykema is geboren op 24-01-1905, dochter van Klaas Siebolds Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.5) en Baukje Klompmaker. Johanna is overleden op 11-06-1991, 86 jaar oud. Zij is begraven in Oudehaske(Haskerland). Johanna trouwde, 21 jaar oud, op 09-12-1926 met Hotze Waterlander, 22 jaar oud. Hotze is geboren op 15-11-1904 in Oudehaske(Haskerland), zoon van Ynze Waterlander en Nennigje Lenos. Hotze is overleden op 22-12-1988 in Oudehaske(Haskerland), 84 jaar oud. Hij is begraven op 27-12-1988 in Oudehaske(Haskerland).
Kinderen van Johanna en Hotze:
1 Ynze Waterlander, geboren op 06-12-1927 in Almenum. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.5.7.1.
2 Baukje Waterlander, geboren op 16-09-1929 in Sint Annaparochie. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.5.7.2.
3 Nennigje Waterlander, geboren op 17-07-1943 in Steenwijkerwold. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.5.7.3.
1.1.1.1.1.5.6.5.7.1 Ynze Waterlander is geboren op 06-12-1927 in Almenum, zoon van Hotze Waterlander en Johanna Anna Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.5.7). Ynze is overleden op 02-09-2005 in Heerenveen, 77 jaar oud. Hij is gecremeerd op 07-09-2005 in Heerenveen. Ynze trouwde, 23 jaar oud, op 04-05-1951 met Aaltje de Jong, 24 jaar oud. Aaltje is geboren op 18-06-1926 in Benedenknijpe. Aaltje is overleden op 26-03-2006 in Heerenveen, 79 jaar oud. Zij is gecremeerd op 31-03-2006 in Heerenveen.
Kinderen van Ynze en Aaltje:
1 Hotze Waterlander, geboren op 16-07-1953 in Emmeloord. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.5.7.1.1.
2 Lipkje Waterlander, geboren op 18-02-1958 in Heerenveen. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.5.7.1.2.
1.1.1.1.1.5.6.5.7.1.1 Hotze Waterlander is geboren op 16-07-1953 in Emmeloord, zoon van Ynze Waterlander (zie 1.1.1.1.1.5.6.5.7.1) en Aaltje de Jong. Hotze trouwde, 24 jaar oud, op 23-12-1977 in Joure met Hiltje Stuiver, 20 jaar oud. Hiltje is geboren op 11-04-1957.
Kinderen van Hotze en Hiltje:
1 Grietje Aaltje (Gineke) Waterlander, geboren op 20-09-1979. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.5.7.1.1.1.
2 Ynze Wieberen (Yno) Waterlander, geboren op 03-07-1981. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.5.7.1.1.2.
1.1.1.1.1.5.6.5.7.1.1.1 Grietje Aaltje (Gineke) Waterlander is geboren op 20-09-1979, dochter van Hotze Waterlander (zie 1.1.1.1.1.5.6.5.7.1.1) en Hiltje Stuiver. Gineke trouwde met Michel Houthoff.
Kind van Gineke en Michel:
1 Leon Houthoff [1.1.1.1.1.5.6.5.7.1.1.1.1].
1.1.1.1.1.5.6.5.7.1.1.2 Ynze Wieberen (Yno) Waterlander is geboren op 03-07-1981, zoon van Hotze Waterlander (zie 1.1.1.1.1.5.6.5.7.1.1) en Hiltje Stuiver. Yno trouwde met Grietje van Kammen.
Kind van Yno en Grietje:
1 Frieda Waterlander [1.1.1.1.1.5.6.5.7.1.1.2.1].
1.1.1.1.1.5.6.5.7.1.2 Lipkje Waterlander is geboren op 18-02-1958 in Heerenveen, dochter van Ynze Waterlander (zie 1.1.1.1.1.5.6.5.7.1) en Aaltje de Jong. Lipkje trouwde, 20 jaar oud, op 29-09-1978 met Albert Age Kamstra, 25 jaar oud. Albert is geboren op 11-09-1953.
Kinderen van Lipkje en Albert:
1 Fardau Aaltje Kamstra [1.1.1.1.1.5.6.5.7.1.2.1], geboren op 23-11-1980.
2 Jippe Auke Kamstra [1.1.1.1.1.5.6.5.7.1.2.2], geboren op 08-05-1984.
1.1.1.1.1.5.6.5.7.2 Baukje Waterlander is geboren op 16-09-1929 in Sint Annaparochie, dochter van Hotze Waterlander en Johanna Anna Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.5.7). Baukje:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 04-05-1951 met Dirk Minkema, 33 jaar oud. Dirk is geboren op 19-09-1917. Dirk is overleden op 28-10-1970 in Oudehaske, 53 jaar oud.
(2) trouwde, minstens 41 jaar oud, na 1970 met Jan Dekker, minstens 53 jaar oud. Jan is geboren op 13-06-1917. Jan is overleden op 23-06-2007 in Wijnjewoude, 90 jaar oud.
Kinderen van Baukje en Dirk:
1 NN Minkema [1.1.1.1.1.5.6.5.7.2.1], levenloos geboren kind, geboren op 17-04-1953.
2 Siebe Minkema, geboren op 21-07-1954. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.5.7.2.2.
3 Hotze Minkema, geboren op 22-05-1956. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.5.7.2.3.
4 Johanna Anna (Hanneke) Minkema, geboren op 22-06-1959. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.5.7.2.4.
1.1.1.1.1.5.6.5.7.2.2 Siebe Minkema is geboren op 21-07-1954, zoon van Dirk Minkema en Baukje Waterlander (zie 1.1.1.1.1.5.6.5.7.2). Siebe trouwde, 24 jaar oud, op 08-12-1978 met Trijntje de Jong.
Kinderen van Siebe en Trijntje:
1 Dirk Siebe Minkema [1.1.1.1.1.5.6.5.7.2.2.1], geboren op 04-09-1983.
2 Roelof Tinus Minkema [1.1.1.1.1.5.6.5.7.2.2.2], geboren op 17-03-1987.
1.1.1.1.1.5.6.5.7.2.3 Hotze Minkema is geboren op 22-05-1956, zoon van Dirk Minkema en Baukje Waterlander (zie 1.1.1.1.1.5.6.5.7.2). Hotze trouwde, 24 jaar oud, op 12-06-1980 met Loes Schievink. De scheiding werd uitgesproken in 1996.
Kinderen van Hotze en Loes:
1 Aaltje Minkema [1.1.1.1.1.5.6.5.7.2.3.1], geboren op 08-09-1981.
2 Baudy Minkema [1.1.1.1.1.5.6.5.7.2.3.2], geboren op 13-01-1987.
3 Anette Minkema [1.1.1.1.1.5.6.5.7.2.3.3], geboren op 14-12-1991.
1.1.1.1.1.5.6.5.7.2.4 Johanna Anna (Hanneke) Minkema is geboren op 22-06-1959, dochter van Dirk Minkema en Baukje Waterlander (zie 1.1.1.1.1.5.6.5.7.2). Hanneke trouwde, 29 jaar oud, op 04-11-1988 met Wiebe de Vos.
Kinderen van Hanneke en Wiebe:
1 Sjoerd de Vos [1.1.1.1.1.5.6.5.7.2.4.1], geboren op 25-05-1989.
2 Dirk Jan de Vos [1.1.1.1.1.5.6.5.7.2.4.2], geboren op 31-01-1992.
3 Baukje Koentje de Vos [1.1.1.1.1.5.6.5.7.2.4.3], geboren op 13-07-1995.
1.1.1.1.1.5.6.5.7.3 Nennigje Waterlander is geboren op 17-07-1943 in Steenwijkerwold, dochter van Hotze Waterlander en Johanna Anna Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.5.7). Nennigje trouwde met Harm Luinenburg. Harm is geboren op 12-10-1941.
Kinderen van Nennigje en Harm:
1 Bernard Albert (Berta) Luinenburg, geboren op 02-05-1969. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.5.7.3.1.
2 Hotze Johan (Otto) Luinenburg, geboren op 15-05-1970. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.5.7.3.2.
3 Klaske Johanna Luinenburg [1.1.1.1.1.5.6.5.7.3.3], geboren op 25-09-1976.
1.1.1.1.1.5.6.5.7.3.1 Bernard Albert (Berta) Luinenburg is geboren op 02-05-1969, zoon van Harm Luinenburg en Nennigje Waterlander (zie 1.1.1.1.1.5.6.5.7.3). Berta trouwde, 30 jaar oud, op 17-09-1999 in Leek met Maaike (Marjan) Mulder, 29 jaar oud. Marjan is geboren op 05-08-1970.
Kind van Berta en Marjan:
1 Herman Ramon Luinenburg [1.1.1.1.1.5.6.5.7.3.1.1], geboren op 14-09-2000.
1.1.1.1.1.5.6.5.7.3.2 Hotze Johan (Otto) Luinenburg is geboren op 15-05-1970, zoon van Harm Luinenburg en Nennigje Waterlander (zie 1.1.1.1.1.5.6.5.7.3). Otto trouwde, 28 jaar oud, op 14-08-1998 in Ooststellingwerf met Adriana susan Hermina Verhoeff, 23 jaar oud. Adriana is geboren op 23-08-1974.
Kind van Otto en Adriana:
1 Wouter Bart Luinenburg [1.1.1.1.1.5.6.5.7.3.2.1], geboren op 20-09-2000.
1.1.1.1.1.5.6.6 Anne Ykema is geboren op 04-07-1865 in Haskerland, zoon van Siebold Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6) en Wybichjen van den Berg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-07-1865. Anne is overleden op 16-07-1913 in Sneek, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-07-1913. Anne trouwde, 23 jaar oud, op 11-05-1889 in Doniawerstal met Tietje Bergsma. Tietje is overleden.
Kinderen van Anne en Tietje:
1 Jan Ykema [1.1.1.1.1.5.6.6.1], geboren op 18-01-1890 in Haskerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-01-1890. Jan is overleden.
2 Siebolt Ykema [1.1.1.1.1.5.6.6.2], geboren op 13-05-1891 in Doniawerstal. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-05-1891. Siebolt is overleden op 30-12-1891 in Doniawerstal, 7 maanden oud.
3 Wybrigjen (Wieke) Ykema, geboren op 27-03-1894 in Haskerland. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.6.3.
4 Gepke Ykema, geboren op 04-01-1900 in Het Bildt. Volgt 1.1.1.1.1.5.6.6.4.
5 Tjitscke Ykema [1.1.1.1.1.5.6.6.5], geboren op 22-08-1904 in Purmerend. Tjitscke is overleden.
1.1.1.1.1.5.6.6.3 Wybrigjen (Wieke) Ykema is geboren op 27-03-1894 in Haskerland, dochter van Anne Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.6) en Tietje Bergsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-03-1894. Wieke is overleden. Wieke trouwde, 23 jaar oud, op 01-12-1917 in Sneek met Willem Rouw, 24 of 25 jaar oud. Willem is geboren in 1892 in Ede, zoon van Gerrit Rouw en Jannetje Tollenaar.
Kinderen van Wieke en Willem:
1 Thea Rouw [1.1.1.1.1.5.6.6.3.1]. Thea is overleden.
2 Jan Rouw [1.1.1.1.1.5.6.6.3.2], geboren op 31-05-1933 in Ede. Jan is overleden op 01-06-1933 in Ede, 1 dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-06-1933.
3 Gepke Rouw [1.1.1.1.1.5.6.6.3.3], geboren op 31-05-1933 in Ede. Gepke is overleden op 01-06-1933 in Ede, 1 dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-06-1933.
4 Wilhelmina Tjitsche Rouw [1.1.1.1.1.5.6.6.3.4], geboren in 1938 in Ede. Wilhelmina is overleden op 09-01-1938 in Ede, geen jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-01-1938.
1.1.1.1.1.5.6.6.4 Gepke Ykema is geboren op 04-01-1900 in Het Bildt, dochter van Anne Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.6) en Tietje Bergsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-01-1900. Gepke is overleden. Gepke trouwde, 25 jaar oud, op 07-10-1925 in Rotterdam met Jan Hoogendoorn, 30 of 31 jaar oud. Jan is geboren in 1894 in Amsterdam. Jan is overleden.
Kind van Gepke en Jan:
1 Piet Hoogendoorn [1.1.1.1.1.5.6.6.4.1], geboren op 10-05-1930 in Rotterdam.
1.1.1.1.1.5.6.8 Akke Ykema is geboren op 26-11-1868 in Haskerland, dochter van Siebold Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6) en Wybichjen van den Berg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-11-1868. Akke is overleden. Akke trouwde, 22 jaar oud, op 28-05-1891 in Schoterland met Berend Eker, 26 jaar oud. Berend is geboren op 17-12-1864 in Nieuweschoot(Schoterland), zoon van Willem Hendriks Eker en Antje Berends Hento. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-12-1864. Berend is overleden op 25-03-1942 in Heerenveen, 77 jaar oud.
Kinderen van Akke en Berend:
1 Willem Eker, geboren op 10-02-1892 in Sint Johannesga (Schoterland). Volgt 1.1.1.1.1.5.6.8.1.
2 Siebold Eker [1.1.1.1.1.5.6.8.2], geboren op 18-10-1893 in Schoterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-10-1893. Siebold is overleden op 23-05-1907 in Schoterland, 13 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-05-1907.
3 Lolke Eker [1.1.1.1.1.5.6.8.3], geboren op 15-07-1896 in Schoterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-07-1896. Lolke is overleden.
4 Wiebrigje (Wieke) Eker, geboren op 19-01-1899 in Sint Johannesga (Schoterland). Volgt 1.1.1.1.1.5.6.8.4.
5 Antje Eker [1.1.1.1.1.5.6.8.5], geboren op 22-09-1901 in Schoterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-09-1901. Antje is overleden.
1.1.1.1.1.5.6.8.1 Willem Eker is geboren op 10-02-1892 in Sint Johannesga (Schoterland), zoon van Berend Eker en Akke Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.8). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-02-1892. Willem is overleden op 08-10-1946 in Arnhem, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-10-1946. Willem:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 29-11-1913 in Leeuwarden met Hylkje Stienstra. Hylkje is overleden.
(2) trouwde, minstens 24 jaar oud, na 1916 met Emma Johanna Duschinski. Emma is overleden.
Kind van Willem en Hylkje:
1 Akke Eker, geboren in 1916 in Kenten (D). Volgt 1.1.1.1.1.5.6.8.1.1.
1.1.1.1.1.5.6.8.1.1 Akke Eker is geboren in 1916 in Kenten (D), dochter van Willem Eker (zie 1.1.1.1.1.5.6.8.1) en Hylkje Stienstra. Akke is overleden op 26-08-1947 in Lochem, 30 of 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-08-1947. Akke trouwde met Alfred Göritzlehner. Alfred is overleden.
1.1.1.1.1.5.6.8.4 Wiebrigje (Wieke) Eker is geboren op 19-01-1899 in Sint Johannesga (Schoterland), dochter van Berend Eker en Akke Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6.8). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-01-1899. Wieke is overleden op 19-11-1937, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-11-1937. Zij is begraven in Sint Johannesga (Schoterland). Wieke trouwde met Freerk van der Wal. Freerk is geboren op 22-10-1900. Freerk is overleden op 28-07-1986, 85 jaar oud. Hij is begraven in Sint Johannesga.
1.1.1.1.1.5.6.9 Jacoba Ykema is geboren op 14-03-1873 in Haskerland, dochter van Siebold Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.6) en Wybichjen van den Berg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-03-1873. Jacoba is overleden op 19-03-1925 in Nijmegen, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-03-1925. Jacoba trouwde met Johann Nieuwenhuis. Johann is overleden.
Kind van Jacoba en Johann:
1 Maria Anna Nieuwenhuis [1.1.1.1.1.5.6.9.1], geboren in 1910 in Gendringen. Maria is overleden op 05-12-1910 in Gendringen, geen jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-12-1910.
1.1.1.1.1.5.7 Jeltje Ykema is geboren op 13-01-1824 in Haskerdijken(Haskerland), dochter van Sipke Klazes Ykema (zie 1.1.1.1.1.5) en Tjitske Eeuwkes de Jong. Jeltje is overleden op 13-12-1911 in Joure (Haskerland), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-12-1911. Jeltje:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 26-10-1845 in Haskerland met Tette Alles Hosper, 25 jaar oud. Tette is geboren op 13-02-1820 in Oldeboorn(Utingeradeel). Tette is overleden op 05-09-1860 in Haskerland, 40 jaar oud.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 26-11-1862 in Haskerland met Gerbrand van Eyck, 25 jaar oud. Gerbrand is geboren op 01-12-1836 in Haskerland. Gerbrand is overleden op 18-03-1912 in Joure(Haskerland, 75 jaar oud.
Kind van Jeltje en Tette:
1 Tjitske Tettes Hosper. Volgt 1.1.1.1.1.5.7.1.
Kinderen van Jeltje en Gerbrand:
2 Antje van Eyck [1.1.1.1.1.5.7.2], geboren op 20-12-1861 in Haskerland. Antje is overleden.
3 Cornelia van Eyck [1.1.1.1.1.5.7.3], geboren op 17-03-1864 in Haskerland. Cornelia is overleden.
1.1.1.1.1.5.7.1 Tjitske Tettes Hosper, dochter van Tette Alles Hosper en Jeltje Ykema (zie 1.1.1.1.1.5.7). Tjitske is overleden. Tjitske trouwde op 08-05-1870 in Haskerland met Sipke Sipkema, 23 jaar oud. Zie 1.1.1.1.1.5.3.3 voor persoonsgegevens van Sipke.
1.1.1.1.1.6 Jeltje Klazes Ykema is geboren op 29-06-1789 in Haskerhorne(Haskerland), dochter van Claes Sipkes (zie 1.1.1.1.1) en Antje Thees Aukema. Zij is gedoopt op 19-07-1789 in Haskerhorne(Haskerland). Jeltje is overleden op 24-05-1867 in Schoterland, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-05-1867. Jeltje trouwde, 19 jaar oud, op 30-10-1808 in De Knipe met Marten Jans Bakker. Marten is overleden.
Kinderen van Jeltje en Marten:
1 Elske Martens [1.1.1.1.1.6.1], geboren op 16-10-1809 in Beneden Knype(Schoterland). Zij is gedoopt op 05-11-1809. Elske is overleden op 02-01-1810 in Beneden Knype(Schoterland), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
2 Elske Bakker [1.1.1.1.1.6.2], geboren op 30-01-1811 in Beneden Knype(Schoterland). Zij is gedoopt op 03-03-1811 in De Knipe en Het Meer. Elske is overleden op 07-03-1827 in Schoterland, 16 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-03-1827.
3 Antje Bakker [1.1.1.1.1.6.3], geboren op 09-10-1813 in De Knijpe(Schoterland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-10-1813. Antje is overleden.
4 Jan Bakker, geboren op 24-12-1815 in De Knijpe(Schoterland). Volgt 1.1.1.1.1.6.4.
5 Klaas Bakker [1.1.1.1.1.6.5], geboren op 11-09-1818 in Beneden Knype(Schoterland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-09-1818. Klaas is overleden op 26-10-1897 in Leeuwarden, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-10-1897.
6 Thee Bakker, geboren op 21-05-1821 in Beneden Knype(Schoterland). Volgt 1.1.1.1.1.6.6.
7 Jacob Bakker, geboren op 27-11-1823 in Beneden Knype(Schoterland). Volgt 1.1.1.1.1.6.7.
8 Sipke Bakker, geboren op 09-02-1826 in Beneden Knype(Schoterland). Volgt 1.1.1.1.1.6.8.
9 Ekke Bakker, geboren op 23-08-1828 in Beneden Knype(Schoterland). Volgt 1.1.1.1.1.6.9.
10 Gauke Bakker, geboren op 26-02-1832 in Beneden Knype(Schoterland). Volgt 1.1.1.1.1.6.10.
1.1.1.1.1.6.4 Jan Bakker is geboren op 24-12-1815 in De Knijpe(Schoterland), zoon van Marten Jans Bakker en Jeltje Klazes Ykema (zie 1.1.1.1.1.6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-12-1815. Jan is overleden. Jan trouwde, 23 jaar oud, op 05-05-1839 in Schoterland met Janke Meyer, 22 of 23 jaar oud. Janke is geboren in 1816 in De Knijpe(Schoterland). Janke is overleden.
1.1.1.1.1.6.6 Thee Bakker is geboren op 21-05-1821 in Beneden Knype(Schoterland), zoon van Marten Jans Bakker en Jeltje Klazes Ykema (zie 1.1.1.1.1.6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-05-1821. Thee is overleden op 09-04-1853 in Bendenknijpe (Schoterland), 31 jaar oud. Thee trouwde, 20 jaar oud, op 30-04-1842 in Schoterland met Gelske Siebes Schaaf, 21 of 22 jaar oud. Gelske is geboren in 1820 in De Knijpe(Schoterland). Gelske is overleden.
Kinderen van Thee en Gelske:
1 Akke Bakker [1.1.1.1.1.6.6.1], geboren in 1844. Akke is overleden op 22-08-1846, 1 of 2 jaar oud.
2 Siebe Bakker [1.1.1.1.1.6.6.2], geboren op 10-02-1846 in Benedenknijpe (Schoterland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-02-1846. Siebe is overleden.
3 Jan Bakker [1.1.1.1.1.6.6.3], geboren op 17-01-1848 in Benedenknijpe (Schoterland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-01-1848. Jan is overleden.
4 Kerst Bakker [1.1.1.1.1.6.6.4], geboren op 15-12-1849 in Benedenknijpe (Schoterland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-12-1849. Kerst is overleden.
5 Akke Bakker [1.1.1.1.1.6.6.5], geboren op 03-10-1851 in Benedenknijpe (Schoterland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-10-1851. Akke is overleden.
1.1.1.1.1.6.7 Jacob Bakker is geboren op 27-11-1823 in Beneden Knype(Schoterland), zoon van Marten Jans Bakker en Jeltje Klazes Ykema (zie 1.1.1.1.1.6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-11-1823. Jacob is overleden op 22-06-1887 in Schoterland, 63 jaar oud. Hij is begraven in De Knijpe(Schoterland). Jacob trouwde, 25 jaar oud, op 06-05-1849 in Schoterland met Antje Jans de Vries, 23 of 24 jaar oud. Antje is geboren in 1825 in Rotsterhaule (Schoterland).
1.1.1.1.1.6.8 Sipke Bakker is geboren op 09-02-1826 in Beneden Knype(Schoterland), zoon van Marten Jans Bakker en Jeltje Klazes Ykema (zie 1.1.1.1.1.6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-02-1826. Sipke is overleden op 02-05-1893 in Tietjerksteradeel, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-05-1893. Sipke trouwde, 24 jaar oud, op 19-05-1850 in Schoterland met Sjoukjen Gosens van Terwisga, 20 of 21 jaar oud. Sjoukjen is geboren in 1829 in De Knijpe(Schoterland). Sjoukjen is overleden.
1.1.1.1.1.6.9 Ekke Bakker is geboren op 23-08-1828 in Beneden Knype(Schoterland), zoon van Marten Jans Bakker en Jeltje Klazes Ykema (zie 1.1.1.1.1.6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-08-1828. Ekke is overleden. Ekke trouwde, 25 jaar oud, op 18-11-1853 in Schoterland met Lijsbeth Jelles Nijenhuis, 27 of 28 jaar oud. Lijsbeth is geboren in 1825 in Nieuwehorne (Schoterland). Lijsbeth is overleden.
1.1.1.1.1.6.10 Gauke Bakker is geboren op 26-02-1832 in Beneden Knype(Schoterland), zoon van Marten Jans Bakker en Jeltje Klazes Ykema (zie 1.1.1.1.1.6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-02-1832. Gauke is overleden. Gauke trouwde, 22 jaar oud, op 12-11-1854 in Schoterland met Akke Meines Meina, 18 of 19 jaar oud. Akke is geboren in 1835 in Oudeschoot. Akke is overleden.
Kind van Gauke en Akke:
1 Janke Gaukes Bakker [1.1.1.1.1.6.10.1], geboren op 15-03-1855 in Benedenknijpe (Schoterland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-03-1855. Janke is overleden op 10-10-1855 in Nijehaske(Haskerland), 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-10-1855.
Gegenereerd met Aldfaer-versie 7.2 op 10-10-2020 19:04:05