Parenteel van Wiltie Dirks

1 Wiltie Dirks. Wiltie is overleden. Wiltie trouwde op 17-05-1716 in Beetgum met Jisck Sipkes. Jisck is overleden.
Kinderen van Wiltie en Jisck:
1 Fedje Wilties, geboren in 1717. Volgt 1.1.
2 Sipke Wilties [1.2], geboren in 1720 in Beetgum (Menaldumadeel). Hij is gedoopt op 21-01-1720 in Beetgum (Menaldumadeel). Sipke is overleden.
3 Fopke Wilties [1.3], geboren in 1722. Hij is gedoopt op 27-09-1722 in Beetgum (Menaldumadeel). Fopke is overleden.
4 Dirk Wiltjes, geboren in 1726. Volgt 1.4.
5 Hessel Wilties [1.5], geboren omstreeks 1730. Hij is gedoopt op 15-01-1730 in Beetgum (Menaldumadeel). Hessel is overleden.
1.1 Fedje Wilties is geboren in 1717, zoon van Wiltie Dirks (zie 1) en Jisck Sipkes. Hij is gedoopt op 29-08-1717 in Beetgum (Menaldumadeel). Fedje is overleden op 11-03-1779, 61 of 62 jaar oud. Fedje trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 11-11-1742 in Beetgum met Pytter Wyberens. Pytter is overleden op 12-02-1762.
Kinderen van Fedje en Pytter:
1 Wyberen Pytters [1.1.1], geboren op 26-04-1743 in Beetgum. Hij is gedoopt op 31-05-1751 in Engelum. Wyberen is overleden.
2 Jisck Pytters [1.1.2], geboren op 25-04-1751 in Engelum. Zij is gedoopt op 31-05-1751 in Engelum. Jisck is overleden op 22-02-1801 in Stiens, 49 jaar oud.
1.4 Dirk Wiltjes is geboren in 1726, zoon van Wiltie Dirks (zie 1) en Jisck Sipkes. Hij is gedoopt op 17-12-1726 in Beetgum. Dirk is overleden omstreeks 1796 in Riedt, ongeveer 70 jaar oud. Dirk ging in ondertrouw, 27 of 28 jaar oud, op 06-10-1754 in Sint Annaparochie met Hiltje Pieters, ongeveer 17 jaar oud. Hiltje is geboren omstreeks 1737. Hiltje is overleden op 09-09-1807 in Dronrijp, ongeveer 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Kinderen van Dirk en Hiltje:
1 Wiltje Dirks [1.4.1], geboren in 1755. Hij is gedoopt op 21-12-1755 in Vrouwenparochie(Het Bildt). Wiltje is overleden vóór 1762, ten hoogste 7 jaar oud.
2 Pieter Durks de Vries, geboren in 1757. Volgt 1.4.2.
3 Jisk (Ieskje) de Vries, geboren in 1759. Volgt 1.4.3.
4 Wiltje Dirks de Vries [1.4.4], geboren in 1762. Hij is gedoopt op 07-03-1762 in Menaldum. Wiltje is overleden op 03-05-1836 in Dronrijp, 73 of 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-05-1836. Wiltje bleef ongehuwd.
5 Sipke Dirks [1.4.5], geboren in 1763. Hij is gedoopt op 15-01-1764 in Menaldum. Sipke is overleden op 05-02-1811 in Berlikum (Menaldumadeel), 47 of 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
6 Ybeltje Dirks de Vries [1.4.6], geboren omstreeks 1767 in Klooster Anjum. Ybeltje is overleden op 24-06-1824 in Dronrijp huisnr. 8, ongeveer 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-06-1824. Ybeltje bleef ongehuwd.
7 Hendrik Dirks de Vries, geboren omstreeks 1770 in Klooster Anjum. Volgt 1.4.7.
1.4.2 Pieter Durks de Vries is geboren in 1757, zoon van Dirk Wiltjes (zie 1.4) en Hiltje Pieters. Hij is gedoopt op 14-08-1757 in Menaldum. Pieter is overleden op 26-08-1824 om 04:00 in Franeker, 66 of 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-08-1824. Pieter:
(1) trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 25-12-1780 in Berlikum met Klaaske Douwes van Gelder. Klaaske is overleden.
(2) trouwde, 47 of 48 jaar oud, op 22-09-1805 in Berlikum met Grietie Heeres van Soest. Grietie is overleden vóór 1825.
Kinderen van Pieter en Klaaske:
1 Hiltie Pieters de Vries, geboren op 11-05-1783 in Dongjum. Volgt 1.4.2.1.
2 Hiske Pieters de Vries, geboren op 18-01-1785 in Dongjum. Volgt 1.4.2.2.
3 Dirk Pieters de Vries, geboren op 23-09-1787 in Dongjum. Volgt 1.4.2.3.
4 Douwe Pieters de Vries, geboren op 25-05-1791 in Dongjum. Volgt 1.4.2.4.
5 Ybeltje de Vries, geboren op 16-09-1792 in Dongjum. Volgt 1.4.2.5.
6 Janke Pieters de Vries, geboren op 09-06-1798. Volgt 1.4.2.6.
Kind van Pieter en Grietie:
7 Herre de Vries, geboren na 1805. Volgt 1.4.2.7.
1.4.2.1 Hiltie Pieters de Vries is geboren op 11-05-1783 in Dongjum, dochter van Pieter Durks de Vries (zie 1.4.2) en Klaaske Douwes van Gelder. Zij is gedoopt op 01-06-1783 in Dongjum. Hiltie is overleden op 30-12-1854 in Franeker, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-01-1855. Hiltie trouwde, 19 jaar oud, op 23-01-1803 in Midlum met Johannes Annes de Swart. Johannes is overleden.
Kind van Hiltie en Johannes:
1 Klaaske de Swart [1.4.2.1.1], geboren op 17-07-1803. Zij is gedoopt op 07-08-1803 in Midlum. Klaaske is overleden.
1.4.2.2 Hiske Pieters de Vries is geboren op 18-01-1785 in Dongjum, dochter van Pieter Durks de Vries (zie 1.4.2) en Klaaske Douwes van Gelder. Zij is gedoopt op 06-02-1785 in Dongjum. Hiske is overleden op 23-06-1863 in Barradeel, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-06-1863. Hiske trouwde, 22 jaar oud, op 17-05-1807 in Berlikum met Ysbrand Pieters de Vries, 21 jaar oud. Ysbrand is geboren op 28-01-1786 in Britsum. Ysbrand is overleden op 14-11-1841 in Barradeel, 55 jaar oud.
1.4.2.3 Dirk Pieters de Vries is geboren op 23-09-1787 in Dongjum, zoon van Pieter Durks de Vries (zie 1.4.2) en Klaaske Douwes van Gelder. Hij is gedoopt op 28-10-1787 in Dongjum. Dirk is overleden op 24-12-1853 in Franeker, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-12-1853. Dirk trouwde, 24 jaar oud, op 31-10-1811 in Franekeradeel met Epkje Louws Tichelaar, 23 jaar oud. Epkje is geboren op 20-08-1788 in Franeker. Epkje is overleden.
Kinderen van Dirk en Epkje:
1 Klaske de Vries [1.4.2.3.1], geboren op 05-08-1812 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-08-1812. Klaske is overleden.
2 Pieter de Vries [1.4.2.3.2], geboren op 28-07-1814 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-07-1814. Pieter is overleden op 26-09-1814 in Franeker, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-09-1814.
3 Pieter de Vries [1.4.2.3.3], geboren op 12-02-1816 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-02-1816.
1.4.2.4 Douwe Pieters de Vries is geboren op 25-05-1791 in Dongjum, zoon van Pieter Durks de Vries (zie 1.4.2) en Klaaske Douwes van Gelder. Hij is gedoopt op 12-06-1791 in Dongjum. Douwe is overleden. Douwe trouwde, 32 jaar oud, op 11-06-1823 in Menaldumadeel met Jantien Wilhelmus Franken, 26 of 27 jaar oud. Jantien is geboren in 1796 in Groningen (Kleine Peperstraat), dochter van Wilhelmus Franken en Ytje Gerbens Snipstra. Zij is gedoopt op 22-03-1796 in Groningen (Martinikerk). Jantien is overleden op 17-03-1773 in Barradeel, 22 of 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-03-1873.
Kinderen van Douwe en Jantien:
1 Pieter de Vries [1.4.2.4.1], geboren op 27-01-1824 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-01-1824. Pieter is overleden.
2 Gerben de Vries [1.4.2.4.2], geboren op 28-09-1826 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-09-1826. Gerben is overleden.
3 Klaaske de Vries [1.4.2.4.3], geboren op 11-01-1829 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-01-1829. Klaaske is overleden.
4 Yda de Vries [1.4.2.4.4], geboren op 16-05-1832 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-05-1832. Yda is overleden.
5 Ybeltje de Vries [1.4.2.4.5], geboren op 05-05-1835 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-05-1835. Ybeltje is overleden.
1.4.2.5 Ybeltje de Vries is geboren op 16-09-1792 in Dongjum, dochter van Pieter Durks de Vries (zie 1.4.2) en Klaaske Douwes van Gelder. Zij is gedoopt op 07-10-1792 in Dongjum. Ybeltje is overleden op 05-03-1862 in Franeker, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-03-1862. Ybeltje trouwde, 19 jaar oud, op 19-01-1812 in Franeker met Aage Tjeerds War, 21 jaar oud. Aage is geboren op 11-09-1790. Hij is gedoopt op 06-10-1790 in Franeker. Aage is overleden op 29-10-1853 in Franeker, 63 jaar oud.
Kinderen van Ybeltje en Aage:
1 Trijntje War [1.4.2.5.1], geboren op 02-03-1814 in Barradeel. Trijntje is overleden op 20-10-1850 in Franeker, 36 jaar oud.
2 Pieter War [1.4.2.5.2], geboren op 27-01-1816 in Franekeradeel. Pieter is overleden op 04-05-1846 in Franekeradeel, 30 jaar oud.
3 Klaaske War [1.4.2.5.3], geboren op 21-03-1817 in Franekeradeel. Klaaske is overleden op 01-12-1819 in Franekeradeel, 2 jaar oud.
4 Aukje War [1.4.2.5.4], geboren op 27-05-1819 in Franekeradeel. Aukje is overleden op 12-01-1820 in Franekeradeel, 7 maanden oud.
5 Klaaske War [1.4.2.5.5], geboren op 03-12-1820 in Franekeradeel. Klaaske is overleden op 22-06-1892 in Franeker, 71 jaar oud.
6 Tjeerd War [1.4.2.5.6], geboren op 01-05-1823 in Franekeradeel. Tjeerd is overleden op 02-08-1863 in Menaldumadeel, 40 jaar oud.
7 Pieter War [1.4.2.5.7], geboren op 10-05-1825 in Frankeradeel. Pieter is overleden op 27-03-1854 in Franeker, 28 jaar oud.
8 Auke War [1.4.2.5.8], geboren op 09-06-1826 in Franeker. Auke is overleden op 18-08-1826 in Franeker, 2 maanden oud.
9 Hiltje War [1.4.2.5.9], geboren op 02-11-1827 in Franeker. Hiltje is overleden op 22-07-1830 in Franeker, 2 jaar oud.
10 Auke War [1.4.2.5.10], geboren op 02-01-1829 in Franeker. Auke is overleden op 04-01-1829 in Franeker, 2 dagen oud.
1.4.2.6 Janke Pieters de Vries is geboren op 09-06-1798, dochter van Pieter Durks de Vries (zie 1.4.2) en Klaaske Douwes van Gelder. Zij is gedoopt op 22-07-1798 in Berlikum (Menaldumadeel). Janke is overleden op 21-08-1882 in Het Bildt, 84 jaar oud. Janke trouwde, 28 jaar oud, op 22-07-1826 in Barradeel met Leendert Jelmers Tichelaar, ongeveer 27 jaar oud. Leendert is geboren omstreeks 1799. Leendert is overleden op 12-10-1849 in Barradeel, ongeveer 50 jaar oud.
Kinderen van Janke en Leendert:
1 Sybrigje Tichelaar [1.4.2.6.1], geboren op 03-03-1827 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-03-1827. Sybrigje is overleden op 26-10-1912 in Leeuwarden, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-10-1912.
2 Jelmer Tichelaar [1.4.2.6.2], geboren op 10-06-1829 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-06-1829. Jelmer is overleden op 14-03-1911 in Wonseradeel, 81 jaar oud.
3 Jan Tichelaar [1.4.2.6.3], geboren op 20-11-1831 in Barradeel. Jan is overleden.
4 Yme Tichelaar, geboren op 15-01-1834 in Barradeel. Volgt 1.4.2.6.4.
5 Klaaske Tichelaar [1.4.2.6.5], geboren op 02-05-1836 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-05-1836. Klaaske is overleden op 02-02-1873 in Franeker, 36 jaar oud.
6 Ida Tichelaar, geboren op 20-12-1837 in Barradeel. Volgt 1.4.2.6.6.
1.4.2.6.4 Yme Tichelaar is geboren op 15-01-1834 in Barradeel, zoon van Leendert Jelmers Tichelaar en Janke Pieters de Vries (zie 1.4.2.6). Yme is overleden. Yme trouwde, 44 jaar oud, op 15-02-1878 in Sloten met Jannetje Kooning, ongeveer 24 jaar oud. Jannetje is geboren omstreeks 1854 in Broek in Waterland. Jannetje is overleden.
1.4.2.6.6 Ida Tichelaar is geboren op 20-12-1837 in Barradeel, dochter van Leendert Jelmers Tichelaar en Janke Pieters de Vries (zie 1.4.2.6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-12-1837. Ida is overleden. Ida trouwde, 33 jaar oud, op 09-03-1871 in Den Helder met Joannes David Arnoldus van der Valk, ongeveer 51 jaar oud. Joannes is geboren omstreeks 1820 in Grave. Joannes is overleden.
1.4.2.7 Herre de Vries is geboren na 1805, zoon van Pieter Durks de Vries (zie 1.4.2) en Grietie Heeres van Soest. Herre is overleden. Herre trouwde, ten hoogste 27 jaar oud, op 30-06-1832 in Barradeel met Grietje Jans Koopal. Grietje is overleden.
Kinderen van Herre en Grietje:
1 Antje de Vries [1.4.2.7.1], geboren op 01-09-1833 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-09-1833. Antje is overleden.
2 Grietje de Vries [1.4.2.7.2], geboren op 01-09-1833 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-09-1833. Grietje is overleden.
1.4.3 Jisk (Ieskje) de Vries is geboren in 1759, dochter van Dirk Wiltjes (zie 1.4) en Hiltje Pieters. Zij is gedoopt op 20-01-1760 in Menaldum. Ieskje is overleden op 04-11-1828 in Berlikum(Menaldumadeel), 68 of 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-11-1828. Ieskje trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 11-02-1787 in Berlikum (Menaldumadeel) met Merk Klazes van der Mei, ongeveer 35 jaar oud. Merk is geboren omstreeks 1752 in Berlikum (Menaldumadeel). Merk is overleden op 17-02-1820 in Berlikum (Menaldumadeel), ongeveer 68 jaar oud.
Kinderen van Ieskje en Merk:
1 Liesbet Murks van der Mey [1.4.3.1], geboren op 13-02-1788 in Berlikum (Menaldumadeel). Zij is gedoopt op 16-03-1788 in Berlikum (Menaldumadeel). Liesbet is overleden op 22-02-1857 in Menaldumadeel, 69 jaar oud.
2 Hiltie Murks van der Mey [1.4.3.2], geboren op 24-10-1790 in Berlikum (Menaldumadeel). Zij is gedoopt op 21-11-1790 in Berlikum (Menaldumadeel). Hiltie is overleden op 27-03-1874 in Het Bildt, 83 jaar oud.
3 Klaas Merks van der Mei [1.4.3.3], geboren op 10-06-1794 in Berlikum (Menaldumadeel). Hij is gedoopt in Menaldum. Klaas is overleden op 13-04-1837 in Het Bildt, 42 jaar oud.
4 Dirk Merks van der Mei [1.4.3.4], geboren op 21-01-1797 in Berlikum (Menaldumadeel). Hij is gedoopt op 19-02-1797 in Berlikum (Menaldumadeel). Dirk is overleden op 21-08-1833 in Menaldumadeel, 36 jaar oud.
1.4.7 Hendrik Dirks de Vries is geboren omstreeks 1770 in Klooster Anjum, zoon van Dirk Wiltjes (zie 1.4) en Hiltje Pieters. Hendrik is overleden op 04-03-1808 in Wier(Menaldumadeel), ongeveer 38 jaar oud. Hendrik trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 08-09-1793 in Berlikum met Jannigje Pieters van Wijngaarden, 22 of 23 jaar oud. Jannigje is geboren in 1770 in Hallum, dochter van Pieter Joris van Wijngaarden en Jannigje Laases Plat. Zij is gedoopt op 09-09-1770 in Hallum. Jannigje is overleden op 01-08-1831 in Wier(Menaldumadeel), 60 of 61 jaar oud. Jannigje trouwde later op 23-09-1810 in Wier (Menaldumadeel) met Jacob Arjens Kuiken (1782-1827).
Kinderen van Hendrik en Jannigje:
1 Dirk Hendriks de Vries [1.4.7.1], geboren op 13-01-1794 in Slappeterp. Hij is gedoopt op 02-03-1794 in Slappeterp. Dirk is overleden op 02-01-1830 in Menaldumadeel, 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-01-1830. Dirk bleef ongehuwd.
2 Pieter Hendriks de Vries [1.4.7.2], geboren op 28-01-1795 in Wier(Menaldumadeel). Hij is gedoopt op 22-02-1795 in Wier(Menaldumadeel). Pieter is overleden vóór 1796, ten hoogste 1 jaar oud.
3 Pieter Hendriks de Vries, geboren op 03-01-1796 in Wier(Menaldumadeel). Volgt 1.4.7.3.
4 Bauwkje Hendriks de Vries [1.4.7.4], geboren op 26-05-1798 in Wier(Menaldumadeel). Zij is gedoopt op 17-06-1798 in Wier(Menaldumadeel). Bauwkje is overleden op 04-08-1821 in Wier(Menaldumadeel), 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-08-1821. Bauwkje bleef ongehuwd.
5 Hiltje Hendriks de Vries [1.4.7.5], geboren op 06-09-1799 in Wier(Menaldumadeel). Zij is gedoopt op 29-09-1799 in Wier(Menaldumadeel). Hiltje is overleden.
6 Janneke Hendriks de Vries, geboren op 28-02-1802 in Wier(Menaldumadeel). Volgt 1.4.7.6.
7 Wiltje Hendriks de Vries, geboren op 24-12-1804 in Wier(Menaldumadeel). Volgt 1.4.7.7.
8 Laas Hendriks de Vries [1.4.7.8], geboren op 24-03-1806 in Wier(Menaldumadeel). Hij is gedoopt op 27-04-1806 in Wier(Menaldumadeel). Laas is overleden op 02-08-1806 in Wier(Menaldumadeel), 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
1.4.7.3 Pieter Hendriks de Vries is geboren op 03-01-1796 in Wier(Menaldumadeel), zoon van Hendrik Dirks de Vries (zie 1.4.7) en Jannigje Pieters van Wijngaarden. Hij is gedoopt op 31-01-1796 in Wier(Menaldumadeel). Pieter is overleden op 20-06-1836 in Wier(Menaldumadeel), 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-06-1836. Pieter trouwde, 21 jaar oud, op 30-03-1817 in Menaldumadeel met Geertje Klazes Vollema, 22 jaar oud. Geertje is geboren op 22-04-1794 in Irnsum. Geertje is overleden op 07-01-1848 in Wier(Menaldumadeel), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-01-1848.
Kinderen van Pieter en Geertje:
1 Hendrik de Vries [1.4.7.3.1], geboren op 22-07-1817 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-07-1817. Hendrik is overleden op 15-09-1817 in Menaldumadeel, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-09-1817.
2 Jannichje de Vries, geboren op 12-09-1818 in Wier (Menaldumadeel). Volgt 1.4.7.3.2.
3 Hendrik Pieters de Vries, geboren op 22-02-1820 in Wier (Menaldumadeel). Volgt 1.4.7.3.3.
4 Klaas Pieters de Vries [1.4.7.3.4], geboren op 26-09-1821 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-09-1821. Klaas is overleden op 24-10-1821 in Menaldumadeel, 28 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-10-1821.
5 Antje de Vries, geboren op 05-10-1823 in Wier (Menaldumadeel). Volgt 1.4.7.3.5.
6 Baukje de Vries [1.4.7.3.6], geboren op 23-06-1828 in Wier (Menaldumadeel). Baukje is overleden op 24-07-1829 in Wier (Menaldumadeel), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-07-1829.
1.4.7.3.2 Jannichje de Vries is geboren op 12-09-1818 in Wier (Menaldumadeel), dochter van Pieter Hendriks de Vries (zie 1.4.7.3) en Geertje Klazes Vollema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-09-1818. Jannichje is overleden. Jannichje:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 17-05-1843 in Menaldumadeel met Jelle Folkerts Geldersma, 25 of 26 jaar oud. Jelle is geboren in 1817 in St. Jacobiparochie (Het Bildt). Jelle is overleden op 19-11-1846 in Wier (Menaldumadeel), 28 of 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-11-1846.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 17-02-1848 in Menaldumadeel met Ate Arjens Boersma, 24 of 25 jaar oud. Ate is geboren in 1823 in Wier (Menaldumadeel). Ate is overleden.
Kind van Jannichje en Jelle:
1 Pieter Geldersma [1.4.7.3.2.1], geboren op 28-06-1845 in Wier (Menaldumadeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-06-1845. Pieter is overleden.
Kind van Jannichje en Ate:
2 Getje Boersma [1.4.7.3.2.2], geboren op 01-01-1849 in Wier (Menaldumadeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-01-1849. Getje is overleden.
1.4.7.3.3 Hendrik Pieters de Vries is geboren op 22-02-1820 in Wier (Menaldumadeel), zoon van Pieter Hendriks de Vries (zie 1.4.7.3) en Geertje Klazes Vollema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-02-1820. Hendrik is overleden op 07-10-1875 in Menaldumadeel, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-10-1875. Hendrik trouwde, 29 jaar oud, op 03-10-1849 in Menaldumadeel met Wytske Jarigs Winselaar, 24 jaar oud. Wytske is geboren op 24-06-1825 in Berlikum (Menaldumadeel). Wytske is overleden op 01-02-1885 in Menaldumadeel, 59 jaar oud.
Kinderen van Hendrik en Wytske:
1 Yke de Vries [1.4.7.3.3.1], geboren op 29-07-1850 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-07-1850. Yke is overleden op 11-08-1860 in Menaldumadeel, 10 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-08-1860. Yke bleef ongehuwd.
2 Pieter Hendriks de Vries, geboren op 23-10-1851 in Wier (Menaldumadeel). Volgt 1.4.7.3.3.2.
3 Jarig de Vries [1.4.7.3.3.3], geboren op 09-11-1853 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-11-1853. Jarig is overleden op 02-02-1862 in Menaldumadeel, 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-02-1862. Jarig bleef ongehuwd.
4 Geertje de Vries, geboren op 28-06-1856 in Wier (Menaldumadeel). Volgt 1.4.7.3.3.4.
5 Baukje de Vries, geboren op 27-03-1858 in Wier (Menaldumadeel). Volgt 1.4.7.3.3.5.
6 Jarig de Vries, geboren op 14-11-1863 in Menaldumadeel. Volgt 1.4.7.3.3.6.
1.4.7.3.3.2 Pieter Hendriks de Vries is geboren op 23-10-1851 in Wier (Menaldumadeel), zoon van Hendrik Pieters de Vries (zie 1.4.7.3.3) en Wytske Jarigs Winselaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-10-1851. Pieter is overleden op 23-12-1936 in Menaldumadeel, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-12-1936. Pieter trouwde, 24 jaar oud, op 08-06-1876 in Menaldumadeel met Maaike Jans van Wigcheren. Maaike is overleden.
Kinderen van Pieter en Maaike:
1 NN de Vries [1.4.7.3.3.2.1], levenloos geboren zoon, geboren op 22-02-1877 in Wier (Menaldumadeel). Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-02-1877.
2 Dirkje de Vries, geboren op 12-02-1878 in Wier (Menaldumadeel). Volgt 1.4.7.3.3.2.2.
1.4.7.3.3.2.2 Dirkje de Vries is geboren op 12-02-1878 in Wier (Menaldumadeel), dochter van Pieter Hendriks de Vries (zie 1.4.7.3.3.2) en Maaike Jans van Wigcheren. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-02-1878. Dirkje is overleden. Dirkje trouwde, 24 jaar oud, op 19-07-1902 in Doniawerstal met Jan Dijkstra. Jan is een zoon van Kornelis Sybrands Dijkstra en Froukje Ulbes Zwaga. Jan is overleden.
1.4.7.3.3.4 Geertje de Vries is geboren op 28-06-1856 in Wier (Menaldumadeel), dochter van Hendrik Pieters de Vries (zie 1.4.7.3.3) en Wytske Jarigs Winselaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-06-1856. Geertje is overleden op 30-11-1890 in Het Bildt, 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-12-1890. Geertje trouwde, 18 jaar oud, op 13-05-1875 in Het Bildt met Jarig Reins Schenkius, 27 jaar oud. Jarig is geboren op 23-11-1847 in Sint Jacobiparochie. Jarig is overleden op 29-05-1932 in Leeuwarden, 84 jaar oud.
1.4.7.3.3.5 Baukje de Vries is geboren op 27-03-1858 in Wier (Menaldumadeel), dochter van Hendrik Pieters de Vries (zie 1.4.7.3.3) en Wytske Jarigs Winselaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-03-1858. Baukje is overleden op 28-06-1919 in Leeuwarden, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-06-1919. Baukje trouwde, 23 jaar oud, op 19-05-1881 in Het Bildt met Lammert Kuiken. Lammert is overleden.
1.4.7.3.3.6 Jarig de Vries is geboren op 14-11-1863 in Menaldumadeel, zoon van Hendrik Pieters de Vries (zie 1.4.7.3.3) en Wytske Jarigs Winselaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-11-1863. Jarig is overleden op 16-05-1942 in Franeker, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-05-1942. Jarig trouwde, 25 jaar oud, op 09-05-1889 in Het Bildt met Adriaantje Pieters Schat, 24 jaar oud. Adriaantje is geboren op 07-05-1865 in Sint Annaparochie. Adriaantje is overleden op 03-12-1916 in Het Bildt, 51 jaar oud.
Kinderen van Jarig en Adriaantje:
1 NN de Vries [1.4.7.3.3.6.1], levenloos geboren zoon, geboren op 26-08-1890 in Het Bildt. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-08-1890.
2 Pieter de Vries [1.4.7.3.3.6.2], geboren op 07-03-1894 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-03-1894. Pieter is overleden.
3 Hendrik de Vries, geboren op 15-03-1900 in Het Bildt. Volgt 1.4.7.3.3.6.3.
1.4.7.3.3.6.3 Hendrik de Vries is geboren op 15-03-1900 in Het Bildt, zoon van Jarig de Vries (zie 1.4.7.3.3.6) en Adriaantje Pieters Schat. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-03-1900. Hendrik is overleden. Hendrik trouwde, 30 jaar oud, op 24-07-1930 in Het Bildt met Hinke Hoedemaker, ongeveer 28 jaar oud. Hinke is geboren omstreeks 1902 in Bolsward. Hinke is overleden.
1.4.7.3.5 Antje de Vries is geboren op 05-10-1823 in Wier (Menaldumadeel), dochter van Pieter Hendriks de Vries (zie 1.4.7.3) en Geertje Klazes Vollema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-10-1823. Antje is overleden. Antje:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 12-08-1846 in Menaldumadeel met Sape Ruurds Braaksma, 23 of 24 jaar oud. Sape is geboren in 1822 in Berlikum. Sape is overleden op 20-10-1860 in Berlikum, 37 of 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-10-1860.
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 10-02-1864 in Menaldumadeel met Leendert Lourens van den Akker, 22 of 23 jaar oud. Leendert is geboren in 1841 in Berlikum. Leendert is overleden.
Kinderen van Antje en Sape:
1 Geertje Braaksma [1.4.7.3.5.1], geboren op 03-10-1846 in Berlikum (Menaldumadeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-10-1846. Geertje is overleden.
2 Dirk Braaksma [1.4.7.3.5.2], geboren op 09-01-1848 in Berlikum (Menaldumadeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-01-1848. Dirk is overleden.
3 Pieter Braaksma [1.4.7.3.5.3], geboren op 16-03-1850 in Berlikum (Menaldumadeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-03-1850. Pieter is overleden.
4 Baukje Braaksma [1.4.7.3.5.4], geboren op 11-01-1852 in Berlikum (Menaldumadeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-01-1852. Baukje is overleden.
5 Ruurd Braaksma [1.4.7.3.5.5], geboren op 03-12-1854 in Berlikum (Menaldumadeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-12-1854. Ruurd is overleden.
6 Antje Braaksma [1.4.7.3.5.6], geboren op 25-06-1857 in Berlikum (Menaldumadeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-06-1857. Antje is overleden.
7 Ruurd Braaksma [1.4.7.3.5.7], geboren op 23-09-1859 in Berlikum (Menaldumadeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-09-1859. Ruurd is overleden.
Kinderen van Antje en Leendert:
8 Lourens van den Akker [1.4.7.3.5.8], geboren op 08-05-1865 in Berlikum (Menaldumadeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-05-1865. Lourens is overleden.
9 Tjitske van den Akker [1.4.7.3.5.9], geboren op 26-03-1866 in Berlikum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-03-1866. Tjitske is overleden op 31-10-1920 in Leeuwarde, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-11-1920.
1.4.7.6 Janneke Hendriks de Vries is geboren op 28-02-1802 in Wier(Menaldumadeel), dochter van Hendrik Dirks de Vries (zie 1.4.7) en Jannigje Pieters van Wijngaarden. Zij is gedoopt op 28-03-1802 in Wier(Menaldumadeel). Janneke is overleden op 15-09-1828 in Het Bildt, 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-09-1828. Janneke trouwde, 23 jaar oud, op 22-05-1825 in Het Bildt met Pieter Arjens Wassenaar, 24 jaar oud. Pieter is geboren op 05-02-1801 in Vrouwenparochie, zoon van Arjen Klazes Wassenaar en Aaltje Pieters Wassenaar. Hij is gedoopt op 08-03-1801 in Ger. Gem. Vrouwenparochie. Pieter is overleden op 13-11-1831 in Sint Annaparochie, 30 jaar oud.
Kinderen van Janneke en Pieter:
1 Aaltje Wassenaar [1.4.7.6.1], geboren op 16-03-1826 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-03-1826. Aaltje is overleden op 20-12-1829 in Het Bildt, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-12-1829.
2 Arjen Wassenaar, geboren op 06-09-1828 in Sint Annaparochie. Volgt 1.4.7.6.2.
1.4.7.6.2 Arjen Wassenaar is geboren op 06-09-1828 in Sint Annaparochie, zoon van Pieter Arjens Wassenaar en Janneke Hendriks de Vries (zie 1.4.7.6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-09-1828. Arjen is overleden. Arjen trouwde, 23 jaar oud, op 20-05-1852 in Het Bildt met Vroukje Oostringa, 21 jaar oud. Vroukje is geboren op 12-04-1831 in Sint Annaparochie, dochter van Auke Martens Oostringa en Liskje Klazes Leep.
Kind van Arjen en Vroukje:
1 Pieter Arjens Wassenaar, geboren op 16-06-1853 in Sint Annaparochie (Het Bildt). Volgt 1.4.7.6.2.1.
1.4.7.6.2.1 Pieter Arjens Wassenaar is geboren op 16-06-1853 in Sint Annaparochie (Het Bildt), zoon van Arjen Wassenaar (zie 1.4.7.6.2) en Vroukje Oostringa. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-06-1853. Pieter is overleden. Pieter trouwde, 23 jaar oud, op 13-07-1876 in Menaldumadeel met Wytske Jacobs Tiedema, 18 of 19 jaar oud. Wytske is geboren in 1857 in Menaldum. Wytske is overleden.
Kinderen van Pieter en Wytske:
1 Arjen Wassenaar, geboren op 26-04-1877 in Sint Anna Parochie (Het Bildt). Volgt 1.4.7.6.2.1.1.
2 Froukje Wassenaar, geboren op 17-01-1879 in Sint Anna Parochie (Het Bildt). Volgt 1.4.7.6.2.1.2.
3 Jacob Wassenaar [1.4.7.6.2.1.3], geboren op 17-04-1881 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-04-1881. Jacob is overleden.
4 Tiede Wassenaar, geboren op 05-01-1883 in Sint Anna Parochie (Het Bildt). Volgt 1.4.7.6.2.1.4.
5 Jan Wassenaar [1.4.7.6.2.1.5], geboren op 03-10-1885 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-10-1885. Jan is overleden.
6 Ytje Wassenaar [1.4.7.6.2.1.6], geboren op 11-06-1890 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-06-1890. Ytje is overleden.
7 Baukje Wassenaar [1.4.7.6.2.1.7], geboren op 09-01-1892 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-01-1892. Baukje is overleden.
8 Pier Wassenaar, geboren op 09-04-1893 in Sint Anna Parochie (Het Bildt). Volgt 1.4.7.6.2.1.8.
9 Marten Wassenaar, geboren op 25-06-1894 in Het Bildt. Volgt 1.4.7.6.2.1.9.
1.4.7.6.2.1.1 Arjen Wassenaar is geboren op 26-04-1877 in Sint Anna Parochie (Het Bildt), zoon van Pieter Arjens Wassenaar (zie 1.4.7.6.2.1) en Wytske Jacobs Tiedema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-04-1877. Arjen is overleden. Arjen trouwde, 28 jaar oud, op 30-11-1905 in Franekeradeel met Grietje van der Meer, 20 of 21 jaar oud. Grietje is geboren in 1884 in Peins. Grietje is overleden.
1.4.7.6.2.1.2 Froukje Wassenaar is geboren op 17-01-1879 in Sint Anna Parochie (Het Bildt), dochter van Pieter Arjens Wassenaar (zie 1.4.7.6.2.1) en Wytske Jacobs Tiedema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-01-1879. Froukje is overleden. Froukje trouwde, 19 jaar oud, op 21-04-1898 in Het Bildt met Albert Pot, 19 of 20 jaar oud. Albert is geboren in 1878 in Sint Anna Parochie (Het Bildt). Albert is overleden.
1.4.7.6.2.1.4 Tiede Wassenaar is geboren op 05-01-1883 in Sint Anna Parochie (Het Bildt), zoon van Pieter Arjens Wassenaar (zie 1.4.7.6.2.1) en Wytske Jacobs Tiedema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-01-1883. Tiede is overleden op 17-12-1929, 46 jaar oud. Hij is begraven in Sint Anna Parochie (Het Bildt). Tiede trouwde, 29 jaar oud, op 06-06-1912 in Lemsterland met Elisabeth de Blauw, 26 jaar oud. Elisabeth is geboren op 11-04-1886 in Lemmer (Lemsterland). Elisabeth is overleden op 16-06-1969, 83 jaar oud. Zij is begraven in Sint Anna Parochie (Het Bildt).
1.4.7.6.2.1.8 Pier Wassenaar is geboren op 09-04-1893 in Sint Anna Parochie (Het Bildt), zoon van Pieter Arjens Wassenaar (zie 1.4.7.6.2.1) en Wytske Jacobs Tiedema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-04-1893. Pier is overleden op 29-04-1966, 73 jaar oud. Hij is begraven in Sint Anna Parochie (Het Bildt). Pier trouwde, 27 jaar oud, op 06-05-1920 in Menaldumadeel met Gretske Wijma, 25 jaar oud. Gretske is geboren op 20-01-1895 in Beetgum. Gretske is overleden op 27-08-1969, 74 jaar oud. Zij is begraven in Sint Anna Parochie (Het Bildt).
1.4.7.6.2.1.9 Marten Wassenaar is geboren op 25-06-1894 in Het Bildt, zoon van Pieter Arjens Wassenaar (zie 1.4.7.6.2.1) en Wytske Jacobs Tiedema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-06-1894. Marten is overleden op 10-05-1971, 76 jaar oud. Hij is begraven in Boksum. Marten trouwde met Gerharduske de Jong. Gerharduske is geboren op 18-08-1900. Gerharduske is overleden op 04-01-1987, 86 jaar oud. Zij is begraven in Boksum.
1.4.7.7 Wiltje Hendriks de Vries is geboren op 24-12-1804 in Wier(Menaldumadeel), zoon van Hendrik Dirks de Vries (zie 1.4.7) en Jannigje Pieters van Wijngaarden. Hij is gedoopt op 13-01-1805 in Wier(Menaldumadeel). Wiltje is overleden op 14-12-1869 in Wier(Menaldumadeel), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-12-1869. Wiltje trouwde, 28 jaar oud, op 22-05-1833 in Menaldumadeel met Nynke (Trijntje) Pieters de Groot, 21 jaar oud. Nynke is geboren op 12-06-1811 in Holwerd (Westdongeradeel), dochter van Pieter Pieters de Groot en Trijntje(Nynke) Pieters Douma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-06-1811. Nynke is overleden op 03-06-1874 in Wier(Menaldumadeel), 62 jaar oud.
Kinderen van Wiltje en Nynke:
1 Jannigje Wiltjes de Vries, geboren op 18-03-1834 in Wier(Menaldumadeel). Volgt 1.4.7.7.1.
2 Pieter Wiltjes de Vries, geboren op 02-01-1836 in Wier(Menaldumadeel). Volgt 1.4.7.7.2.
3 Hendrik Wiltjes de Vries, geboren op 06-12-1843 in Wier(Menaldumadeel). Volgt 1.4.7.7.3.
4 Trijntje Wiltjes de Vries, geboren op 22-09-1848 in Menaldumadeel. Volgt 1.4.7.7.4.
1.4.7.7.1 Jannigje Wiltjes de Vries is geboren op 18-03-1834 in Wier(Menaldumadeel), dochter van Wiltje Hendriks de Vries (zie 1.4.7.7) en Nynke (Trijntje) Pieters de Groot. Jannigje is overleden op 10-01-1904 in Berlikum (Menaldumadeel), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-01-1904. Zij is begraven in Berlikum. Jannigje trouwde, 21 jaar oud, op 07-04-1855 in Menaldumadeel met Arjen Roorda, 21 jaar oud. Arjen is geboren op 03-01-1834 in Berlikum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-01-1834. Arjen is overleden op 20-11-1900 in Berlikum, 66 jaar oud.
Kinderen van Jannigje en Arjen:
1 Trijntje Arjens Roorda [1.4.7.7.1.1], geboren op 08-03-1856 in Klooster Anjum (Menaldumadeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-03-1856. Trijntje is overleden op 17-03-1931 in Menaldum, 75 jaar oud.
2 Antje Roorda [1.4.7.7.1.2], geboren op 11-12-1859 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-12-1859. Antje is overleden.
3 Antje Arjens Roorda [1.4.7.7.1.3], geboren op 08-09-1861 in Klooster Anjum (Menaldumadeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-09-1861. Antje is overleden op 07-07-1942 in Kimswerd(Wonseradeel), 80 jaar oud.
4 Bauke Roorda [1.4.7.7.1.4], geboren op 17-08-1867 in Berlikum (Menaldumadeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-08-1867. Bauke is overleden op 17-03-1950 in Leeuwarden, 82 jaar oud.
5 Wiltje Roorda [1.4.7.7.1.5], geboren op 19-12-1869 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-12-1869. Wiltje is overleden.
6 Wiltje Roorda [1.4.7.7.1.6], geboren op 12-02-1874 in Berlikum (Menaldumadeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-02-1874. Wiltje is overleden op 25-02-1935 in Leeuwarden, 61 jaar oud.
1.4.7.7.2 Pieter Wiltjes de Vries is geboren op 02-01-1836 in Wier(Menaldumadeel), zoon van Wiltje Hendriks de Vries (zie 1.4.7.7) en Nynke (Trijntje) Pieters de Groot. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-02-1836. Pieter is overleden op 30-01-1910 in Berlikum (Menaldumadeel), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-02-1910. Pieter bleef kinderloos. Pieter trouwde, 45 jaar oud, op 16-06-1881 in Menaldumadeel met Grietje Rooda, 31 jaar oud. Grietje is geboren op 28-08-1849 in Sint Jacobiparochie. Grietje is overleden op 26-01-1908 in Wier (Menaldumadeel), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-01-1908.
1.4.7.7.3 Hendrik Wiltjes de Vries is geboren op 06-12-1843 in Wier(Menaldumadeel), zoon van Wiltje Hendriks de Vries (zie 1.4.7.7) en Nynke (Trijntje) Pieters de Groot. Hendrik is overleden op 28-09-1885 in Wier(Menaldumadeel), 41 jaar oud. Hendrik trouwde, 29 jaar oud, op 27-03-1873 in Menaldumadeel met Antje Jans Boersma, 28 jaar oud. Antje is geboren op 21-12-1844 in Wier(Menaldumadeel), dochter van Jan Klazes Boersma en Hyke Tjitzes Kooistra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-12-1844. Antje is overleden op 27-11-1926 in Wier(Menaldumadeel), 81 jaar oud.
Kinderen van Hendrik en Antje:
1 Wiltje Hendriks de Vries, geboren op 11-11-1874 in Beetgum. Volgt 1.4.7.7.3.1.
2 Jan Hendriks de Vries, geboren op 05-01-1876 in Beetgum. Volgt 1.4.7.7.3.2.
3 Pieter Hendriks de Vries [1.4.7.7.3.3], geboren op 19-11-1877 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-11-1877. Pieter is overleden op 12-03-1971 in Berlikum (Menaldumadeel), 93 jaar oud. Hij is begraven op 16-03-1971 in Wier (Menaldumadeel). Pieter bleef ongehuwd.
4 Klaas Hendriks de Vries, geboren op 31-10-1880 in Beetgum. Volgt 1.4.7.7.3.4.
5 Sjoerd Hendrik de Vries [1.4.7.7.3.5], geboren op 29-05-1885 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-05-1885. Sjoerd is overleden op 15-01-1953 in Berlikum(Menaldumadeel), 67 jaar oud. Hij is begraven op 19-01-1953 in Wier (Menaldumadeel). Sjoerd bleef ongehuwd.
1.4.7.7.3.1 Wiltje Hendriks de Vries is geboren op 11-11-1874 in Beetgum, zoon van Hendrik Wiltjes de Vries (zie 1.4.7.7.3) en Antje Jans Boersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-11-1874. Wiltje is overleden op 27-11-1953 in Niekerk, 79 jaar oud. Wiltje trouwde, 27 jaar oud, op 08-05-1902 in Het Bildt met Nieskje Schat, 25 jaar oud. Nieskje is geboren op 25-09-1876 in Sint Jacobiparochie, dochter van Jan Schat en Antje Brouwers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-09-1876. Nieskje is overleden op 05-03-1952 in Niekerk, 75 jaar oud.
Kinderen van Wiltje en Nieskje:
1 Antje (Anne) de Vries, geboren op 01-02-1905 in Niekerk(Oldekerk). Volgt 1.4.7.7.3.1.1.
2 Hendrika de Vries, geboren op 21-07-1908. Volgt 1.4.7.7.3.1.2.
3 NN de Vries [1.4.7.7.3.1.3], levenloos geboren dochter, geboren op 18-01-1911 in Oldekerk. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-01-1911.
1.4.7.7.3.1.1 Antje (Anne) de Vries is geboren op 01-02-1905 in Niekerk(Oldekerk), dochter van Wiltje Hendriks de Vries (zie 1.4.7.7.3.1) en Nieskje Schat. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-02-1905. Anne is overleden op 22-08-1980, 75 jaar oud. Anne trouwde met Gerrit Datema. Gerrit is overleden op 21-08-1983.
Kinderen van Anne en Gerrit:
1 Nies Datema. Volgt 1.4.7.7.3.1.1.1.
2 Cornelis Datema. Volgt 1.4.7.7.3.1.1.2.
3 Wiltje Datema. Volgt 1.4.7.7.3.1.1.3.
1.4.7.7.3.1.1.1 Nies Datema, dochter van Gerrit Datema en Antje (Anne) de Vries (zie 1.4.7.7.3.1.1). Nies begon een relatie met Sepi Homan.
1.4.7.7.3.1.1.2 Cornelis Datema, zoon van Gerrit Datema en Antje (Anne) de Vries (zie 1.4.7.7.3.1.1). Cornelis begon een relatie met Ge Kooyenga.
1.4.7.7.3.1.1.3 Wiltje Datema, zoon van Gerrit Datema en Antje (Anne) de Vries (zie 1.4.7.7.3.1.1). Wiltje begon een relatie met Roelie Venekamp.
1.4.7.7.3.1.2 Hendrika de Vries is geboren op 21-07-1908, dochter van Wiltje Hendriks de Vries (zie 1.4.7.7.3.1) en Nieskje Schat. Van de geboorte is aangifte gedaan. Hendrika is overleden op 24-07-1997, 89 jaar oud. Hendrika trouwde met Eise R. de Jong. Eise is geboren in 1903. Eise is overleden op 17-07-1978, 74 of 75 jaar oud.
1.4.7.7.3.2 Jan Hendriks de Vries is geboren op 05-01-1876 in Beetgum, zoon van Hendrik Wiltjes de Vries (zie 1.4.7.7.3) en Antje Jans Boersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-01-1876. Jan is overleden op 10-09-1939 in Leeuwarden, 63 jaar oud. Hij is begraven in Dronrijp. Jan trouwde, 26 jaar oud, op 27-03-1902 in Menaldumadeel met Trijntje Baukes Siderius, 26 jaar oud. Zie 1.4.7.7.4.2 voor persoonsgegevens van Trijntje.
Kind van Jan en Trijntje:
1 Trijntje de Vries, geboren op 10-06-1906. Volgt 1.4.7.7.3.2.1.
1.4.7.7.3.2.1 Trijntje de Vries is geboren op 10-06-1906, dochter van Jan Hendriks de Vries (zie 1.4.7.7.3.2) en Trijntje Baukes Siderius (zie 1.4.7.7.4.2). Trijntje is overleden op 08-03-1957, 50 jaar oud. Zij is begraven in Berlikum. Trijntje trouwde met Hendrik Schat. Hendrik is geboren op 08-12-1902 in Menaldumadeel. Hendrik is overleden op 06-04-1987, 84 jaar oud. Hij is begraven in Berlikum.
Kinderen van Trijntje en Hendrik:
1 Jan Schat [1.4.7.7.3.2.1.1].
2 Trijntje Schat [1.4.7.7.3.2.1.2].
1.4.7.7.3.4 Klaas Hendriks de Vries is geboren op 31-10-1880 in Beetgum, zoon van Hendrik Wiltjes de Vries (zie 1.4.7.7.3) en Antje Jans Boersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-11-1880. Klaas is overleden op 13-04-1959 in Leeuwarden, 78 jaar oud. Hij is begraven op 16-04-1959 in Goutum. Klaas trouwde, 33 jaar oud, op 07-05-1914 in Het Bildt met Atje Sjoukes van der Ley, 34 jaar oud. Atje is geboren op 30-08-1879 in Berlikum, dochter van Sjouke van der Lei en Klaasje Pieters Smidt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-09-1879. Atje is overleden op 14-11-1959 in Leeuwarden, 80 jaar oud. Zij is begraven op 18-11-1959 in Goutum.
Kinderen van Klaas en Atje:
1 Klaasje de Vries, geboren op 11-10-1915 in Sint Jacobieparochie. Volgt 1.4.7.7.3.4.1.
2 Hendrik Klaas de Vries, geboren op 13-09-1917 in Sint Jacobiparochie. Volgt 1.4.7.7.3.4.2.
3 Antje de Vries [1.4.7.7.3.4.3], geboren op 03-08-1919 in Sint Jacobieparochie. Antje is overleden op 28-03-1937 in Leeuwarden, 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-03-1937. Zij is begraven in Goutum.
4 Sjoukje de Vries, geboren op 24-07-1923 in Sint Jacobiparochie. Volgt 1.4.7.7.3.4.4.
1.4.7.7.3.4.1 Klaasje de Vries is geboren op 11-10-1915 in Sint Jacobieparochie, dochter van Klaas Hendriks de Vries (zie 1.4.7.7.3.4) en Atje Sjoukes van der Ley. Klaasje is overleden op 22-10-1991 in Drachten, 76 jaar oud. Zij is gecremeerd op 25-10-1991 in Goutum. Klaasje trouwde met Wiebe de Jong. Wiebe is geboren op 12-02-1913, zoon van Arjen Wybes de Jong en Hinke Wytzes Spijkstra. Wiebe is overleden op 16-02-1991 in Appelscha, 78 jaar oud.
Kinderen van Klaasje en Wiebe:
1 Arjen de Jong, geboren op 15-06-1942. Volgt 1.4.7.7.3.4.1.1.
2 Anneke de Jong, geboren op 29-06-1946 in Weert. Volgt 1.4.7.7.3.4.1.2.
3 Klaas de Jong [1.4.7.7.3.4.1.3], geboren in 1955. Klaas is overleden in 1955, geen jaar oud.
1.4.7.7.3.4.1.1 Arjen de Jong is geboren op 15-06-1942, zoon van Wiebe de Jong en Klaasje de Vries (zie 1.4.7.7.3.4.1). Arjen:
(1) begon een relatie met Tineke van Wijk. Tineke is geboren op 01-10-1946.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 22-12-1979 met Tineke Huizinga.
1.4.7.7.3.4.1.2 Anneke de Jong is geboren op 29-06-1946 in Weert, dochter van Wiebe de Jong en Klaasje de Vries (zie 1.4.7.7.3.4.1). Anneke is overleden op 18-06-2004 in Groningen, 57 jaar oud. Zij is gecremeerd op 23-06-2004 in Groningen. Anneke:
(1) trouwde met Erik van der Bij.
(2) trouwde, 24 jaar oud, op 22-12-1970 met Maarten Schmitt.
1.4.7.7.3.4.2 Hendrik Klaas de Vries is geboren op 13-09-1917 in Sint Jacobiparochie, zoon van Klaas Hendriks de Vries (zie 1.4.7.7.3.4) en Atje Sjoukes van der Ley. Hendrik is overleden op 19-01-1987 in Leeuwarden, 69 jaar oud (oorzaak: ziekte). Hij is begraven op 23-01-1987 in Goutum. Hendrik trouwde, 28 jaar oud, op 08-02-1946 in Leeuwarden met Janke de Jong, 22 jaar oud. Janke is geboren op 08-04-1923 om 07:45 in Utingeradeel, dochter van Gabe de Jong en Wijbigjen (Wyke) Ykema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-04-1923. Janke is overleden op 24-10-2007 in Leeuwarden, 84 jaar oud. Zij is begraven op 29-10-2007 in Goutum. Janke trouwde later op 08-04-2003 in Leeuwarden met Anne Soepboer (1924-2015).
Kinderen van Hendrik en Janke:
1 NN de Vries [1.4.7.7.3.4.2.1], levenloos geboren zoon, geboren op 21-01-1947 in Goutum. Hij is begraven op 25-01-1947 in Goutum.
2 Wijbigjen (Wiepie) de Vries, geboren op 22-02-1948 in Goutum. Volgt 1.4.7.7.3.4.2.2.
3 Atje (Attie) de Vries, geboren op 14-04-1952 in Goutum. Volgt 1.4.7.7.3.4.2.3.
4 Sipkje (Sippie) de Vries, geboren op 10-11-1954 in Leeuwarden. Volgt 1.4.7.7.3.4.2.4.
1.4.7.7.3.4.2.2 Wijbigjen (Wiepie) de Vries is geboren op 22-02-1948 in Goutum, dochter van Hendrik Klaas de Vries (zie 1.4.7.7.3.4.2) en Janke de Jong. Wiepie trouwde, 21 jaar oud, op 17-12-1969 in Leeuwarden met Hendrik Lenard (Henk) de Geeter, 23 jaar oud. Henk is geboren op 12-05-1946 in Assen, zoon van Roelf de Geeter en Jeichien (Gien) Bakker.
Kinderen van Wiepie en Henk:
1 René Marcel (Rene) de Geeter, geboren op 17-05-1970 in Assen. Volgt 1.4.7.7.3.4.2.2.1.
2 Karin Ingeborg (Karin) de Geeter, geboren op 19-04-1972 in Assen. Volgt 1.4.7.7.3.4.2.2.2.
3 Sandra Brigitte (Sandra) de Geeter, geboren op 19-04-1972 in Assen. Volgt 1.4.7.7.3.4.2.2.3.
1.4.7.7.3.4.2.2.1 René Marcel (Rene) de Geeter is geboren op 17-05-1970 in Assen, zoon van Hendrik Lenard (Henk) de Geeter en Wijbigjen (Wiepie) de Vries (zie 1.4.7.7.3.4.2.2). Rene:
(1) trouwde, 33 jaar oud, op 24-10-2003 in Beverwijk met Cynthia Jensma. De scheiding werd uitgesproken in 2005.
(2) ging samenwonen, 36 jaar oud, op 01-04-2007 met Yvette Chantal (Yvette) Stapelkamp, 33 jaar oud. Yvette is geboren op 12-05-1973 in Amsterdam, dochter van Robert Stapelkamp en Elisabeth van Dalen.
Kind van Rene en Yvette:
1 Milou Charlotte de Geeter [1.4.7.7.3.4.2.2.1.1], geboren op 04-04-2009 in Amsterdam.
1.4.7.7.3.4.2.2.2 Karin Ingeborg (Karin) de Geeter is geboren op 19-04-1972 in Assen, dochter van Hendrik Lenard (Henk) de Geeter en Wijbigjen (Wiepie) de Vries (zie 1.4.7.7.3.4.2.2). Karin ging samenwonen met Marinus Cornelis (Marco) Jansen. Marco is geboren op 01-09-1970 in Renkum, zoon van Hendrik-Jan Jansen en Margriet Valkenburg.
Kinderen van Karin en Marco:
1 Jildou Nynke (Jildou) Jansen [1.4.7.7.3.4.2.2.2.1], geboren op 24-05-2010 om 12:10 in Groningen. Bij de geboorte woog Jildou 2275 gr en was zij 44 cm lang.
2 Jelmer Sytze Hendrik Jansen [1.4.7.7.3.4.2.2.2.2], geboren op 15-11-2011 in Groningen.
1.4.7.7.3.4.2.2.3 Sandra Brigitte (Sandra) de Geeter is geboren op 19-04-1972 in Assen, dochter van Hendrik Lenard (Henk) de Geeter en Wijbigjen (Wiepie) de Vries (zie 1.4.7.7.3.4.2.2). Sandra ging samenwonen, 24 jaar oud, op 01-02-1997 in Amersfoort met Ruud Baartmans, 29 jaar oud. Een samenlevingscontract werd op 01-02-2001 in Amersfoort getekend. Ruud is geboren op 11-09-1967 in Schiedam, zoon van Leonardus Jacobus (Leo) Baartmans en Joke de Vette.
Kinderen van Sandra en Ruud:
1 Bas Baartmans [1.4.7.7.3.4.2.2.3.1], geboren op 01-06-1997 om 17:10 in Baarn. Bij de geboorte woog Bas 3060 gr en was hij 50 cm lang.
2 Daan Baartmans [1.4.7.7.3.4.2.2.3.2], geboren op 25-12-2001 om 20:08 in Hoogland. Bij de geboorte woog Daan 3460 gr en was hij 50 cm lang.
1.4.7.7.3.4.2.3 Atje (Attie) de Vries is geboren op 14-04-1952 in Goutum, dochter van Hendrik Klaas de Vries (zie 1.4.7.7.3.4.2) en Janke de Jong. Attie is overleden op 16-01-2020 in Bitgummole, 67 jaar oud. Zij is gecremeerd op 21-01-2020 in Marsum. Attie trouwde, 20 jaar oud, op 28-11-1972 in Leeuwarden met Frans Hoogland, 23 jaar oud. Frans is geboren op 23-08-1949 in Leeuwarden, zoon van Jan Fransz Hoogland en Tjitske Paulus (Tjitske) van der Heide.
Kinderen van Attie en Frans:
1 Sibrand Jan (Sibrand) Hoogland, geboren op 18-07-1976 in Leeuwarden. Volgt 1.4.7.7.3.4.2.3.1.
2 Folkert Henk Hoogland [1.4.7.7.3.4.2.3.2], geboren op 26-11-1978 in Beetgumermolen.
1.4.7.7.3.4.2.3.1 Sibrand Jan (Sibrand) Hoogland is geboren op 18-07-1976 in Leeuwarden, zoon van Frans Hoogland en Atje (Attie) de Vries (zie 1.4.7.7.3.4.2.3). Sibrand trouwde, 24 jaar oud, op 26-09-2000 in Leeuwarden met Suleika Zefanja Melissa (Suleika) Frieswijk, 20 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken in 1 v.Chr. in ?. Suleika is geboren op 16-09-1980 in Leeuwarden. Zij is gedoopt op 24-05-1981 in Leeuwarden.
Kinderen van Sibrand en Suleika:
1 Sven Armando Silvester (Sven) Hoogland [1.4.7.7.3.4.2.3.1.1], geboren op 01-01-2001 in Leeuwarden.
2 Silvano Luca Kiran (Silvano) Hoogland [1.4.7.7.3.4.2.3.1.2], geboren op 18-09-2007 om 17:41 in Musselkanaal. Bij de geboorte woog Silvano 3725 gr en was hij 48 cm lang.
1.4.7.7.3.4.2.4 Sipkje (Sippie) de Vries is geboren op 10-11-1954 in Leeuwarden, dochter van Hendrik Klaas de Vries (zie 1.4.7.7.3.4.2) en Janke de Jong. Sippie is overleden op 09-08-1998 in Leeuwarden, 43 jaar oud (oorzaak: ziekte). Zij is begraven op 13-08-1998 in Leeuwarden Noorderbegraafplaats. Sippie bleef kinderloos. Sippie trouwde, 39 jaar oud, op 31-08-1994 in Leeuwarden met Arthur Hickman, 55 jaar oud. Arthur is geboren op 18-07-1939 in Engeland.
1.4.7.7.3.4.4 Sjoukje de Vries is geboren op 24-07-1923 in Sint Jacobiparochie, dochter van Klaas Hendriks de Vries (zie 1.4.7.7.3.4) en Atje Sjoukes van der Ley. Sjoukje is overleden op 17-08-2004 in Oenkerk, 81 jaar oud. Zij is gecremeerd op 21-08-2004 in Goutum. Sjoukje trouwde, 21 jaar oud, op 13-12-1944 in Lamswaarde met Offe Mellema, 25 jaar oud. Offe is geboren op 25-02-1919 in Miedum, zoon van Rinse Offes Mellema en Romkje Doedes de Jong. Offe is overleden op 02-06-1997 in Oudkerk, 78 jaar oud. Hij is begraven op 05-06-1997 in Goutum.
Kinderen van Sjoukje en Offe:
1 Rinse Mellema, geboren op 08-02-1945 in Leeuwarden. Volgt 1.4.7.7.3.4.4.1.
2 Klaas Mellema, geboren op 09-10-1948 in Leeuwarden. Volgt 1.4.7.7.3.4.4.2.
3 Doede Mellema, geboren op 01-05-1954 in Leeuwarden. Volgt 1.4.7.7.3.4.4.3.
1.4.7.7.3.4.4.1 Rinse Mellema is geboren op 08-02-1945 in Leeuwarden, zoon van Offe Mellema en Sjoukje de Vries (zie 1.4.7.7.3.4.4). Rinse:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 22-10-1969 in Kollum met Trijntje Grietje (Tineke) Rekker, 21 jaar oud. Tineke is geboren op 20-03-1948 in Oudwoude. Tineke trouwde voorheen vóór 1969 met NN NN. Dit huwelijk werd ontbonden op 04-01-2001.
(2) ging samenwonen, 44 jaar oud, op 04-01-1990 met Maurice Go, 24 jaar oud. Maurice is geboren op 05-05-1965 in Boxmeer.
Kind van Rinse en Tineke:
1 Offe Rinse (Olaf) Mellema, geboren op 14-11-1970 in Leeuwarden. Volgt 1.4.7.7.3.4.4.1.1.
1.4.7.7.3.4.4.1.1 Offe Rinse (Olaf) Mellema is geboren op 14-11-1970 in Leeuwarden, zoon van Rinse Mellema (zie 1.4.7.7.3.4.4.1) en Trijntje Grietje (Tineke) Rekker. Olaf trouwde, 26 jaar oud, op 22-11-1996 in Bergum met Gerrie Sikkema, 24 jaar oud. Gerrie is geboren op 12-05-1972 in Noordbergum.
Kinderen van Olaf en Gerrie:
1 Offe Rinse Mellema [1.4.7.7.3.4.4.1.1.1], geboren op 27-05-2001. Offe is overleden op 28-05-2001, 1 dag oud. Hij is begraven in Noordbergum.
2 Hendrik Mellema [1.4.7.7.3.4.4.1.1.2], geboren op 30-07-2002.
3 Tiemen Mellema [1.4.7.7.3.4.4.1.1.3], geboren op 03-06-2004.
1.4.7.7.3.4.4.2 Klaas Mellema is geboren op 09-10-1948 in Leeuwarden, zoon van Offe Mellema en Sjoukje de Vries (zie 1.4.7.7.3.4.4). Klaas:
(1) ging samenwonen, 30 jaar oud, op 01-06-1979 in Leeuwarden met Frederik Jan ter Voorde, 26 jaar oud. Frederik is geboren op 04-11-1952 in Zwolle. Frederik is overleden op 31-07-1993 in Wijtgaard, 40 jaar oud.
(2) ging een geregistreerd partnerschap aan, 49 jaar oud, op 07-05-1998 in Leeuwarden Stadhouderlijk Hof met Anne Ids (Onno) Meijer, 37 jaar oud. Onno is geboren op 23-07-1960 in Heerenveen. Onno is overleden op 27-09-2008 in Wytgaard, 48 jaar oud. Hij is gecremeerd op 02-10-2008 in Heerenveen.
1.4.7.7.3.4.4.3 Doede Mellema is geboren op 01-05-1954 in Leeuwarden, zoon van Offe Mellema en Sjoukje de Vries (zie 1.4.7.7.3.4.4). Doede trouwde, 24 jaar oud, op 09-08-1978 in Bergum met Joke Vonk, 24 jaar oud. Joke is geboren op 14-08-1953 in Wolvega.
Kinderen van Doede en Joke:
1 Jouke Mellema [1.4.7.7.3.4.4.3.1], geboren op 02-11-1981 in Oldeboorn.
2 Jaike Mellema [1.4.7.7.3.4.4.3.2], geboren op 13-05-1983 in Oldeboorn.
3 Berber Mellema [1.4.7.7.3.4.4.3.3], geboren op 06-10-1985 in Oldeboorn.
1.4.7.7.4 Trijntje Wiltjes de Vries is geboren op 22-09-1848 in Menaldumadeel, dochter van Wiltje Hendriks de Vries (zie 1.4.7.7) en Nynke (Trijntje) Pieters de Groot. Trijntje is overleden op 10-06-1925 in Menaldumadeel, 76 jaar oud. Trijntje trouwde, 24 jaar oud, op 08-05-1873 in Menaldum met Bauke Everts Siderius, 31 jaar oud. Bauke is geboren op 09-07-1841 in Menaldum, zoon van Evert Pieters Siderius en Jeltje Baukes Heslinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-07-1841. Bauke is overleden op 02-09-1916 in Menaldum, 75 jaar oud.
Kinderen van Trijntje en Bauke:
1 Evert Siderius, geboren op 15-04-1874 in Vrouwenparochie (Het Bildt). Volgt 1.4.7.7.4.1.
2 Trijntje Baukes Siderius, geboren op 14-02-1876 in Vrouwenparochie. Volgt 1.4.7.7.4.2.
3 Wiltje Siderius [1.4.7.7.4.3], geboren op 14-02-1878 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-02-1878. Wiltje is overleden.
4 Pieter Baukes Siderius, geboren op 21-10-1879 in Vrouwenparochie (Het Bildt). Volgt 1.4.7.7.4.4.
5 Broer Siderius [1.4.7.7.4.5], geboren op 06-09-1881 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-09-1881. Broer is overleden op 14-11-1937 in Menaldum, 56 jaar oud.
6 Hendrik Siderius, geboren op 24-09-1883 in Menaldum (Menaldumadeel). Volgt 1.4.7.7.4.6.
7 Jelle Siderius, geboren op 01-07-1887 in Menaldum (Menaldumadeel). Volgt 1.4.7.7.4.7.
1.4.7.7.4.1 Evert Siderius is geboren op 15-04-1874 in Vrouwenparochie (Het Bildt), zoon van Bauke Everts Siderius en Trijntje Wiltjes de Vries (zie 1.4.7.7.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-04-1874. Evert is overleden op 22-08-1921 in Groningen, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-08-1921. Evert:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 20-04-1904 in Leeuwarderadeel met Martje Hommes Halbesma. Martje is overleden.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 30-03-1918 in Franekeradeel met Antje van Althuis. Antje is overleden.
Kinderen van Evert en Martje:
1 Bauke Siderius, geboren op 28-05-1905 in Dronrijp. Volgt 1.4.7.7.4.1.1.
2 Elisabeth Siderius [1.4.7.7.4.1.2], geboren op 20-10-1907 in Dronrijp. Elisabeth is overleden.
3 Trijntje Siderius [1.4.7.7.4.1.3], geboren op 04-04-1913 in Dronrijp. Trijntje is overleden.
1.4.7.7.4.1.1 Bauke Siderius is geboren op 28-05-1905 in Dronrijp, zoon van Evert Siderius (zie 1.4.7.7.4.1) en Martje Hommes Halbesma. Bauke is overleden op 15-10-1975 in Leeuwarden, 70 jaar oud. Hij is begraven in Ried. Bauke trouwde, 26 jaar oud, op 05-11-1931 in Idaarderadeel met Reinskje Boersma, 23 jaar oud. Reinskje is geboren op 16-01-1908 in Friens (Idaarderadeel). Reinskje is overleden op 26-03-1990, 82 jaar oud. Zij is begraven in Ried.
1.4.7.7.4.2 Trijntje Baukes Siderius is geboren op 14-02-1876 in Vrouwenparochie, dochter van Bauke Everts Siderius en Trijntje Wiltjes de Vries (zie 1.4.7.7.4). Trijntje is overleden op 23-08-1938 in Leeuwarden, 62 jaar oud. Zij is begraven in Dronrijp. Trijntje trouwde, 26 jaar oud, op 27-03-1902 in Menaldumadeel met Jan Hendriks de Vries, 26 jaar oud. Zie 1.4.7.7.3.2 voor persoonsgegevens van Jan.
Kind van Trijntje en Jan: zie 1.4.7.7.3.2.
1.4.7.7.4.4 Pieter Baukes Siderius is geboren op 21-10-1879 in Vrouwenparochie (Het Bildt), zoon van Bauke Everts Siderius en Trijntje Wiltjes de Vries (zie 1.4.7.7.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-10-1879. Pieter is overleden op 13-09-1944 in Menaldum, 64 jaar oud. Hij is begraven in Menaldum kerk. Pieter trouwde, 32 jaar oud, op 17-04-1912 in Baarderadeel met Geiske Piers Goslinga, 29 jaar oud. Geiske is geboren op 16-02-1883 in Jellum. Geiske is overleden op 17-04-1925 in Menaldum, 42 jaar oud. Zij is begraven in Menaldum kerk.
Kinderen van Pieter en Geiske:
1 Bauke Siderius [1.4.7.7.4.4.1], geboren op 28-07-1913 in Menaldum.
2 Pier Siderius [1.4.7.7.4.4.2], geboren op 15-07-1916 in Menaldum.
3 Evert Siderius [1.4.7.7.4.4.3], geboren op 19-09-1921 in Menaldum. Evert is overleden op 28-11-1985 in Menaldum, 64 jaar oud. Hij is begraven in Menaldum kerk.
1.4.7.7.4.6 Hendrik Siderius is geboren op 24-09-1883 in Menaldum (Menaldumadeel), zoon van Bauke Everts Siderius en Trijntje Wiltjes de Vries (zie 1.4.7.7.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-09-1883. Hendrik is overleden op 22-11-1964 in Menaldum, 81 jaar oud. Hendrik bleef kinderloos. Hendrik trouwde met Antje Boonstra. Antje is geboren op 23-03-1892 in Deinum. Antje is overleden op 03-09-1978 in Leeuwarden, 86 jaar oud.
1.4.7.7.4.7 Jelle Siderius is geboren op 01-07-1887 in Menaldum (Menaldumadeel), zoon van Bauke Everts Siderius en Trijntje Wiltjes de Vries (zie 1.4.7.7.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-07-1887. Jelle is overleden op 12-04-1970 in Noordoostpolder, 82 jaar oud. Jelle trouwde, 26 jaar oud, op 07-05-1914 in Het Bildt met Doutje van Rosendal, 29 jaar oud. Doutje is geboren op 06-06-1884 in Sint Jacobieparochie. Doutje is overleden op 09-01-1936 in Dronrijp, 51 jaar oud.
Kinderen van Jelle en Doutje:
1 Bauke Siderius [1.4.7.7.4.7.1], geboren op 12-05-1916 in Menaldum.
2 Wiltje Siderius [1.4.7.7.4.7.2], geboren op 03-08-1919 in Dronrijp.
3 Pieter Siderius [1.4.7.7.4.7.3], geboren op 12-12-1921 in Dronrijp. Pieter is overleden op 09-09-1957 in Garijp, 35 jaar oud.
Gegenereerd met Aldfaer-versie 7.2 op 10-10-2020 19:00:43